Vastuullisuus tulee meillä esiin joka päivä arjessa mm. asiakkaille tarjotuissa palveluissa, työhyvinvoinnista huolehtimisena ja omien tuotantomenetelmien kehittämisenä.

Vastuullisuuspalvelumme asiakkaille

Pinjan palveluiden avulla asiakkaamme voivat parantaa ja raportoida oman liiketoimintansa vastuullisuutta sekä pienentää ympäristöjalanjälkeään. Olemme mukana kehittämässä tuotantoketjujen tehokkaampaa hallintaa, luonnonvarojen käyttöä minimoivaa toimitusketjua ja kiertotalouden digitalisaatiota.

Valmiiden digitaalisten palveluidemme avulla asiakkaamme voivat mm.

  • tehdä luonnonvaroja ja energiaa säästäviä tuotannon materiaalivalintoja ja parantaa tuotannon oikea-aikaisuutta
  • optimoida tuotantoketjuaan luonnonvarojen säästämiseksi
  • simuloida tuotannon ja tuotannon poikkeamien ympäristövaikutuksia
  • vähentää tuotantolaitteiden rikkoutumisesta johtuvia ympäristö- ja työturvallisuushaittoja
Tutustu meihin lisää esitteestämme

Pinja on mukana hankkeissa, joissa kehitetään ja hyödynnetään uutta teknologiaa, esimerkiksi energian varastointiin ja käyttöön akkujen avulla.

Digitalisaatioratkaisuiden avulla asiakkaamme voivat vähentää liikematkustamisen aiheuttamaa ympäristökuormitustaan. Ratkaisumme parantavat tiedon jäljitettävyyttä ja liiketoiminnan läpinäkyvyyttä.

Tuotamme palvelua, jolla asiakkaamme voivat huolehtia työntekijöidensä perehdytyksestä, vähentää työtapaturmien määrää ja huolehtia työturvallisuuden osoitusvelvollisuudesta.

Tiedolla johtamisen ratkaisumme lisäävät tietoisuutta, jota voidaan käyttää liiketoiminnan vastuullisuuden seuraamiseen ja parantamiseen.

Vastuumme työhyvinvoinnista

Pinjan työntekijänä olet mukana yhteisössä, jossa arvot ovat osa arjen tekoja ja päätöksiä. Hyödynnämme erilaisuutta vahvuutena ja työyhteisössämme jokainen hyväksytään sellaisena kuin on. Työntekijöidemme koulutus, työkokemus, työtehtävät ja kulttuuritausta tekevät meistä yhteisönä rikkaan ja jatkuvasti uusiutuvan.

Käytämme vuosittain merkittävän määrän voimavaroja uuden oppimiseen. Meillä se tapahtuu käytännön työtehtävissä, kokeilemalla ja kouluttautumalla. Olet mukana kehittämässä ja toimittamassa kahdeksalle eri asiakastoimialalle suunniteltuja palvelutuotteitamme.

Teemme pitkäjänteistä oppilaitosyhteistyötä, jolla uudet osaajat pääsevät siirtymään sujuvasti työuran alkuun koulutuksen päättyessä. Meillä Pinjalla jokainen työntekijä pääsee näkemään työnsä lopputuloksen ja vaikuttavuuden.

Tutustu uramahdollisuuksiin Pinjalla

Vastuullisuutemme omassa palveluntuotannossa

Pinjan asiakkaana saat vastuullisesti tuotettua palvelua. Kierrätämme toimipisteissämme syntyvän materiaalin. Huolehdimme aktiivisesti työhyvinvoinnista, osaamisen kehittämisestä ja sidosryhmävuoropuhelusta. Teemme aktiivista oppilaitos- ja tutkimusyhteistyötä valikoitujen yhteiskunnallisten ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Pyrimme tuottamaan palvelun aina mahdollisimman läheltä asiakasta. Vähennämme ympäristöjalanjälkeämme käyttämällä työkaluja ja ratkaisuja, jotka pienentävät matkustamisen tarvetta sekä minimoivat hukka- ja jätemateriaalin tuoton.