Pinjan arktista osaamista maailmalle

2.7.2020 Uutiset

Pinjalta löytyy vahvaa osaamista muun muassa marine-puolella.

Pinja tarjoaa kansainvälisille marine- ja infrastruktuuri-asiakkaille pohjoisen haastavissa olosuhteissa syntynyttä teknologiaosaamistaan.

INTENS ja Team Arctic Finland -yrityskonsortiot auttavat suomalaisyrityksiä eteenpäin.

Pinjan teknologiaosaamista viedään kansainvälisille asiakkaille yhteisrintamassa muiden suomalaisyritysten kanssa. Merenkulun digitalisaatiota ja energiatehokkuutta edistävä INTENS-yritysryhmittymä aloitti toimintansa vuonna 2018, ja viime syksynä Pinja liittyi myös Team Arctic Finlandiin, joka edistää marine-toimialueen lisäksi pohjoisen infrastruktuuriosaamisen tunnettuutta.

Pinja tuo Team Arctic Finland -yrityskonsortion monipuoliseen kokonaistarjoamaan vahvan digitalisaatio- ja automaatio-osaamisensa niin maalla kuin merellä. Marine-puolella Pinjalta löytyy ratkaisuja esimerkiksi laivojen energianhallintaan ja ohjelmistoja propulsio-ohjaukseen, kertoo Pinja Industry Solutionsin Vice President Sami Kervola.

– Erilaiset hybridiratkaisut ovat yhä useammin perinteisten dieselkäyttöjen rinnalla. Akustoilla saadaan energiabuustia tai kuormitushuippujen tasausta erilaisiin aluksiin tilanteissa, joissa kuormituksen vaihtelut ovat suuria. Pinjalla on huippuosaamista mm. akustojen energianhallinnassa ja propulsion ohjauksessa. Ydinosaamistamme ovat myös haastavien mittausjärjestelmien toteutukset, Sami Kervola toteaa.

Toiminnan kehittämistä myös maalla

Team Arctic Finland -yhteisössä Pinjan osaaminen näkyy myös kuivalla maalla. Alusten maasyöttöjä ja mahdollisten akustojen lataustoimintoja tarvitaan satamissa. Niihin liittyvän infrastruktuurin ja digitalisaation rakentaminen edellyttää kokonaisvaltaista osaamista.

– Satamissa digitalisaatio voi olla esimerkiksi sitä, kuinka satamaoperaattori voi automatisoida käytetyn sähköenergian laskutuksen. Pinjan digitalisaatio-osaamisella voidaan toteuttaa erilaisia ratkaisuja materiaalivirtojen hallintaan satamissa. Meiltä löytyy ratkaisuja esimerkiksi  vaunujen tunnistamiseen ja punnitsemiseen liittyen, Sami Kervola toteaa.

TAFin kautta on päästy keskusteluihin mielenkiintoisista hankkeista esimerkiksi kaivosteollisuuden ja merituulivoiman saralla. Infra-puolella Pinjan toimitusketjun hallinnan kysymysten ratkaisemisessa auttaa asiakkaita parantamaan toimintaansa ja suorituskykyään.

Arktista osaamista yhteistyössä

TAF edistää suomalaisen meriteollisuus- ja infrastruktuuriosaamisen vientiä suurille, kansainvälisille asiakkaille. Pinjan kannalta alku yrityskonsortiossa on ollut lupaava, vaikka covid19-epidemia on hieman haitannut asiakastyötä, arvioi Sami Kervola.

– Pinja on kansainvälistyvä yritys ja TAF-yhteistyö edistää tavoitetta. Vahvasta osaamisestamme on apua esimerkiksi kaivos- ja energiateollisuuden uudistamisessa, Sami Kervola summaa.

Team Arctic Finlandin toimintaa koordinoi Gaia Consulting. Mukana ovat Pinjan lisäksi ABB, Destia, Boskalis Terramare, ESL Shipping, Pori Offshore Constructions, Rauma Marine, Ramboll, Steerprop ja VTT.

Sami Kervola korostaa joukon voimaa verrattuna yksittäiseen yritykseen. TAFin puitteissa yritykset pystyvät tarjoamaan varteenotettavan laajan tuote- ja palveluvalikoiman erilaisiin arktisen alueen hankkeisiin. Kilpailuetuja kansainvälisesti ovat tuotteiden ja palveluiden korkea laatu ja toimitusvarmuus sekä toiminnan vastuullisuus.

– Meillä Suomessa on kokemusta lumen ja jään keskellä toimimisesta. Se edellyttää vaativaa suunnittelua ja on sellaista erityisosaamista, jota arvostetaan maailmallakin, Kervola arvioi TAFin merkitystä.

Marine-kehittämistä yliopistoyhteistyönä

INTENS-yhteistyössä on niin ikään löydetty ratkaisuja marine-asiakkaiden ajankohtaisiin kysymyksiin. Pinja on luonut toimintamallin, jossa se yhteistyökumppaninsa kanssa tarjoaa marine-asiakkaille toteutettavuustutkimuksia (feasibility study). Tutkimuksen perusteella selvitetään mahdollisen hankkeen toteuttamisen mielekkyys sisältäen esimerkiksi takaisinmaksuajat.

Kolmivuotinen INTENS on päättymässä tänä vuonna, mutta COVID19-epidemian vuoksi jatkoaika on mahdollinen. Yhteistyön avulla on tunnistettu merkittäviä energiansäästöön ja CO² -päästöjen pienentämiseen tähtääviä mahdollisuuksia.

 – Yksi Intens -tutkimuksen loppupäätelmä on, että myös dieselpropulsiota hyödyntävissä matkustaja-aluksissa kannattaisi olla akusto, jota voisi käyttää kuormituspiikkien tasaamiseen, toteaa technology manager Petri Jäntti Pinjalta.

Kehityshankkeisiin on saatu tukea INTENSiä hallinnoivalta Business Finlandilta.