Terveys- ja hyvinvointiteknologiset ratkaisut ylläpitävät ja parantavat ihmisten elämänlaatua, hyvinvointia ja terveyttä

Ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistävä teknologia mahdollistaa digitaalisten ratkaisujen kehittämisen yhä kiihtyvällä vauhdilla. Eri laite- ja ohjelmistovalmistajat ovat tarttuneet tämän toimialan haasteisiin, joissa tarvitaan paitsi uusien digiratkaisujen luontia, myös niihin liittyvän lainsäädännön ja laatuvaatimusten tuntemusta.

Hyvinvointi- ja terveysteknologian piirissä toimivien laite- ja ohjelmistovalmistajien on tunnettava mm. Lääkintälaiteasetus (Medical Device Regulation, MDR) sekä esimerkiksi laatujohtamisen ja riskienhallinnan standardit omaan toimintaan ja omiin tuotteisiin ja ratkaisuihin liittyen.

Lataa opas: Medical Device Regulation and Software Development

Terveys- ja hyvinvointitoimialan digitalisaation tunnuspiirteet:

1

Laitteiden ja järjestelmien käytettävyys ja turvallisuus
2

Ohjelmistojen kasvava merkitys kriittisissä toiminnoissa
3

Alaan liittyy paljon lainsäädäntö- ja laatujärjestelmävaatimuksia

Valitse kehittämiseen kumppani, joka välittää lopputuloksesta

Onnistuneessa terveydenhuollon ratkaisussa tärkeää on potilasturvallisuuden lisäksi saumaton käyttökokemus ja toimintavarma toteutus. Näitä ei rakenna kukaan yksin, vaan uskomme yhdessä tekemiseen. Monipuolisen osaamisen hyödyntäminen mahdollistaa aikaa kestävät ratkaisut, loppuasiakkaan käyttökokemusta unohtamatta.

Valitse kumppani, joka välittää lopputuloksesta. Oletpa sitten tuotekehityksen veturi tai sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja, tarjoamme sinulle asiantuntijanäkemyksen ratkaisulle, mutta parhaassa tapauksessa pitkäaikaisen strategisen partnerin ja ystävän.

Pitkät kehitysprojektit, jotka vievät aikaa ja rahaa

Tarkasti säännöstelty toimiala lainsäädännön ja standardien puitteissa

Laatujärjestelmän hankinta ja käyttöönoton jälkeisestä ylläpidosta huolehtiminen

Osaavan kumppanin löytäminen kehitysprojektien tueksi

Tietoturvasta ja tietosuojasta huolehtiminen

Lue lisää palveluistamme

Terveysteknologian palveluntarjoajat

Lääkinnällisten laitteiden valmistajat

Lääkevalmistajat

Sairaanhoitopiirit

Pinja on hyvinvointi- ja terveysteknologian digitalisaation edelläkävijä Suomessa

Pinja on ollut luomassa Medical Agile -mallia yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) kanssa, jotta alan viranomaisvaatimukset ja standardit voidaan täyttää samalla kun sovelletaan ketterää ohjelmistokehitystä.

Tunnemme lääkinnällisten laitteiden vaatiman ohjelmistokehityksen jo yli 10 vuoden ajalta. Hyvinvointi- ja terveysteknologian laatujärjestelmämme on ISO 13485:2016 sertifioitu, kattaen niin lääkinnällisten ohjelmistojen ja palveluiden tuotekehityksen kuin niiden jatkuvan palvelutuotannon. Asiakkaamme voivat luottaa projektiemme tuottavan ratkaisuja, jotka täyttävät sovellettavat standardit sekä asiakas- ja viranomaisvaatimukset.

Ohjelmistokehitys

 • Kokemus terveydenhuollon järjestelmistä ja terveysteknologiasta
 • Prosessit: Medical Agile, DevOps, ISO 13485, ISO 14971, IEC 62304…
 • Teknologiat: .Net, Java, C#, C++, SQL, Python, PHP

Tiedolla johtaminen

 • Tietovarastojen automatisoinnit: TimeXtender, Datavault
 • Raportointi ja analytiikka: Power BI, Tableau, R
 • IoT – tiedonkeruuratkaisut

Integraatiot

 • Terveydenhuollon kriittisten viestien välitys: IPa-palveluväylä
 • GDPR, tietosuoja, tietoturva, pseudonymisointi

Regulaatio

 • Lääkintälaiteasetus (Medical Device Regulation, MDR)
 • Lääkintälaitedirektiivi (Medical Device Directive, MDD)
 • Lääkinnällisten laitteiden ohjelmistokehitys
 • Riskienhallinta, muutostenhallinta, elinkaarenhallinta

Ylläpito (ITIL)

 • Tuki- ja päivystyspalvelu 24/7
 • Valvonta-, ylläpito- ja varmistuspalvelut
 • Konesalipalvelut
 • Julkinen pilvi (AWS, Azure, GCP)

Lataa asiantuntijaopas

Asiakkaidemme kokemuksia

Evondos

”Suunnittelimme Pinjan kanssa Evondos® -lääkeannostelun palvelujärjestelmän, jossa virheiden määrä saatiin radikaalisti pienemmäksi. Olemme päässeet 99,5 prosenttiin oikein otettujen lääkkeiden määrässä.”

Synoste

”Ohjelmiston loppukäyttäjiä ovat luunpidennyshoitoa valvovat lääkärit, mutta välillisesti myös potilaat, jotka saavat sovelluksen välityksellä päivittäiset ohjeet kotilaitteen käyttämiseen ja hoidon toteuttamiseen.”

Tunstall

”Palveluketjussamme Pinja on isossa roolissa. Pinjan kanssa tehdyt palvelukokonaisuudet ovat liittyneet pääasiassa avaimettomaan ovenavaukseen vanhusten kotihoidossa.”

BioMediTech

”Innovaatiota tukeva tietokanta käyttöliittymineen on yksi tärkeä peruspilari, jonka varaan sydänsolujen videoanalyysimenetelmää voidaan rakentaa eteenpäin. Kehitystyön edetessä myös ohjelmiston toiminnallisuutta voidaan laajentaa.”

Vivago

”Pinjan toimittaman, LabVIEW™-pohjaisen ohjelmistotestausjärjestelmän ansiosta testausprosessimme on nopeutunut, tehostunut ja tullut entistä tarkemmaksi. Järjestelmä on tuonut meille selkeää rahallista ja ajallista hyötyä.”

Fimet

”Olemme saaneet paljon positiivista palautetta hammaslääkäreiltä. Pinjan suunnittelemaa ohjelmistoa on pidetty helppokäyttöisenä ja selkeänä. Monet hammaslääkäreiden tekemät toiminnot ovat nopeutuneet ohjelmiston ansiosta merkittävästi.”

Sertifioinnit ja jäsenyydet