Investointiprojektien suunnittelussa asiantuntemus, luottamus ja kokemus nousevat avainasemaan

Investoinnit ovat yrityksille isoja päätöksiä, joissa katsotaan pitkälle tulevaisuuteen ja tehdään oikeita valintoja perustuen parhaaseen mahdolliseen asiantuntemukseen. Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen on tärkeää jo ennen investointipäätöksen tekemistä, jotta projektilla voidaan luoda tukeva perusta.

Osaava suunnittelukumppani pystyy tarjoamaan asiakkaalle selkänojan, johon kaikessa päätöksenteossa on turvallista nojata. Luottamus ja yhteisten tavoitteiden asettaminen on tärkeää, sillä matkalla joudutaan aina reagoimaan muutoksiin.

Miksi suunnittelukumppani kannattaa valita huolellisesti?

Hyvän suunnittelukumppanin tunnistat:

1

Kumppani luo yhteisen tahtotilan onnistua silloinkin kun vastaukset eivät ole yksiselitteisiä
2

Kumppani on teollisuuden uudistaja, joka katsoo eteenpäin ja ei tyydy keskinkertaisuuteen
3

Kumppani pitää huolta, että projekti valmistuu aikataulussa ja tavoitteiden mukaisesti

Panostamalla laadukkaaseen suunnitteluun säästät kokonaiskustannuksissa

Jokainen suunnitteluprojekti on ainutlaatuinen. Lopputuloksena syntyvän tuotoksen elinkaari on usein kymmeniä vuosia. Projektitoiminnan haaste onkin, että päätöksissä pitäisi onnistua ensimmäisellä kerralla. Aina ei voida palata parantamaan ja muuttamaan valintoja, koska aikataulu ja budjetti antavat reunaehdot, joiden sisällä menestytään. 

Päätösten tulisi aina perustua parhaaseen saatavilla olevaan tietoon, kokemukseen ja asiantuntemukseen. Voidaankin sanoa, että luotettavan suunnittelukumppanin valinnalla asiakas ostaa itselleen myös mielenrauhaa ja paremmat yöunet.

Suunnittelukumppanuuden hyödyt asiakkaalle:

Laadukas suunnittelu tuo toimintavarmuutta

Suunnittelun osuus investointiprojektin kustannuksissa on vähäinen, mutta sen vaikutus lopputulokseen on taloudellisesti ja aikataulullisesti ratkaiseva. Suunnittelun pitää aina perustua parhaaseen mahdolliseen asiantuntemukseen, laskentaan ja laadunvarmistukseen.

Kokeneet asiantuntijat tuovat kustannussäästöjä

Asiantuntemukseen kannattaa panostaa, koska projektissa on onnistuttava ensimmäisellä kerralla. Päätöksenteossa kannattaa luottaa ammattilaisiin, jotka tuntevat toimialan, lainsäädännön ja standardit. Olettaminen on kaikkien virheiden äiti.

Modernit suunnittelun apuvälineet tuovat tehokkuutta ja varmuutta

Lähes kaikissa modernisointi-projekteissa suunnitteluympäristö kannattaa laserkeilata ja mallintaa, jolloin suunnittelun laatu paranee ja saadaan paljon paremmat lähtötiedot. Prosessit voidaan myös mallintaa ja simuloida siten, että yllätyksiltä vältytään käyttöönottovaiheessa.

Toteutamme teollisuuden suunnittelupalvelujamme erityisesti:

Energia ja kiertotalous

Prosessiteollisuus

Paperi- ja selluteollisuus

Konepajateollisuus

Valmistava teollisuus

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Pinjan suunnittelupalvelut koko elinkaaren ajalle

Tarjoamme teollisuuden suunnittelupalveluita alan parhailla työkaluilla ja vuosikymmenten kokemuksella. Otamme mielellämme kokonaisvastuun projektista investointitarpeen tunnistamisesta suunnitteluun ja projektin läpivientiin.

Projektin hallinta ja johtaminen

 • Projektien kokonaisvaltainen hoitaminen (EPCM)
 • Hankintamäärittelyt
 • Aikataulut ja läpivientisuunnitelmat
 • Viranomaisluvat ja konsultointi

Laitossuunnittelu

 • Putkistosuunnittelu
 • Layout-suunnittelu
 • Säiliöt, siilot ja prosessilaitteet 

Prosessisuunnittelu

 • Prosessien mitoitus ja taselaskenta
 • Prosessikuvaukset
 • Prosessiturvallisuus ja riskinarviot 

Rakennesuunnittelu

 • Teräsrakenteet 
 • Betonirakenteet 
 • Rakenteiden mitoitus ja mallinnus

Automaatiosuunnittelu

 • Toimintakuvaukset ja turva-automaatio 
 • Automaatiosuunnittelu PLC- ja DCS-järjestelmiin
 • Käyttöönotot ja turn-key toimitukset

Sähkösuunnittelu ja instrumentointi

 • Sähkösuunnittelu pien- ja vahvasähköön
 • Yksittäiset säädettävät käyttöratkaisut kaikille jännitealueille
 • AC- ja DC-linjakäyttöratkaisut
 • Sähköntuotannon ohjausjärjestelmät

Lujuus- ja virtauslaskenta

 • Teräs- ja betonirakenteiden laskenta
 • Putkistojen- ja painelaitteiden laskenta
 • Laitteiden ja säiliöiden laskenta 
 • Analyysit ja mallinnukset

Asiantuntija- ja analyysipalvelut

 • Laserkeilaus ja 3D-mallien käsittely
 • Värähtelymittaukset ja -analyysit
 • CFD-virtausmallinnus ja riskitarkastelut

Lataa asiantuntijamateriaaleja:

Asiakkaillemme tekemiämme toimituksia

ANDRITZ

“Pinjalta löytyi vaativaa laskentaosaamista ja kokemusta vastaavien laitosten suunnittelusta, mikä oli tässä toimeksiannossa ehdottomasti eduksi. Heiltä löytyi myös kokemusta vastaavien laitosten suunnittelusta.”

– Timo Falck, valkolipeälaitos-tuoteryhmän projektisuunnittelun päällikkö, ANDRITZ

Lue ANDRITZ-menestystarina

Finex

“Kaikki sujui aikataulun mukaisesti ja meni hyvin. Saimme tilauksen mukaisen, hyvin selkeästi toteutetun ja havainnollistavia animaatioita sisältävän kartoituksen tehtaasta. Sekä minä että omistaja Englannissa olimme tyytyväisiä. Kartoituksen perusteella tehtiin investointi, jossa siirrettiin valvomo turvalliseen paikkaan tehtaassa. ”

– Pasi Kärnä, tuotantopäällikkö, Finex

Lue Finexin menestystarina