Jopa 95% tuotantoprosessien kerätystä datasta jää hyödyntämättä – oikein hyödynnetyn datan avulla laadunvarmistus ja jäljitettävyys kilpailutekijäksi

Merkittävä osa tuotantoprosessien suorituskyky-, jäljitettävyys- ja laatudatasta jää tällä hetkellä hyödyntämättä tai kokonaan keräämättä. Yksittäiset tai itsenäiset mittaus- ja testauslaitteistot sekä puuttuvat tuotteiden ja osakomponenttien jäljitettävyysmenetelmät vaikeuttavat merkittävästi laadunhallintaa, seuraamista ja kehittämistä.

Helppokäyttöisen Sight by Pinja -ratkaisun avulla datasta saadaan reaaliaikaista, selkeää ja läpinäkyvää koko organisaatiolle ja dataa voidaan hyödyntää mm. osana kilpailukykyä ylläpitävää ja kehittävää laadunvarmistusta sekä jäljitettävyyttä.

Katso webinaari: Kipuiletko laatudatan keräyksen ja hallinnan kanssa? Kolme työkalua, joilla asia ratkaistaan

Tietoon perustuvaa päätöksentekoa, luotettavampaa laadunvarmistusta ja parempaa asiakastyytyväisyyttä

Reaaliaikaisen suorituskyky-, jäljitettävyys- ja laatudatan saavutettavuus sekä hyödyntäminen tehostaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja laadunvarmistusta läpi koko arvoketjun. Prosessin eri vaiheissa – esimerkiksi antureiden, manuaalitestauksen tai automaattitestauksen – avulla kerätty ja yhteen paikkaan keskitetty laatudata parantaa laadunhallintaa ja auttaa sujuvoittamaan suunnittelu-, tuotekehitys- ja tuotantoprosessia. Keskitetty laatudata auttaa myös minimoimaan inhimilliset virheet ja niiden vaikutukset.

Huolellinen ja keskitetty datan keruu mahdollistaa esimerkiksi laadun jäljittämisen yksittäisiin tuote-eriin, jolloin nähdään, minne viallisia tuotteita on päätynyt. Jäljittämisen ansiosta tuotteiden takaisinkutsut tai takuuhuollot voidaan tehdä nopealla aikataululla, jolla on merkittävä positiivinen vaikutus asiakastyytyväisyyteen.

Datan keruu mahdollistaa vastaavasti myös virheiden tehokkaan jäljittämisen itse tuotantoprosessista, jolloin virheet saadaan korjattua nopeammin ja tuotteiden laatu varmistettua. Laadunvarmistus lisää näin kustannussäästöjä, kun tulevilta reklamaatioilta ja niiden aiheuttamilta kuluilta vältytään.

Tutustu ratkaisuun

Sight by Pinja kerää, keskittää ja visualisoi datan yhteen paikkaan ja jakelee sen koko organisaatiolle

Sight by Pinja tarjoaa organisaatioille kustannustehokkaan ja helppokäyttöisen laadulla johtamisen työkalun. Sight by Pinja -laitteisto- ja ohjelmistoalustan avulla useiden eri automaatio-, tieto-, laatu- ja mittausjärjestelmien reaaliaikaista dataa voidaan hallita keskitetysti. Data voidaan tarjota koko organisaation avuksi web-käyttöliittymien tai rajapintojen kautta hyödynnettäviksi muissa raportointi- tai tuotannonohjausjärjestelmissä. 

Ratkaisumme sisältää skaalautuvat, kustannustehokkaat ja räätälöitävät teknologiaratkaisut vaihtelevien datankeruuvaatimusten toteuttamiseen aina tuotantolaitosten lattiatason datankeruusta raportointiin asti. Ratkaisemme teollisuuden merkittävän laatujohtamisen haasteen tuotteistetulla datankeruualustalla ja projektitoimitusmallilla.

Ota yhteyttä!

Sight by Pinja -ratkaisun ominaisuudet

  • Tuotannon tiedonkeruu läpi tuotantoketjun
  • Tuotannon jäljitettävyys
  • Testaus- ja laatudatan hallinta
  • Raportointi
  • Rajapinnat toiminnanohjausjärjestelmiin
  • Tuotannon olosuhteiden ja prosessien tiedonkeruu