Tuotteesi laadun määrittää aina asiakas, sinun tehtäväsi on varmistaa se.

Laatu on toimialasta riippumaton liiketoiminnan vaatimus. Laadulla määritetään tuotteiden arvo ja yrityksen maine suhteessa alan muihin kilpailijoihin. Laatu takaa tuotteille myyntipotentiaalin sekä kysynnän markkinoilla.

Reaaliaikainen tuotannon laatudata on yrityksen tärkein työkalu toiminnan mittaamiseen, johtamiseen ja kehittämiseen.

Mitä tapahtuu, jos laatua ei valvota?

Tehokkaalla ja automaattisella laadunvarmistuksella:

1

Pienennetään tuotannon kustannuksia ja tehostetaan toimintaa
2

Estetään viallisten tuotteiden päätyminen asiakkaille
3

Vakioidaan tuotteiden laatu ja säästetään organisaation resursseja

Vialliset tuotteet aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia yrityksille

Tuotannon laatupoikkeamat ovat kustannustehokkainta havaita mittaamalla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunnittelu-, tuotekehitys- ja tuotantoprosessia. Loppuasiakkaille päätyneistä viallisista tuotteista seuraa reklamaatio- ja jälkikäsittelykustannuksia, tuotannon uudelleenjärjestelykuluja, mainehaittaa sekä vahingonkorvausvaatimuksia. Pahimmassa tapauksessa tuotteilta voi kadota kysyntä markkinoilla heikon laadun tai laatuvaihteluiden takia.

Viallisista tuotteista ja laatuongelmista johtuvat lisäkustannukset ovat merkittävä menoerä valmistavassa teollisuudessa.

Laadun tarkkailun merkitys kasvaa, kun tuotantoerät pienenevät ja tuotteiden testattavat ominaisuudet sekä eri tuotevariaatiot lisääntyvät.

Tuotteiden ja osakomponenttien laatukriteerit sekä testaus- ja laadunvarmistusprosessien jäljitettävyysvaatimukset tiukentuvat jatkuvasti teollisuudessa.

Lataa webinaaritallenne: Vaietut laatuongelmat tuotannossa - inhimillinen haaste, teknologinen ratkaisu

Laadun seuranta on eritysen tärkeää seuraavilla toimialoilla

Energiateollisuus

Liikkuvat työkoneet

Valmistava ja komponenttiteollisuus

Meriteollisuus

Paperiteollisuus

Tutkimus- ja tuotekehitys

Elektroniikkateollisuus

Prosessiteollisuus

Moderneilla mittaus, testaus ja laadunvarmistusjärjestelmillä varmistat tuotteidesi virheettömyyden

Ammattitaitoisen ja kokeneen järjestelmätoimittajan avulla varmistat parhaat edellytykset kehityshankkeesi läpivientiin, ylläpitoon ja jatkokehitykseen. Pinjan moderneilla mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmillä varmistat tuotteidesi virheettömyyden tuotannossa sekä kehität uusia tuotteita ja palveluita kattavan mittausdatan perusteella.

Järjestelmämme suorittavat automaation avulla testausprosessit, mittausdatan keräyksen ja tallennuksen, laitteiden ohjaukset, data-analyysin sekä tulosten raportoinnin. Järjestelmäkonseptimme on modulaarinen ja skaalautuu yksittäisestä tuotekehityksen laboratoriomittauslaitteistosta aina globaaliin useita tuotantolaitoksia ja kymmeniä tuotantolinjoja sisältäviin testausjärjestelmäkokonaisuuksiin.

Esisuunnittelu- ja kehityspalvelut, järjestelmätoimitukset ja ylläpito

Toimitamme asiakkaillemme kehitys- ja suunnittelupalveluita sekä kokonaisjärjestelmätoimituksia. Kokonaisjärjestelmätoimitukset sisältävät ohjelmistot, sähköjärjestelmät, mekaniikkalaitteistot, hydrauliikkajärjestelmät, jne. asiakastarpeen mukaisesti räätälöitynä. Järjestelmien käyttöönoton jälkeen huolehdimme ylläpidosta ja jatkokehityksestä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Laatustrategiatyöpaja johtamiseen ja ennakointiin

Kehityksen ja tuotannon laatu ei ole yhden ihmisen asia. Me keräämme kokonaislaadusta vastaavat henkilöt saman pöydän ääreen. Autamme tunnistamaan laatuun liittyvät tarpeet ja hyödyt aina kehityksestä asiakkaalle asti. Autamme mittaus- ja testausprosessin yhteisessä määrittelyssä toimialakohtaisen asiantuntemuksen avulla. Laadimme tavoitteet laadunhallinnalle sekä järjestelmätarpeille. Palvelun avulla yritykselle laaditaan yhteinen laatustrategia ja roadmap sen saavuttamiseksi.

Testaus palveluna (TaaS)

Toimitamme mittaus-, testaus- ja laadunvarmistuspalveluita palveluna TaaS-mallilla. TaaS-mallilla yritys voi hankkia mittaus-, testaus- tai laadunvarmistuspalvelua pienellä alkuinvestoinnilla, jonka jälkeen palvelua suoritetaan kuukausimaksullisesti tai suoriteperusteisesti. TaaS-mallilla laadunvarmistuksen voi ulkoistaa alan ammattilaisille helposti ja kätevästi.

Datan hallinta, analysointi ja raportointi

Datan hallinnan avulla saavutetaan mm. toiminnan jäljitettävyys, sekä tuotantoprosessin systemaattinen analysointi data-analyysin menetelmin. Analysoinnilla voidaan kehittää tuotantoprosesseja, luoda uusia tuotteita ja palveluita sekä muodostaa tarvittavat raportoinnit organisaation eri toimijoille. Testausjärjestelmämme integroituvat saumattomasti mm. MES, ERP ja SAP-järjestelmiin.

Etäkunnonvalvonta

Laitteiden, koneiden ja järjestelmien etäkunnonvalvontatarpeet kehittyvät jatkuvasti. Tarjoamme modernit ja luotettavat etäkunnonvalvontasovellukset ja järjestelmät asiakkaidemme haastaviin sovelluskohteisiin. Etäkunnonvalvontadatan analysointi, raportointi ja integrointi asiakkaiden järjestelmiin on tiivis osa järjestelmätoimituksiamme.

Sight by Pinja – kerää, integroi, visualisoi ja analysoi laatudataa yhden järjestelmän avulla

Me autamme tekemään laatudatasta reaaliaikaista, selkeää ja läpinäkyvää koko organisaatiolle. Visualisoimalla ja analysoimalla dataa sekä integroimalla sen yritystoimintaan teemme siitä tuen päätöksenteolle.

Opastamme ja autamme tiedon rikastamisessa ja hyödyntämisessä, jotta yrityksillä on mahdollisuus lisätä luotettavan laatudatan avulla yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä. Meidän kanssamme et jää yksin järjestelmän kanssa. Olemme kumppanisi syklisen ylläpidon ja jatkuvan parantamisen tiellä.

Lue lisää ja varaa demo!

Lataa haluamasi materiaalit

100+ asiakasta
1000000+ vuosittain testattua tuotetta
200+ toimitettua järjestelmää
20+ vuoden kokemus automaatiosta
globaalit toimitukset
tuki ja ylläpito

Nykyaikaisen testausjärjestelmän toteutusteknologia räätälöidään siten, että se integroituu nykyisten järjestelmienne kanssa

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Laitteistot

National Instruments mittaus- ja ohjauslaitteistot, Siemens automaatiolaitteistot ja Beckhoff automaatiolaitteistot.

Laiteohjelmointikielet

National Instruments (LabVIEW, TestStand), Siemens STEP7, TIA PORTAL, Beckhoff TwinCAT, Codesys, Microsoft-teknologiat ja .NET/C#.

Web-ohjelmointikielet

HTML, Javascript, .NET CORE, Angular, Node.js, ASP, PHP, yms.

Tietokantaratkaisut

Microsoft MSSQL/Azure, MySQL ja aikasarjatietokannat (SkyWATS, ElasticSearch).

Asiakkaillemme tekemiämme toimituksia

ABB Marine

ABB:n Azipod-potkurijärjestelmien kuntoa ja suorituskykyä valvotaan etänä ympäri maailmaa Pinjan kehittämällä järjestelmällä.

Lue lisää ABB-menestystarinasta

Nammo Lapua

Nammo Lapua käyttää automaattisessa laadunvalvonnassa Pinjan konenäköjärjestelmää, joka on vähentänyt käsin tehtävää valvontaa ja inhimillisiä virheitä.

Lue lisää Nammo Lapua -menestystarinasta

Valtra

Jokainen Valtran traktori lopputestataan Pinjan testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmällä kattavasti. Järjestelmää päivitetään ja laajennetaan jatkuvasti.

Lue lisää Valtra-menestystarinasta

Rocla

Rocla hyödyntää trukkiensa tuotekehityksessä Pinjan toimittamaa elektroniikan ja ohjelmiston simulointi- ja testaussovellusta.

Lue lisää Rocla-menestystarinasta

Wärtsilä

Wärtsilä hyödyntää Pinjan toimittamaa koeajon prosessi- ja kuormitusautomaation sekä tiedonkeruun järjestelmää.

Lue lisää Wärstilä-menestystarinasta

Neste

Neste hyödyntää Pinjan ohjaus- ja mittausjärjestelmää koelaitoksissaan, joissa mm. kehitetään uusia polttoaineita.

Lue lisää Neste-menestystarinasta

VTT

VTT:llä tutkitaan mm. polttomoottoreita ja sähkömoottoreita sekä ajoneuvojen päästöjä – tähän tutkimusalaan liittyen Pinja on toimittanut useita ohjelmistoja ja laitteistoja VTT:lle.

Lue lisää VTT-menestystarinasta

Wicetec

Pinja tekee ohjelmistokehitystä WIPS-järjestelmiin (Wicetec Ice Prevention System) ja toteuttaa lisäksi pilvipalveluita sekä laitetukiselvityksiä Wicetecin tarpeisiin.

Lue lisää Wicetec-menestystarinasta

Smartrac Technology

Pinja toimittaa Smartrac Technologylle räätälöityjä ohjelmistoja RFID-tagien tuotantolinjojen tuotetestaukseen. Uudet tuotantolinjat ja vanhojen modernisoinnit suoritetaan tiiviissä yhteistyössä Smartracin ja Pinjan välillä.

Lue lisää Smartrac Technology -menestystarinasta