Tulevaisuuden konenäköteknologia ohjaa liiketoimintaa

Nopeasti kehittyvää konenäköteknologiaa voidaan soveltaa laajasti eri toimialoilla. Äärimmäisen tarkan konenäön avulla tuotannosta ja tuotteista saadaan reaaliaikaista informaatiota esimerkiksi muodoista, väreistä ja pintojen struktuurista. Konenäköön perustuva kuvantaminen tuottaa tehokkaasti digitaalista informaatiota, jota voidaan hyödyntää mm. mittaamisessa, tuotannon ohjauksessa ja analysoinnissa, laaduntarkkailussa ja optimoinnissa.

Konenäköratkaisut ovat kokonaisvaltaisia tuotannon prosessien optimoijia ja ohjaajia. Automaatio- ja tuotannonohjausjärjestelmät osaavat hyödyntää kerättyä dataa aiempaa tehokkaammin, kun tekoälyn algoritmit louhivat valtavasta datamäärästä toimintaa optimoivia ja ennustavia tunnuslukuja.

Lataa opas: Konenäön soveltaminen teollisuudessa

Esimerkkejä konenäön soveltamisesta tuotannossa:

1

Radan seuranta ja ohjaus, esim. teräs- ja paperituotantolinjoilla
2

Tuotannon laadunvarmistus, kappaleen käsittely ja paikoitus
3

Optiset dimensiomittaukset, koodien ja merkkien luenta tuotannossa

Hyödynnä konenäköä - koska nopeus tuo kasvua ja laatu vähentää hukkaa

Konenäköratkaisut tuovat tehokkuutta tuotantoon ja automaatioon, sillä niitä voidaan hyödyntää monipuolisesti paitsi laaduntarkkailussa ja tuotannonohjauksessa, myös itse tuotantoprosessien kehittämisessä ja optimoinnissa. Konenäön väsymättömyys mahdollistaa nopeuden ja tarkkuus minimoi hukan. Parhaimmillaan älykäs konenäköratkaisu toimii saumattomana osana tuotannonohjausta ja sen kehitystä, jopa täysin itsenäisesti, jolloin tuotannon parissa työskentelevä henkilöstö voi keskittyä tärkeämpiin tehtäviin, kuten tuotannon toiminnan kehittämiseen. 

Koneen valvova silmä on omimmillaan, kun tuotantovolyymit ovat suuret ja laatustandardit tiukat. Konenäön avulla saavutetaan tuotannon kasvua ja vähennetään materiaalihukkaa.

Lue lisää blogista: Moderni konenäköteknologia vaatii älyä ja soveltamiskykyä

Pinjan konenäköosaamista sovelletaan mm. näillä toimialoilla:

Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus

Terästeollisuus

Rengasteollisuus

Elintarviketeollisuus

Konenäkötuotteet - optiset ja kamerapohjaiset ratkaisut tuotantoon

Vision by Pinja –  automaattiset tunnistusratkaisut soveltuvat erinomaisesti teollisuuden vaativiin olosuhteisiin. Ratkaisut lisäävät sekä koneiden että tuotantolinjojen käyttövarmuutta, tuottavuutta ja toimivuutta. 

Teknologiat: konenäkö, optiset anturit, automaatio, pneumatiikka- ja servotekniikka, robotiikka, hyperspektrikuvaus, optiikka, valaistus, 3D-mittaus.

Tutustu konenäkötuotteisiimme:

IR-ratakatkoilmaisin VISI LT100

VISI LT100 on kuituoptinen valokuituja hyödyntävä infrapuna-aallon tunnistukseen perustuva ilmaisin. Tuotetta käytetään laajasti paperi- kartonki- ja selluteollisuudesta sekä voidaan hyödyntää myös muussa rainamuotoisessa katkontunnistuksessa.

 • Helppo asentaa
 • Anturi kestää korkeita lämpötiloja
 • Luotettava katkotulkinta
 • Käynninaikainen toimintatason tarkistus
 • Vähäinen huollon tarve
 • Tyypilliset asennuskohteet: paperikoneen vapaaseen väliin tai telaa/sylinteriä vasten 

Älykäs ratakatkoilmaisin VISI 110

VISI 110 edustaa uusinta teknologiaa optisessa ratakatkoilmaisussa. Se soveltuu kattavasti eri olosuhteisiin, myös sinne missä tilaa on rajoitetusti.

 • Helppo asentaa
 • Värianalyysiin perustuva katkon tunnistus
 • Radan ulkopuolelle asennettavissa – parempi puhtaana pysyvyys ja ei aiheuta prosessihäiriöitä
 • Vähäiset ylläpitokustannukset verrattuna valkokuitupohjaisiin antureihin
 • Tyypilliset asennuskohteet: paperikoneen viiraa, telaa/sylinteriä vasten mittava

Mikroprosessoripohjainen tuote tuo seuraavat edut:

 • Luotettava katkon tunnistus (adaptiivinen)
 • Automaattinen tai manuaalinen kalibrointi
 • Web Server -käyttöliittymä
 • Etäkäyttö
 • Historiatiedon tallennus

Reunanseurantajärjestelmä VISI LT200

VISI LT200 soveltuu paperikoneiden viirojen ja huopien ohjaukseen.

 • Helppo asentaa ja käyttää
 • Kosketukseton mittaus
 • Pitkäikäinen ja luotettava järjestelmä
 • Vähäinen huollon tarve

VISI LT200 -mittahaarukka voidaan korvata nykyaikaisella VISIEDGE-teknologialla kustannustehokkaasti.

Halkaisijamittausjärjestelmä VISI DMS

VISI DMS -halkaisijanmittausjärjestelmä on tehokas kokonaisratkaisu teollisuuden hylsy-, putki- ja tankotuotelinjojen laadunvalvontaan ja tuotannon optimointiin.

Laadunvalvontajärjestelmän edut:

 • Yksipuolinen halkaisijan mittaus
 • Erittäin hyvä mittaustarkkuus jopa 0.05 mm
 • Helppokäyttöinen
 • Tuoterekisteri tuoteresepteille
 • Vähäinen ylläpidon tarve
 • Ethernet rajapinta asiakkaan järjestelmään

VISIEYE-tuoteperhe on suunniteltu vaativiin käyttöolosuhteisiin

Tuoteperheen integroitu konenäköanturi soveltuu teollisiin mittaus-, tunnistus- ja laadunvalvontasovelluksiin ja sitä käytetään VISIEYE (tunnistusjärjestelmä) ja VISIEDGE (reunanmittaus- ja ohjausjärjestelmä) -tuotteissa. Anturia voidaan soveltaa myös asiakaskohtaisiin ratkaisuihin.

 • Erittäin hyvä puhtaanapysyminen laminaari-ilmavirtauksen ansiosta
 • Optiona haponkestävästä teräksestä (EN 1.4401) valmistettu lisäsuojakotelo parantaa puhtaanapysyvyyttä
 • Tuote voidaan varustaa lisäjäähdytyksellä (Vortex) kuumiin olosuhteisiin

Reunanmittaus- ja ohjausjärjestelmä VISIEDGE

VISIEDGE soveltuu nauhamaisen tuotteen aseman ja leveyden mittaamiseen tuotantolinjalla. Se voi toimia myös itsenäisenä reunanohjausjärjestelmänä.

 • VISIEDGE soveltuu nauhamaisen tuotteen keskeisyyden, reunan tai leveyden mittaamiseen tuotantolinjalla. Se voi toimia myös itsenäisenä reunanohjausjärjestelmänä.
 • Erinomaisen tarkka mittaus
 • Liitynnät automaatiojärjestelmiin: Analoginen (mA / IO), Ethernet ja lisämoduulilla Profinet / Profibus 
 • Valaistusvaihtoehdot: vastavalo, myötävalo, laser ja ultraviolettilaser
 • Monipuoliset asennusmahdollisuudet
 • Tyypilliset asennuskohteet: paperikoneet, teräsvalssaamot, ja teräksen valmistuslinjat,  auki- ja päällekelaimet

Tunnistusjärjestelmä VISIEYE MARK READER

VISIEYE MARK READER tunnistaa luotettavasti radan reunaan tulostetut etenemäkoodit ja vikamerkit sekä tulkitsee ne. Tulokset siirtyvät automaatiojärjestelmään monipuolisten I/O-liityntöjen kautta.

Tunnistusjärjestelmän edut:

 • Helppo asentaa
 • Kompakti ratkaisu
 • Voidaan lukea harmaasävymerkintöjä tai optiona värillisiä- sekä ultraviolettimuste merkintöjä
 • Liitynnät automaatiojärjestelmiin: Analoginen (mA / IO), Ethernet ja lisämoduulilla Profinet / Profibus 
 • Tyypilliset asennuskohteet: paperikoneet, pituusleikkurit, laadunvalvontajärjestelmien merkkien luenta, auki- ja päällekelaimet

Laadunvalvontajärjestelmät

Älykkäät 3D-mittaukseen perustuvat laadunvalvontajärjestelmät soveltuvat jatkuvien prosessien ja kappaletavaroiden laaduntarkkailuun ja ohjaukseen. VISI 3D Profiler ja VISI DMS -järjestelmien lisäksi tarjoamme asiakaskohtaisia ratkaisuja teollisuuden tuotantolinjoille.

Teknologiat: konenäkö, optiset anturit, automaatio, hydrauliikka- ja servotekniikka, robotiikka, hyperspektrikuvaus, optiikka, valaistus, 3D-mittaus.

Laadunvalvontajärjestelmä VISI 3D Profiler

VISI 3D Profiler on erinomainen ratkaisu tarkkaan laadunvalvontaan levyjen ja nauhamaisten materiaalien tuotanto- ja käsittelylinjoille. Järjestelmä voidaan toteuttaa yksi- tai kaksipuoleisena.

 • Lisää tuottavuutta pienemmän hävikin johdosta
 • Selkeä käyttöliittymä: mittaustulokset, trendit, statistiikka ja hälytykset
 • Optimoitu materiaalin käyttö
 • Parantaa lopputuotteen laatua

Konenäköprojektit

Konenäköratkaisu hankitaan ratkaisemaan jotain tuotannollista haastetta, parantamaan tuotannon laatua ja luotettavuutta tai tehostamaan toimintaa. Konenäköratkaisu vaikuttaa postiviisesti esimerkiksi hävikin määrään, tuotannon laatuun sekä manuaalisten työvaiheiden tehostamiseen tai niiden poistumiseen kokonaan.

Konenäköprojekti voi olla toteutukseltaan hyvin nopea ja yksinkertainen yhden älylaitteen ratkaisu tai hyvinkin monimutkainen useita mittauksia sisältävä järjestelmäkokonaisuus.

Pinjan automaattiset mittaus-, tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmät soveltuvat erinomaisesti teollisuuden vaativiin olosuhteisiin. Asiakkaidemme tarpeisiin suunnitellut ratkaisut lisäävät koneiden ja tuotantolinjojen tuottavuutta, toiminnallisuutta sekä turvallisuutta. Laadukkaiden ratkaisujemme avulla myös lopputuotteiden laatu on priimaa.

Edustukset ja jälleenmyynti

Cognex - konenäköanturit ja -järjestelmät

Yhdysvaltalainen Cognex Corporation on maailman johtava älykameroiden, konenäköohjelmistojen, älyantureiden ja koodinlukijoiden valmistaja.

Cognexin konenäköratkaisut auttavat yrityksiä nopeuttamaan tuotantoaan, minimoimaan tuotannon virheitä, parantamaan tuotteiden laatua ja alentamaan tuotantokustannuksia.

Me teemme myös sovellussuunnittelua Cognexin komponenteilla ja olemme heidän hyväksymä sovelluskehittäjä. Meillä on suorat kontaktit sekä tuotekehitykseen että myyntiin heidän organisaatiossaan.

Vision Pro ja Insight Explorer -ohjelmatyökalut mahdollistavat vaativien ja monipuolisten sovellusten toteuttamisen kustannustehokkaasti.

Cognex-tuotteiden edut:

 • Valmiit koodin tunnistusratkaisut
 • Monipuolinen laitevalikoima
 • Nopeat 3D-anturit
 • Monipuoliset ohjelmakirjastot
 • Tehokkaat algoritmit
 • Soveltuu hyvin asiakaskohtaisiin sovelluksiin

Cognexin verkkosivut →

EGE-Elektronik

EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH on kehittänyt ja valmistanut erikoisantureita automaation käyttöön vuodesta 1976. Yritys palvelee johtavia kansainvälisiä asiakkaita monilta teollisuudenaloilta. EGE tarjoaa laajan valikoiman vakio- ja asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityjä erikoisantureita. Luotettavuus on tärkein suunnittelulähtökohta anturien valmistuksessa. Siksi asiakkaina on laaja kirjo paperiteollisuuden, terästeollisuuden, elintarviketeollisuuden, sahateollisuuden, kemianteollisuuden ja meriteollisuuden yrityksiä.

Sen tuotevalikoimaan kuuluvat virtauksen säätimet, infrapuna-, opto- ja ultraäänianturit, kapasitiiviset lähestymiskytkimet, valoverhot ja induktiiviset lähestymiskytkimet. EGE tarjoaa myös antureita erittäin haastaviin olosuhteisiin. Kehitysosaston korkeasti koulutettu henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien asiakkaiden kanssa varmistaen jatkuvan tuotepäivityksen ja parannuksen.

EGE on ollut edelläkävijä virtauksen mittauksessa ja osallistuu globaalisti käytettyjen lämpö- ja virtausanturien kehittämiseen asiakkaan näkökulmasta. Sisäiset EMC- ja testauslaboratoriot varmistavat, että kaikki lupien ja vaatimustenmukaisuustodistusten edellyttämät tarkastukset ja testit suoritetaan nopeasti ja luotettavasti. Tuotteiden laatu taataan jatkuvasti valvotulla laadunhallintajärjestelmällä standardin EN ISO 9001: 2000 mukaisesti. Laadulla on tekijänsä ja EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH on yksi meistä.

EGE-Elektronikin verkkosivut →

Lataa asiantuntijamateriaaleja:

Asiakkaidemme kokemuksia Pinjan konenäköratkaisuista

Menestystarina

CP Kelco

”Aiemmin CMC-jauheen laatu arviotiin silmämääräisellä tarkastelulla. Pinjan toimittama CMC-analusointilaite antaa ihmissilmää luotettavampia tuloksia ja auttaa meitä kehittämään tuotetta ja sen tuotantoa.”

– Simo Mäntymaa, Quality Manager

Lue menestystarina
Menestystarina

Nammo Lapua

Aiemmin tarkastustyö tehtiin täysin visuaalisesti. Jokaisesta hylsystä tarkastettiin halkeamat – mitat tarkistettiin satunnaisotannalla. Pitkäjänteisyyttä ja tarkkaavaisuutta vaativassa työssä inhimillinen virhe on aina mahdollinen. Koneellisessa tarkastuksessa tästä aiheutuva riski poistuu. Työ myös nopeutuu merkittävästi Pinjan konenäköratkaisun avulla.

Lue menestystarina