Tuotantoprosessien suorituskyvyn takaa ammattitaitoinen tuotantotiimi, ei yksittäiset henkilöt

Tuotantolaitokset toimialasta riippumatta hyödyntävät automaatiota, keskeisenä osana tuotantoprosessejaan. Automaatiojärjestelmien toimintavarmuus, ylläpidettävyys ja tukipalvelut ovat kriittisessä osassa tuotantoprosessin hallinnassa.

Kun järjestelmät kaipaavat päivityksiä tai uusimista, on osaajaa haasteellista saada perinteisellä henkilöriippuvaisella hankintamallilla. Lisäksi investointien ja alihankkijoiden kilpailutuksessa tiukat aikataulut aiheuttavat haasteita sopivien suunnitteluresurssien löytämiseen.

Miksi on kannattavaa investoida tuotantotiimiin?

Henkilöidyn suunnitteluresurssin käytön haasteita:

1

Kehitysprojektin kustannustehokkuus, laatu ja onnistuminen riippuu yksittäisestä henkilöstä
2

Tukea ei aina saada kriittisellä hetkellä, kun järjestelmäosaaminen on henkilöitynyt organisaatioissa
3

Useiden alihankkijoiden suunnitteluresurssien työn johtaminen vie merkittävästi aikaa yritykseltä

Yhdestä paikasta hankittu tuotantotiimi ja älykäs automaatioratkaisu takaavat sekä tuen että päivitykset nopealla aikataululla

Tuotantolaitokset ulkoistavat usein merkittävän osan automaatiokehityksestään automaatiotoimittajille, joista tulee täten kriittinen osa tuotanto-organisaation toimintaa. Automaatioinvestoinnin tai automaatiokonsulttien toimittajan valinta on usein vaativa prosessi sisältäen tekniset määrittelyt, kilpailutuksen sekä projektinhallinnan eri vaiheet. Automaatiotoimittajan tuki- ja ylläpitopalvelun kustannustehokas hankinta on myös haastava tehtävä tuotantolaitoksen hankintaorganisaatiolle projektityyppisessä toiminnassa.

Kokenut projektipäällikkö johtaa laajaa tuotantotiimiä

Kun tilaajan keskustelukumppanina on kokenut projektipäällikkö, hän huolehtii tiimilleen kommunikoinnin ja tehtävien määrittelyn. Saat paremman hinta-laatusuhteen hyvän johtamisen kautta.

Projektien teko hallitusti ja läpinäkyvästi säästää työtuntejasi

Projektit tehdään vakioidun tuotantoprosessin kautta, jolloin tilaajalta vaaditaan pienempi työpanos projektin hallintaan ja seurantaan.

Laaja tiimi takaa tukiresurssit heti saataville projektin jälkeenkin

Tuotantotiimillä resurssit ovat joustavasti saatavilla silloin kun niitä tarvitaan jatkokehitys-, tuki- tai ylläpitotarpeisiin.

Tutustu ratkaisuihin

Automaatiota hyödyntäviä löytyy jokaisesta teollisuuden haarasta

Energiateollisuus

Paperi- ja selluteollisuus

Meriteollisuus

Liikkuvat työkoneet

Prosessiteollisuus

Kappaletavarateollisuus

Tuotantotiimillä laatua ja kustannustehokkuutta investointeihin – turvaa tuotantosi jatkuvuus ja tuki

Pinjan automaatio-, sähkö- ja instrumentointisuunnittelu tuotetaan tiimipohjaisella toimintamallilla. Se mahdollistaa asiakkaillemme joustavamman, laadukkaamman ja kustannustehokkaamman palvelun verrattuna perinteiseen henkilöriippuvaiseen projektointi ja konsulttimyyntiin. Tiimipohjaisen toimintamallin avulla varmistat parhaat edellytykset investointisi läpivientiin, ylläpitoon ja jatkokehitykseen. Palvelujamme tukevat laajasti soveltuvat järjestelmä- ja laitteistoriippumattomat ratkaisut.

Esisuunnittelu, määrittely ja projektointi

Olemme teknisen määrittelyn ammattilaisia ja haastamme aktiivisesti asiakkaidemme tarpeita, jotta investoinnin tavoitteet ja reunaehdot olisi määritelty oikein alusta alkaen. Saat meiltä:

 • Automaation, sähköistyksen ja instrumentoinnin esisuunnittelun ja määrittelyn
 • Automaation, sähköistyksen ja instrumentoinnin käyttöönoton
 • Konsultointipalvelut
 • Modernisointiprojektit
 • Laitteistotoimituspalvelut

Automaatiosuunnittelu

Automaation kokenut tuotantotiimimme toimittaa automaatiopalveluita ja -järjestelmiä teknologiariippumattomasti. Saat meiltä:

 • Automaatiosuunnittelun PLC- ja DCS-järjestelmiin

Sähkö- ja instrumentointisuunnittelu

Sähkö- ja instrumentointisuunnittelun kokenut tuotantotiimimme palvelee asiakkaitamme globaalisti eri teollisuuden toimialoilla. Teemme myös sähkökäyttöratkaisut pienistä servoista megawattiluokan käyttöihin. Saat meiltä:

 • Sähkösuunnittelun piensähköön ja vahvasähköön
 • Yksittäiset säädettävät käyttöratkaisut kaikille jännitealueille
 • AC- ja DC-linjakäyttöratkaisut
 • Sähköntuotannon ohjausjärjestelmät

Tuki- ja ylläpitopalvelut

Tiimipohjaisen toimintamallin avulla pystymme tarjoamaan laadukkaat tukipalvelut nopealla reagointiajalla. Saat meiltä:

 • Turvamäärittelyt ja turvalaskennat
 • Päivitysprojektit
 • Ylläpitopalvelut
 • Tukipalvelut 24/7

Lataa haluamasi materiaalit

700+ sähkö-, automaatio- ja instrumentointi asiakasta
100+ ulkomaille toimitettua järjestelmää
2000+ toimitettua projektia
30+ vuoden kokemus
globaalit toimitukset
tuki ja ylläpito

Toimitamme automaatio-, sähkö-, instrumentointisuunnittelupalveluita alan johtavien järjestelmätoimittajien laitteistoilla ja ohjelmistoilla.

Kysy lisää räätälöidyistä ratkaisuista
DCS-järjestelmät

Siemens PCS7 -järjestelmä, Valmetin Damatic XD/XDi, metsoDNA, sekä Valmet DNA, Honeywell Experion ja ABB 800xA.

HMI-teknologiat

Wonderware InTouch, Siemens WinCC, Indusoft Web Studio ja Schneider Electric Vijeo Designer.

PLC-logiikat

Siemens S5, S7 ja TIA -järjestelmät, Beckhoff TC3 ja TC2, Allen-Bradley PLC-2, PLC-5, SLC 500 ja ControlLogix, ABB AC450 ja Compact HMI 800, CODESYS, Omron CX-One ja Sysmac Studio, sekä Schneider Electric Modicon.

Muut suunnitteluohjelmistot

CADS, Bricsys, Alma, National Instruments, Honeywellin Alcont I, TP Alcont ja Experion PKS, HIMA ja PC-automaatio.

Asiakkaillemme tekemiämme toimituksia

ABB

ABB hankki Pinjalta käämivyyhtien taivutuskoneiden ohjausjärjestelmien modernisoinnin Helsinkiin ja Viipuriin.

Lue lisää ABB-menestystarinasta

Kalmar

Kalmar hyödyntää Pinjan automaatiokehitystiimiä tuotekehityksessä, järjestelmätoimituksissa ja kansainvälisissä käyttöönotoissa.

Lue lisää Kalmar-menestystarinasta

Valtra

Pinjan toimittamalla automaatiojärjestelmällä Valtra ohjaa traktorien tuotantoa ja kokoonpanoa sekä suorittaa testausprosessit.

Lue lisää Valtra-menestystarinasta

National Instruments

Pinja käyttää meidän mittaus- ja automaatiojärjestelmiämme ja tekee niistä asiakkailleen räätälöityjä kokonaisuuksia.

Lue lisää National Instruments -menestystarinasta

Wärtsilä

Wärtsilä hyödyntää Pinjan toimittamaa koeajon prosessi- ja kuormitusautomaation sekä tiedonkeruun järjestelmää.

Lue lisää Wärstilä-menestystarinasta

Actiw

Pinja on toimittanut Actiwille automaatiokonsultointia, suunnittelupalveluja, järjestelmätestausta ja käyttöönottoja projektien kohdemaissa.

Lue lisää Actiw-menestystarinasta