Eroon exceleistä – tietoa ja läpinäkyvyyttä materiaalivirtojen hallintaan: Säästä 30 % toimitusketjun hallinnan kustannuksista

Materiaalivirtojen hallinnalla varmistetaan oikea raaka-aine oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan

Energia- ja kiertotalousyritysten sekä muiden tuotantolaitosten tulevien ja lähtevien materiaalitoimitusten hallinta on monivaiheinen prosessi, johon osallistuu useita eri tahoja.

Optimaalisen materiaalin käytön kannalta on tärkeää, että koko toimitusketju toimii saumattomasti yhteen ja prosessissa syntyvä tieto liikkuu luotettavasti ja reaaliajassa eri tahojen välillä.

Lataa opas: Digitalisaation hyödyntäminen kiertotaloudessa

Puutteellisesti hallitun toimitusketjun tunnusmerkkejä ovat:

1

Raportoinnissa Excelien pyörittelyyn kuluu aikaa ja tieto on pirstaloitunutta
2

Tuotannon vajaatoiminta oikean materiaalin puuttuessa
3

Piilokustannukset jäävät tunnistamatta ja aikaa kuluu inhimillisten virheiden korjailuun

Reaaliaikainen tieto on avain tehokkaaseen toimitusketjun hallintaan

Toimitusketjun eri vaiheissa syntyvä tieto tulisi olla saatavilla reaaliaikaisesti, helposti ja luotettavasti toimitusketjun kaikille osapuolille tehokkaan materiaalihallinnan toteuttamiseksi. Tähän ratkaisu on toimitusketjun hallintajärjestelmä, joka digitalisoi tarvittavan tiedon yhteen järjestelmään.

Toimitusketjuun osallistuvat mm.

 • materiaalin tuottaja
 • myyjä ja / tai toimittaja
 • kuljetusliike / kuljettaja
 • materiaalin hyödyntäjä

Materiaalin hyödyntäjän toimintoja ovat mm.

 • materiaalin vastaanotto sekä jalostaminen
 • lopputuotteiden ja / tai sivuvirtojen toimitus jatkokäyttöön

Toimitusketjun eri vaiheissa syntyvää tietoa:

 • materiaalin määrä, laatu ja hinta
 • toimitusaikataulut
 • materiaalin alkuperä
 • materiaalin jalostajan käsittelykapasiteetti ja tarve

Once – toimitusketjun hallintajärjestelmä

Once by Pinja on selainpohjainen, SaaS-palvelumallin järjestelmä, jolla hallitaan mm. energiantuotantolaitosten ja kiertotalousalalla toimivien yritysten tilaus- ja toimitusketjuja. Once jakaa toimitusketjussa syntyvän tiedon reaaliajassa kaikkien ketjuun liittyvien osapuolten kesken. Järjestelmä skaalautuu niin yksittäisten pienten- kuin useiden laitosten konsernitoimitusketjujen hallintaan.

Oncella koko toimitusketjun hallinta, seuranta ja raportointi tarkentuu sekä nopeutuu. Säästät aikaa, vaivaa ja rahaa.

Tutustu Once-järjestelmän toiminnallisuuksiin

Ottamalla käyttöön Once-järjestelmän:

1. Yhteen kertaan syötetty tieto riittää

2. Toimitusketjun hallinta tehostuu ja tuottavuus paranee

3. Voit aidosti ja tehokkaasti päivittäisjohtaa kerätyllä tiedolla

4. Manuaalinen työ, inhimilliset virheet ja piilokustannukset pienenevät ratkaisevasti, ja resurssia vapautuu

Once – järjestelmän tärkeimmät toiminnallisuudet:

 • Sopimuksien hallinta
  Hinnat, kiintiöt ja materiaalit
 • Vuosi / kuukausi / viikko -tuotantosuunnitelmat
  Joita vasten tehdään tilaukset: materiaalit, määrät ja hinnat
 • Purku- ja lastausaikojen varaus kalenteripohjaisesti sekä kuljetusten koordinointi
 • Materiaalin vastaanottotoiminnot sekä laitokselta lähtevät toimitukset
  Mm. vaakasovellukset, vaakatoiminnot ja näytteenottotoiminnot
 • Analyysiprosessin ohjaus
  Raaka-aineiden ja lopputuotteiden laatu, analyysitulosten tallentaminen ja kohdistaminen oikeille näyte-erille ja kuormille
 • Varastojen hallinta
 • Monipuolinen seuranta ja raportointi
  Mm. tilausten ja toimitusten seuranta, kuorma-, energia-, päästö-, vero-, materiaalien alkuperä-, jäljitettävyys- ja kestävyysraportit
 • Laskutus- ja maksatusaineiston tuottaminen
 • Tiedon jakaminen kaikkien toimitusketjun osapuolien kesken
 • Mobiilitoiminnot
 • Integraatiot
  Mm. vaaka-, automaatio-, ERP/CRM- ja laskutusjärjestelmiin

Once-mobiilisovellus – yksi sovellus kaikille laitteille ja käyttöjärjestelmille:

Once-mobiilisovelluksella saat joustavuutta tiedon tuottamiseen toimitusketjussa.

 • Purku- ja lastausaikavaraukset kalenteripohjaisesti
 • Kuorman lastaus- ja purkukuittaukset
 • Varastokirjaukset
 • Sähköinen punnitustosite
 • Kuorman jakotoiminto
400
toimittajaa
1,000,000
kuormatapahtumaa vuodessa
4,000
kuljetusvälinettä
100
autovaakaa
3,000
käyttäjää
300
käyttöpaikkaa

Lataa haluamasi materiaalit

Jätelaki 2021 ja sähköinen siirtoasiakirja

Uusi jätelaki velvoittaa kiertotalousalan toimijoita siirtymään sähköisten asiakirjojen käyttöön jätteiden kuljetuksessa. Vuoden 2022 alusta voimaan astuu velvoite toimittaa siirtoasiakirjojen tiedot SYKE:n ylläpitämään kansalliseen siirtoasiakirjarekisteriin. Tiedot on toimitettava sähköisessä muodossa kolmen kuukauden kuluessa siirron päättymisestä.

Pinjan sähköinen siirtoasiakirjasovellus voidaan liittää osaksi Once -järjestelmää tai ottaa käyttöön itsenäisenä sovelluksena. Sähköisen siirtoasiakirjan etuja ovat mm.

 • helppokäyttöisyys
 • jäljitettävyys
 • arkistoitavuus sähköisessä muodossa
Lue lisää täältä!

Mm. nämä toimialat ja käyttökohteet hyötyvät materiaalivirtojen hallinnan digitalisoinnista

Energiantuotanto

– voima- ja lämpölaitokset (bioenergia ja muut polttoaineet)
– jätteenpolttolaitokset

Biopolttoaineiden tuotanto

– biokaasulaitokset ja muu biopolttoainetuotanto
– pellettien tuotanto

Kiertotalous

– materiaalien kierrätys
– jätteen käsittely

Puunjalostus

– puun vastaanotto

Asiakkaidemme kokemuksia Oncesta

E.ON Sweden

Vaihtamalla nykyisen, pitkälti manuaalisen hallintamallinsa Onceen E.ON Sweden puolittaa polttoainelaskentaan kuluvan työaikansa – ja saa silti aiempaa yksityiskohtaisempia tuloksia.

Lue E.ON Sweden -uutinen

Gasum

”Ennen Once by Pinja -järjestelmän käyttöönottoa, meillä oli 50-100 laskureklamaatiota selvitettävänä kuukausittain. Oncen käyttöönoton jälkeen niitä on ollut keskimäärin vain yksi kuukaudessa, mikä on tuonut merkittävän työajan säästön.”

Lue Gasum-menestystarina

Oulun Energia – kiertotalous

”Olemme pystyneet voimalaitospuolella kehittelemään meille soveltuvia asioita. Siksi oli uskoa, että tämän kumppanin kanssa pystytään kehittämään asioita myös täällä kiertotalous- ja jätepuolella.”

Lue Oulun Energia -menestystarina

Pori Energia

”Once antaa eri polttoainevaihtoehtojen kustannustietoa varsinkin omien polttoainevarastojemme osalta. Tämä tieto on meille rahan arvoista.”

Lue Pori Energia -menestystarina

Pellet 4Energia

”Pellet 4Energialla on lähes 50 materiaalintoimittajaa. Once auttaa kokonaisuuden hallitsemisessa. Järjestelmä kertoo toimittajien sopimusvelvoitteiden täyttymisestä esimerkiksi volyymin ja biomassapolttoaineen laadun suhteen. Järjestelmää käytetään niin kirjanpidossa kuin laboratoriotoiminnoissakin.”

Lue Pellet 4Energia -menestystarina

Fortum Klaipéda

Fortum käyttää Once by Pinja -järjestelmää Suomessa, Baltiassa ja Puolassa sijaitsevilla laitoksillaan. Hyvien kokemusten vuoksi Once otettiin käyttöön myös Klaipėdan lämpö- ja voimalaitoksella heti laitoksen perustamisvaiheessa.

Lue Fortum Klaipédan menestystarina

Haapajärven lämpö

”Once on meidän kaltaiselle laitokselle nykyaikaa. Vaikka olemme pienehkö lämpölaitos, jo näillä polttoainemäärillä Oncen käyttöönotto näkyy selkeänä toiminnan tehostumisena ja kustannussäästönä.”

Lue Haapajärven Lämpö -menestystarina

Kuopion Energia

”Yhdestä järjestelmästä saadaan tietoja esimerkiksi meidän kokonaistuotannoista, kaukolämpöverkkoon liittyvistä asioista ja konsernitason talousraportteja.”

Lue Kuopion Energia -menestystarina

Kotkamills

”Once kirjaa tällä hetkellä kaikki tehtaalle tulevat materiaalikuormat aina puuaineksesta kemikaaleihin, joita tehtaalla on käytössä yli 100 erilaista. Aiemmin materiaalivirtojen vastaanotto ja kirjanpito tapahtuivat ”käsipelillä” Exceliin.”

Lue Kotkamills-menestystarina

Oulun Energia

”Once-ratkaisu on tehostanut ja automatisoinut Oulun Energian koko toimitusketjua ja raportointia. Järjestelmä auttaa asiakaspalvelun ja laitoksen käytännön toiminnan lisäksi lakisääteisten vaatimusten täyttämisessä.”

Lue Oulun Energia -menestystarina

Kuinka pääsen alkuun?

Toimitusketjussa syntyvän tiedon siirtäminen Onceen ja järjestelmän käyttöönotto on vaivaton prosessi asiantuntevan kumppanin ohjauksessa

Varaa maksuton demo ja asiantuntijakeskustelu

Tarjoamme käyttöönne:

 • Maksuttoman kartoituksen nykytilanteesta ja prosesseistanne.
 • Yhteisen työpajan, jossa syvennämme yhteistä käsitystämme matkalla nykytilasta tavoitteisiinne.
 • Ratkaisuehdotuksen, jossa selkiytämme vastuunjaon ja roolituksen projektin aikana.
 • Olemassa olevan tiedon tarkastelun ja yhdistämisen.
 • Nopean järjestelmän käyttöönoton sekä käyttäjäkoulutuksen.
 • Tuote- ja asiakastuki 1. päivästä alkaen.
 • Asiantuntijakumppanuuden, toimialaosaamisen ja tuotteen sekä asiakkuuden jatkuvan kehittämisen.
 • Tietoturvallisen SaaS-ympäristön toimitusketjun reaaliaikaiseen tiedolla johtamiseen.
 • Yli 450 asiantuntijan osaamisen tiedolla johtamisen, ohjelmistokehityksen, automaation, tuotannonsuunnittelun- ja ylläpidon eri osa-alueilta.