Luo yhteinen kunnossapidon tilannekuva kaikille ja paranna tuotantolaitoksesi käyttövarmuutta

Ennakoiva kunnossapito tehostaa yrityksen kilpailukykyä

Kunnossapidon tärkein tehtävä on huolehtia koneiden ja laitteiden mahdollisimman korkeasta käyttöasteesta, ilman turhia katkoksia tai laiterikoista johtuvista häiriöistä.

Ennakoivan kunnossapidon avulla voidaan välttyä suunnittelemattomilta tuotannon pysäytyksiltä ja niihin liittyviltä kerrannaisvaikutuksilta.

Lataa opas: 4 vinkkiä ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen

Puutteellisesti hallitun kunnossapidon tunnusmerkkejä ovat:

1

Korjaavan kunnossapidon osuus on ennakoivaa kunnossapitoa suurempi
2

Tuotannon ja kunnossapidon välinen kommunikointi ei toimi
3

Odottamattomat laiterikot häiritsevät tuotantoa

Aloita kunnossapidon kehittäminen järjestelmän avulla

Ennakoivan kunnossapidon hallinnassa kunnossapitojärjestelmällä on merkittävä rooli. Hyvä kunnossapitojärjestelmä on kuitenkin muutakin kuin pelkästään tietojen kirjaamispaikka. Sen tehtävänä on helpottaa käyttäjänsä arkea ja aidosti tukea kunnossapito-organisaation päivittäisjohtamista.

Moderni kunnossapitojärjestelmä sisältää kaikki kunnossapidon hallinnan ja kehittämisen ominaisuudet uudella teknologialla toteutettuna. Lisäksi asiantuntevan järjestelmätoimittajan avulla varmistat parhaat lähtökohdat onnistuneelle kunnossapidon kehittämisprosessille.

Modernin kunnossapitojärjestelmän tunnusmerkit:

Järjestelmä on helppo käyttää ja muokata

Voit personoida järjestelmän näkymiä, muokata lomakkeita, terminologiaa, luoda pikatoimintoja ja määritellä henkilökohtaisia käyttötapoja.

Kunnossapidon toimintamalli saadaan haltuun

Voit järjestelmän avulla dokumentoida kunnossapidon toimintamallin ja prosessit. Järjestelmä tukee kunnossapidon päivittäisjohtamista ja palaverikäytänteitä ja tekee kunnossapidon kehittämisestä systemaattista ja helpompaa.

Järjestelmä skaalautuu isoille ja pienille yrityksille

Järjestelmä ei ole toimialasta tai organisaation koosta riippuvainen. Se on käytettävissä pienistä organisaatioista suuriin teollisuuskonserneihin, vain käyttötapa vaihtelee.

Mobiilikäyttö millä tahansa päätelaitteella

Moderni kunnossapitojärjestelmä on käytettävissä millä tahansa päätelaitteella online/offline-tilassa aidosti mobiilioptimoidulla käyttöliittymällä.

Elintarviketeollisuus

Energia- ja kiertotalous

Metalliteollisuus

Lääke- ja pakkausteollisuus

Puunjalostus- ja rakenneteollisuus

Paperiteollisuus

Ratkaisumme: Novi – kunnossapitojärjestelmä

Novi by Pinja on järjestelmä ennakoivan kunnossapidon moderniin hallintaan ja kehittämiseen. Järjestelmä digitalisoi teollisuuden kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen liittyvää tietoa sekä kunnossapidon päivittäisjohtamisen tarpeisiin.

Novin selkeän ja visuaalisen käyttöliittymän avulla tehostat organisaation yhteistyötä ja autat paikantamaan tuotantosi ongelmakohdat. Novi toimii kätevästi selaimella ja millä tahansa päätelaitteella aidosti mobiilioptimoidulla käyttöliittymällä.

Selainkäytössä tutut toiminnallisuudet, kuten usean välilehden yhtäaikainen käyttö, selaintulostus ja suosikkien luonti Novin toiminnoista, ovat kaikki käytettävissä. Myös QR-koodin monipuolinen hyödyntäminen on mahdollista.

Tutustu Novin ominaisuuksiin

Novi – Pääjärjestelmän ominaisuudet:

 • Kone- ja laiterekisteri
 • Töiden hallinta
 • Tuotannon työpyyntö
 • Kalenteri- ja reittipohjaiset ennakkohuoltosuunnitelmat
 • Varaosat
 • Dokumentit
 • Toimittajat
 • Raportointi

Novi – Kaikki toiminnallisuudet:

 • Ostotilaus
  Ostotilauksen tekeminen, lähettäminen ja hallinta.
 • ACM, Automatic Condition Monitoring
  Prosessista automaattisesti tulevien tapahtumatietojen tarkkailu ja työkortin generointi Noviin.
 • Tuntikortti
  Palkkatuntien kirjaaminen Novi-järjestelmään.
 • RTM, Running Time Maintenance
  Käyttömäärään perustuva koneiden huoltaminen.
 • Hälytykset
  Kunnossapidon työt ja varastotapahtumat viestinä sähköpostiin tehostamaan tiedon jakamista.
 • Operaattorikunnossapito
  Tuotannon operaattorin tekemien tarkastusten ja havaintojen kirjaaminen Noviin.
 • Varastonhallinta
  Materiaalin hallintatoimet Noviin; otto,saapuminen, inventointi ja palautus. Monivarastointi, hälytysrajat nimikkeiden ostolle.
 • Mittaukset
  Laitekohtaisten mittausten tietojen syöttölomake Noviin, esim. käyttöönottotarkastusten pöytäkirjat.
 • Info TV
  Kunnossapidon tiedon jakaminen laitoksen infoTV-järjestelmiin.
 • Käyttöpäiväkirja
  Laitoksen käyttötapahtumien kirjaus, selaus ja historian haku. Korvaa paperiset päiväkirjat. Käyttöpäiväkirjasta myös työpyynnöt.
 • Työturvallisuus
  Työturvallisuuteen liittyvien havaintojen kirjaaminen, kuten läheltä-piti ja tapaturmailmoitukset. Automaattinen tiedon jakaminen työturvallisuustöiden etenemisestä.
 • Task Management
  Kunnossapitoon liittyvän ongelmanratkaisutehtävien hallinta ja seuraaminen.
 • Työlupien hallinta
  Kunnossapidon henkilöiden erilaisten työlupien hallinta ja ylläpito. Työmääräykselle voidaan kohdistaa tarvittavat työluvat työn suorittamista varten.
 • Kumppaniliittymä
  Kunnossapidon yhteistyökumppaneille oma rajattu käyttöliittymä laitoksen Noviin omien töiden raportointia varten.
 • Tehdaslaajennus
  Konsernin kaikkien tehtaiden kunnossapito haltuun yhdellä järjestelmällä. Johdolle näkymä kaikkien tehtaiden kunnossapidon harmonisointiin, investointeihin, vertailuun ja benchmarkkaukseen.
 • Integraatiot muihin järjestelmiin
  Integraatiot vaivattomasti yrityksen muihin järjestelmiin, esim. ERP, MES, karttajärjestelmät ja valvomot.

Novi ja Business Intelligence – kunnossapitodatan älykäs jalostaminen

Kunnossapitojärjestelmä sisältää valtavasti tietoa toiminnan kehittämisen tueksi. Microsoft Power BI -työkalun avulla kerätystä kunnossapidon tiedosta voidaan jalostaa visuaalista ja selkeää informaatiota päätöksenteon tueksi.

Novi BI on lisäpalvelu Novin pilvipalveluasiakkaille ja se mahdollistaa ison kuvan muodostamisen kunnossapidon tilasta. Novi BI:llä voidaan muodostaa dynaamisia raportteja karttanäkymistä, tehtaan layout-näkymistä, tunnuslukujen kautta ja vaikkapa benchmarkata kunnossapidon toimintaa eri tehdaslokaatioiden välillä. Lisäpalveluna Novi BI on integroitu ominaisuus Novin käyttöliittymässä.

Lue lisää blogista
250
asiakasta
500
käyttökohdetta
30
eri maassa
20
eri kielellä
10 000
käyttäjää

Lataa asiantuntijamateriaaleja

Asiakkaidemme kokemuksia Novi-järjestelmästä:

Napapiirin Energia ja Vesi

Kasvavan ja kehittyvän yrityksen kunnossapito kaipasi kunnossapitojärjestelmän tehostamista. ”Novi valikoitui käyttöömme sen joustavuuden, mobiiliuden sekä muokattavuuden vuoksi.”

– Henrik Haavikko, käynnissäpitoinsinööri

Keravan Energia

”Novia käytetään kunnossapitotoiminnan työnohjaukseen, ennakkohuoltoihin, varaosien hallintaan, laiterekisterin ylläpitoon, kunnossapidon laatumittareiden hallintaan sekä nyt uusimpana turvallisuushavaintojen kirjaamiseen.”

– Markus Lehti, kunnossapitoinsinööri

Kemin Energia ja Vesi

”Päätavoitteina järjestelmän hankinnassa oli seuraavat asiat; järjestelmän avulla saataisiin parannettua tiedonkulkua puhdistamon henkilökunnan ja päivystäjien välillä, saataisiin ajan tasalla oleva laiterekisteri, ennakkohuollon toteutuman parempi seuranta sekä toimittajarekisterin tekeminen.”

– Pekka Paavola, käyttöinsinööri

Ifolor

”Päätimme lähteä organisoimaan huoltoja ja halusimme operaattoreillemme helpon mahdollisuuden huoltokutsujen sekä vikailmoitusten tekemiseen. Saimme jalkautettua Maintin heti tehokkaaseen käyttöön. Siirryimme kuitenkin varsin pian uudempaan Novi by Pinja-järjestelmään, sillä siinä on Maintia visuaalisempi käyttöliittymä.”

– Timo Jokinen, tuotantojohtaja

Valmet NA Roll Service

”Olimme tutkineet useita muita huolto-ohjelmia emmekä olleet varmoja olisiko joukosta selvästi erottuva Novi tarpeidemme mukainen. Otettuamme Novi-järjestelmän käyttöön huomasimme kuinka rajoittuneita muut ohjelmat itse asiassa olivatkaan. Novin joustavuus mahdollistaa sen muokkaamisen erilaisia tarpeita ja käyttäjävaatimuksia varten.”

– Scott Griscom, systems manager

Versowood

”Kaikki laitteet on viety kunnossapitojärjestelmän hierarkiakansioon, joten konekohtaiset tiedot löytyvät vaivattomasti. Muutenkin järjestelmän käyttö on loogista ja helppoa. Olemme havainneet järjestelmän avulla alkavia vikoja, jotka olisivat saattaneet katkaista sahalinjan tuotannon yhdeksi tai kahdeksi vuoroksi.”

Kuinka pääsen alkuun?

Kunnossapitojärjestelmätoimituksiemme lähtökohtana on aina syvällinen ymmärrys asiakkaan kunnossapidon prosesseista ja kipupisteistä. Asiantuntijamme ovat kunnossapidon kehittämisen asiantuntijoita ja tuovat monipuolista osaamistaan projekteihin asiakkaan tueksi. Järjestelmätoimituksemme perustuu konseptoituun projektin läpivientimalliin ja meiltä saat täyden tuen aina käyttöönotosta koko järjestelmän elinkaaren ajalle.

Varaa maksuton demo ja asiantuntijakeskustelu

Tarjoamme käyttöönne:

 • Maksuttoman kartoituksen nykytilanteesta ja prosesseistanne
 • Esiselvitystyön, jossa kartoitamme nykytilan, tavoitetilan, hyötypotentiaalin sekä ratkaisumallin, millä muutos toteutetaan
 • Lähtötietojen validoinnin ja migraation
 • Nopean järjestelmän käyttöönoton sekä käyttäjäkoulutuksen
 • Järjestelmä- ja asiakastuen 1. päivästä alkaen
 • Asiantuntijakumppanuuden, toimialaosaamisen sekä asiakkuuden jatkuvan kehittämisen
 • Yli 450 asiantuntijan osaamisen tiedolla johtamisen, ohjelmistokehityksen, automaation, tuotannonsuunnittelun- ja ylläpidon eri osa-alueilta