Erinomaisia kunnossapitopäätöksiä tehdään luotettavaan
ja ajantasaiseen tietoon perustuen

Ennakoivan kunnossapidon perustana toimii älykäs kunnossapitojärjestelmä, jota koko organisaatio käyttää mielellään

Ennakoivasta kunnossapidosta on puhuttu pitkään, mutta suuri osa yrityksistä ei vieläkään toteuta sitä optimaalisesti. Ennakoivan kunnossapidon avulla voidaan välttyä suunnittelemattomilta tuotannon pysäytyksiltä ja niihin liittyviltä kerrannaisvaikutuksilta.

Perustana ennakoivaan toimintaan on älykäs kunnossapitojärjestelmä, joka osaa yhdistää historia- ja mitattua tietoa keskenään sekä on helppokäyttöinen, jolloin kunnossapidon kirjauksia on kätevää tehdä ajasta ja paikasta riippumatta.

Lataa opas: 4 vinkkiä ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen

Oletko törmännyt näihin kunnossapidon haasteisiin?

1

Kunnossapito on tulipalojen perässä juoksemista
2

Kunnossapitojärjestelmään ei tehdä kirjauksia tai ne ovat puutteellisia
3

Odottamattomat laiterikot häiritsevät tuotantoa ja aiheuttavat kustannuksia

Valitse kunnossapitojärjestelmä, joka on suunniteltu sen käyttäjille

Perinteisiin kunnossapitojärjestelmiin

50 %

töistä jää kirjaamatta.

Kunnossapitojärjestelmän käytön ja kirjausten tekemisen on oltava helppoa kunnossapidon asentajille. Helppous tarkoittaa järjestelmän käyttöasteen kasvamista ja tiedon laadun ja ajantasaisuuden parantumista.

Yritystason toiminnanohjausjärjestelmien sijaan kunnossapidolle suunnattu ja kehitetty järjestelmä aidosti tukee kunnossapito-organisaation päivittäisjohtamista, jonka tärkeitä tehtäviä ovat mm. työn suunnittelu, raportointi ja päätöksenteko.

Katso, mitkä yritykset valitsivat Novin

Olemme kunnossapitojärjestelmäkumppanina mm. seuraavilla toimialoilla:

Elintarviketeollisuus

Energia- ja kiertotalous

Metalliteollisuus

Lääke- ja pakkausteollisuus

Puunjalostus- ja rakenneteollisuus

Paperiteollisuus

Ratkaisumme: Novi – kunnossapitojärjestelmä

Novi by Pinja on järjestelmä ennakoivan kunnossapidon moderniin hallintaan ja kehittämiseen. Järjestelmä digitalisoi teollisuuden kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen liittyvää tietoa sekä vastaa kunnossapidon päivittäisjohtamisen tarpeisiin.

Novin selkeän ja visuaalisen käyttöliittymän avulla tehostat organisaation yhteistyötä ja autat paikantamaan tuotantosi ongelmakohdat. Novi toimii kätevästi selaimella ja millä tahansa päätelaitteella aidosti mobiilioptimoidulla käyttöliittymällä.

Selainkäytössä tutut toiminnallisuudet, kuten usean välilehden yhtäaikainen käyttö, selaintulostus ja suosikkien luonti Novin toiminnoista, ovat kaikki käytettävissä. Myös QR-koodin monipuolinen hyödyntäminen on mahdollista.

Tutustu Novin ominaisuuksiin

Novi by Pinja on käyttäjilleen suunniteltu mobiili kunnossapitojärjestelmä

Mobiilioptimoitu Novi parantaa kunnossapitojärjestelmän käyttöastetta saatavuudella ja selkeydellä. Novi kulkee älypuhelimessa mukana ja on saatavilla kuin mikä tahansa muu älypuhelimen toiminto, ajasta, paikasta ja verkkoyhteydestä riippumatta.

Järjestelmää on helppo käyttää ja muokata. Voit personoida järjestelmän näkymiä, muokata lomakkeita ja terminologiaa, luoda pikatoimintoja ja määritellä henkilökohtaisia käyttötapoja.

Novilla kunnossapidon toimintamalli saadaan haltuun. Järjestelmän avulla voit dokumentoida kunnossapidon toimintamallin ja prosessit. Novi tukee kunnossapidon päivittäisjohtamista ja palaverikäytänteitä sekä tekee kunnossapidon kehittämisestä systemaattisempaa ja helpompaa.

Järjestelmä skaalautuu isoille ja pienille yrityksille. Novi ei ole toimialasta tai organisaation koosta riippuvainen. Järjestelmä on käytettävissä pienistä organisaatioista globaaleihin teollisuuskonserneihin, vain käyttötapa vaihtelee.

Novi – Pääjärjestelmän ominaisuudet:

Kone- ja laiterekisteri

Töiden resursointi-, aikataulutus- ja raportointinäkymät

Tuotannon työpyyntö

QR-koodi ja NFC-tekniikka

Kalenteri- ja reittipohjaiset ennakkohuoltosuunnitelmat

Varaosat

Dokumentit ja raportointi

Kumppanirekisteri

Novi – Kaikki toiminnallisuudet:

Ennakoivan kunnossapidon kehittäminen

Reittihuollot

Rutiininomaisten tarkastuskierrosten, kuten mittareiden ja tarkastusen sekä huoltotoimenpiteiden kuittaaminen.

Operaattorihuollot

Tuotannon operaattorin tekemien tarkastusten ja havaintojen kirjaaminen Noviin.

Käyntiaikaan perustuva huoltaminen, RTM

Koneiden ja laitteiden huoltosuunnitelma kalenterin sijaan käyttömäärään perustuen

Mittaukset

Laitekohtaisten mittaustietojen syöttölomake Noviin, esim. käyttöönottotarkastusten pöytäkirjat.

ACM, Automatic Condition Monitoring

Prosessista automaattisesti tulevien tapahtumatietojen tarkkailu ja työkortin generointi Noviin.

Käyttöpäiväkirja

Laitoksen käyttötapahtumien kirjaus, selaus ja historian haku. Korvaa paperiset päiväkirjat. Käyttöpäiväkirjasta myös työpyynnöt.

Kunnossapidon materiaalihallinnan tehostaminen

Varastonhallinta

Materiaalin hallintatoimet Novissa; otto,saapuminen, inventointi ja palautus. Monivarastointi, hälytysrajat nimikkeiden ostolle.

Ostot

Ostotilauksen tekeminen, lähettäminen ja hallinta.

Kunnossapidon tiedon läpinäkyvyys

Info TV

Kunnossapidon tiedon jakaminen laitoksen infoTV-järjestelmiin.

Hälytykset

Kunnossapidon työt ja varastotapahtumat viestinä sähköpostiin tehostamaan tiedon jakamista.

Tuntikortti

Palkkatuntien kirjaaminen Novi-järjestelmään.

Kumppaniliittymä

Kunnossapidon yhteistyökumppaneille oma rajattu käyttöliittymä laitoksen Noviin omien töiden raportointia varten.

Kunnossapito turvallisuustekijänä

Turvallisuushavainnot

Työturvallisuuteen liittyvien havaintojen kirjaaminen, kuten läheltä-piti ja tapaturmailmoitukset. Automaattinen tiedon jakaminen työturvallisuustöiden etenemisestä.

Työlupien hallinta

Kunnossapidon henkilöiden erilaisten työlupien hallinta ja ylläpito. Työmääräykselle voidaan kohdistaa tarvittavat työluvat työn suorittamista varten.

Jatkuva parantaminen / Lean kunnossapidossa

Tehtävien hallinta

Kunnossapitoon liittyvän ongelmanratkaisutehtävien hallinta ja seuraaminen.

Laajennettu dokumenttien hallinta

Kunnossapidon dokumenttien hallinta dokumenttihierarkioineen ja dokumenttienhallintaan liittyvät avaintoiminnot kuten versiointi ja dokumenttien käyttöoikeuksien määrittely.

Muut ominaisuudet

Integraatiot muihin järjestelmiin

Integraatiot vaivattomasti yrityksen muihin järjestelmiin, esim. ERP, MES, karttajärjestelmät ja valvomot. Lue lisää kunnossapidon integraatioista

Tehdaslaajennus

Novilla voit hallita konsernin kaikkien tehtaiden kunnossapidon yhdellä järjestelmällä. Johdolle tehdaslaajennus tarjoaa näkymän kaikkien tehtaiden kunnossapidon harmonisointiin, investointeihin, vertailuun ja benchmarkkaukseen.

Varaa kunnossapidon kehittämisen sparrausaika lomakkeella ja otamme sinuun yhteyttä!

Varaa maksuton sparrausaika

Novi by Pinja ja Business Intelligence - kunnossapitodatan älykäs jalostaminen

Kunnossapitojärjestelmä sisältää valtavasti tietoa toiminnan kehittämisen tueksi. Microsoft Power BI -työkalun avulla kerätystä kunnossapidon tiedosta voidaan jalostaa visuaalista ja selkeää informaatiota päätöksenteon tueksi.

Novi BI on lisäpalvelu Novin pilvipalveluasiakkaille ja se mahdollistaa kokonaiskuvan muodostamisen kunnossapidon tilasta. Novi BI:llä voidaan muodostaa dynaamisia raportteja esimerkiksi karttanäkymistä, tehtaan layout-näkymistä tai tunnusluvuista ja tarvittaessa benchmarkata kunnossapidon toimintaa eri tehdaslokaatioiden välillä. Lisäpalveluna Novi BI on integroitu ominaisuus Novin käyttöliittymässä.

Blogi: Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa kunnossapidossa?
250
asiakasta
500
käyttökohdetta
30
eri maassa
20
eri kielellä
10 000
käyttäjää

Lataa asiantuntijamateriaaleja

Asiakkaidemme kokemuksia Novi-järjestelmästä:

Napapiirin Energia ja Vesi

Kasvavan ja kehittyvän yrityksen kunnossapito kaipasi kunnossapitojärjestelmän tehostamista. ”Novi valikoitui käyttöömme sen joustavuuden, mobiiliuden sekä muokattavuuden vuoksi.”

– Henrik Haavikko, käynnissäpitoinsinööri

Keravan Energia

”Novia käytetään kunnossapitotoiminnan työnohjaukseen, ennakkohuoltoihin, varaosien hallintaan, laiterekisterin ylläpitoon, kunnossapidon laatumittareiden hallintaan sekä nyt uusimpana turvallisuushavaintojen kirjaamiseen.”

– Markus Lehti, kunnossapitoinsinööri

Kemin Energia ja Vesi

”Päätavoitteina järjestelmän hankinnassa oli seuraavat asiat; järjestelmän avulla saataisiin parannettua tiedonkulkua puhdistamon henkilökunnan ja päivystäjien välillä, saataisiin ajan tasalla oleva laiterekisteri, ennakkohuollon toteutuman parempi seuranta sekä toimittajarekisterin tekeminen.”

– Pekka Paavola, käyttöinsinööri

Ifolor

”Päätimme lähteä organisoimaan huoltoja ja halusimme operaattoreillemme helpon mahdollisuuden huoltokutsujen sekä vikailmoitusten tekemiseen. Saimme jalkautettua Maintin heti tehokkaaseen käyttöön. Siirryimme kuitenkin varsin pian uudempaan Novi by Pinja-järjestelmään, sillä siinä on Maintia visuaalisempi käyttöliittymä.”

– Timo Jokinen, tuotantojohtaja

Valmet NA Roll Service

”Olimme tutkineet useita muita huolto-ohjelmia emmekä olleet varmoja olisiko joukosta selvästi erottuva Novi tarpeidemme mukainen. Otettuamme Novi-järjestelmän käyttöön huomasimme kuinka rajoittuneita muut ohjelmat itse asiassa olivatkaan. Novin joustavuus mahdollistaa sen muokkaamisen erilaisia tarpeita ja käyttäjävaatimuksia varten.”

– Scott Griscom, systems manager

Versowood

”Kaikki laitteet on viety kunnossapitojärjestelmän hierarkiakansioon, joten konekohtaiset tiedot löytyvät vaivattomasti. Muutenkin järjestelmän käyttö on loogista ja helppoa. Olemme havainneet järjestelmän avulla alkavia vikoja, jotka olisivat saattaneet katkaista sahalinjan tuotannon yhdeksi tai kahdeksi vuoroksi.”

Kuinka pääsen alkuun?

Kunnossapitojärjestelmätoimituksiemme lähtökohtana on aina syvällinen ymmärrys asiakkaan kunnossapidon prosesseista ja kipupisteistä. Asiantuntijamme ovat kunnossapidon kehittämisen asiantuntijoita ja tuovat monipuolista osaamistaan projekteihin asiakkaan tueksi. Järjestelmätoimituksemme perustuu konseptoituun projektin läpivientimalliin ja meiltä saat täyden tuen aina käyttöönotosta koko järjestelmän elinkaaren ajalle.

Varaa maksuton demo ja asiantuntijakeskustelu

Tarjoamme käyttöönne:

  • Esiselvitystyön kunnossapidon nykytilasta ja prosesseista, tavoitetilasta, hyötypotentiaalista sekä ratkaisumallin, millä muutos toteutetaan
  • Lähtötietojen validoinnin ja migraation
    Nopean järjestelmän käyttöönoton sekä käyttäjäkoulutuksen
  • Järjestelmä- ja asiakastuen 1. päivästä alkaen
  • Asiantuntijakumppanuuden, toimialaosaamisen sekä asiakkuuden jatkuvan kehittämisen
  • Yli 450 asiantuntijan osaamisen tiedolla johtamisen, ohjelmistokehityksen, automaation, tuotannonsuunnittelun- ja ylläpidon eri osa-alueilta