Tiedä työsi arvo - kehitä ja ohjaa liiketoimintaa kannattavasti

Metsäteollisuuden ja sahojen kehittyminen on perustunut tähän asti osaavaan työvoimaan ja sukupolvelta toiselle siirtyvään tietoon. Oman työn arvo on aina ymmärretty, mutta sen laskeminen on ollut lähes mahdotonta oikeiden työkalujen puuttuessa.  Siksi kehitimme kokeneiden metsä- ja sahateollisuuden ammattilaisten kanssa toiminnanohjausjärjestelmän, josta alan parhaat käytänteet löytyvät valmiiksi sisäänrakennettuina. 

Panostamme koko tuotantoketjun ja tuotekohtaisen kannattavuuden hallintaan,  päätöksentekoa ohjaaviin työkaluihin sekä datan keräämisen ja jalostamisen helppouteen. Riippumattomuus laite- tai järjestelmätoimittajista tekee meistä luotettavan kumppanin, joten saat aina tarvittava tuen toiminnan kehittämiseen.

Nopeammin ja helpommin mukaan alan muutoksiin

Olemme mukana edistämässä työnteon helppoutta, raaka-aineiden jäljitettävyyttä ja vastuullisesti johdettua liiketoimintaa. Metsäteollisuuden toiminnanohjausratkaisujemme avulla autamme välttämään lyhytnäköiset päätökset. Järjestelmämme avulla löydät prosessiin hukatut katteet, jotka takaavat toiminnan kannattavuuden pidemmälle tulevaisuuteen.

KOKONAISUUDEN OPTIMOINTIA JA PAREMPAA KANNATTAVUUTTA KOKO TOIMIALALLE

Tarjoamme monipuolisempia ja tehokkaampia tapoja hyödyntää puuta. Oli kyse sitten metsänhoidollisista töistä tai puun sahauksesta ja jatkojalostuksesta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa tehdyn kehitystyön tuloksena olemme sisäänrakentaneet metsäteollisuuden parhaat käytänteet ratkaisuumme. 

KANNATTAVUUS
Uudet toimintatavat ja alan parhaat käytänteet sisäänrakennettuina ohjelmistoon

KOKONAISOPTIMOINTI
Koko tuotanto- ja toimitusketjun optimointi

TIEDOLLA JOHTAMINEN
Reaaliaikaiseen tietoon perustuva päätöksenteko

LUOTETTAVUUS
100 toimitettua projektia niin metsä- kuin sahateollisuuteen

ENNUSTETTAVUUTTA JA KATETTA DATAAN PERUSTUVALLA LASKENNALLA JA RAPORTOINNILLA

Toimialan haasteellisten laskutoimitusten vuoksi kehitimme tarkkuuteen perustuvan laskentatyökalun. Arvonsaantolaskenta käyttää todellisia tehokkuus- ja kustannustietoja, jolloin päätöksenteko perustuu faktoihin eikä arvauksiin tai keskiarvoihin.

MODULAARISUUS
Yksi modulaarinen ja skaalautuva palvelukokonaisuus

LASKENNAN ALGORITMIT
Monimutkaisen kate- ja arvolaskennan työkalut

BIG DATA JA RAPORTOINTI
Automatisoitu tiedonkeruu ja raportointi

INTEGRAATIOT
Integroitavuus eri järjestelmiin ja laitteisiin

MODULAARINEN JA LAITERIIPPUMATON JÄRJESTELMÄ ILMAN SUURIA INVESTOINTEJA

Metsä- ja sahateollisuuteen kehitetty modulaarinen järjestelmä mukautuu niin toimialan kuin käyttäjiensä tarpeisiin. Modulaarinen perusjärjestelmä mahdollistaa sekä nopean käyttöönoton että asteittaisen kehittämisen. 

SAAS-MALLI
Ohjelmisto kuukausipalveluna

NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO
Perusjärjestelmän käyttöönotto 3 päivää

TOIMITUSVARMUUS
Perusjärjestelmän toimitusaika 3 viikkoa. Kustomoidun ja integroidun järjestelmän toimitusaika 3 kuukautta

10 KIELIVERSIOTA
Mm. englanti, suomi, ruotsi, viro, latvia, ranska, venäjä

Metsäteollisuuden järjestelmäratkaisumme puun hankinnan, korjuu- ja kuljetuslogistiikan sekä sahan ja puunjalostuksen toiminnanohjaukseen

Autamme parantamaan metsäteollisuuden tuotantoketjun kannattavuutta kannolta aina jalostettuun lopputuotteeseen asti. Metsä- ja sahateollisuuteen luodut toiminnanohjausratkaisumme keräävät ja jalostavat reaaliaikaista tietoa puun koko toimitusketjun matkalta. Tarjoamme valmiit järjestelmäratkaisut niin puun hankinnan, korjuun- ja kuljetuslogistiikan, materiaalin vastaanoton sekä sahan ja puunjalostuksen liiketoiminta-alueisiin. Tiedot säilyvät läpi toimintoketjun, jolloin esim. tiettyyn sahaerään käytetty puutavara, alkuperä ja sen kustannus on täysin jäljitettävissä.

Forest by Pinja - puunhankinnan, korjuun ja logistiikan toiminnanohjausjärjestelmä

Forest by Pinja mahdollistaa täysin sähköisen puukaupan, reaaliaikaisen korjuu- ja kuljetuslogistiikan sekä toimitettavan puun kustannusten, volyymien ja tuottojen reaaliaikaisen seurannan. 

Puunhankinnan, korjuun ja logistiikan hallinnoimiseen kehitetty modulaarinen ERP-järjestelmä tarjoaa monia arkipäivän rutiineja helpottavia toimintoja ja sisältää niin kartat kuin puun alkuperän seurannan. Puunhankintaan liittyvät asiakirjat syntyvät helposti ja pakolliset viranomaisasiat, kuten metsänkäyttöilmoitus, voidaan hoitaa järjestelmästä suoraan sähköisesti. Tarvittavat asiakirjat voidaan tulostaa suoraan järjestelmästä esimerkiksi ruotsiksi tai englanniksi.

Kysy lisää!

Terminal by Pinja - raaka-aineen hankinta, vastaanotto, varastointi ja maksuliikenne

Terminal by Pinjan avulla tehostat toimintaa aina sopimusten hallinnasta, kaikkien materiaalien vastaanottoon/lähettämiseen, varastotietojen ylläpitoon sekä laskutuksen suorittamisen. 

Järjestelmällä voidaan hallita mm. sopimukset monipuolisella hinnoittelulla, ennakkotiedot saapuvista kuormista, järjestää autot haluttuun purkujärjestykseen, tunnistaa autot automaattisesti sekä ohjata raaka-aineen mittausta (tukkimittari, punnitus, tilavuusmittaus) ja kuormien purkutapahtumaa. Järjestelmän avulla voidaan seurata raaka-aineen varastointia (kpl/m3) sekä hoitaa automaattiset raaka-ainepoistot kulutusten pohjalta. Tämä kaikki tapahtuu reaaliajassa, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toimitusten toteumatiedot esim. energialaitoksilta liikkuvat sähköisesti järjestelmän sisällä.

Ota yhteyttä!

Timber by Pinja - sahan ja puunjalostuslaitoksen toiminnanohjausjärjestelmä

Timber by Pinjan sisältämien ohjelmistomoduulien avulla sahan ja puunjalostuksen koko toiminnanohjaus on vaivatonta, täsmällistä ja nykyaikaista. 

Sen avulla voi hallita tukin sahauksen kannattavuuden  lisäksi tuotannon ohjausta, suunnittelua  ja työtilauksia. Järjestelmä ymmärtää sahauksen, höyläyksen, liimauksen sekä erilaisten pintakäsittelyjen ja kyllästyksen toimintaprosessit ja tarjoaa niihin oikeanlaiset työkalut. Järjestelmä osaa huomioida eri tyyppisten tuotteiden valmistusaikaan liittyvät erot, jolloin valmistuslinjojen työvuorot saadaan optimoitua ja tuotantolinjan käyttöastetta nostettua.

Kysy lisää!

Kolme viikkoa perusjärjestelmän toimitusaika

10 kieliversiota

3 päivää perusjärjestelmän käyttöönotto

Yksi modulaarinen ja skaalautuva palvelukokonaisuus

100 toimitettua projektia

Kolme kuukautta räätälöidyn ja integroidun järjestelmän toimitusaika

Asiakkaitamme:

Harvestia Oy

Harvestia Oy ja Pinja ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä Forest by Pinja -metsäjärjestelmä otetaan Harvestiassa käyttöön syksyllä 2020. Ennen tuotantokäyttöönottoa järjestelmän kuljetussuunnittelutoimintoja, tiedonsiirtoa toimijoiden välillä ja otantamittauksen eri variaatioita sekä erilaisia raportointimalleja jatkokehitetään tukemaan paremmin Harvestia Oy:n toimintamalleja.

Suomen Metsät Kuntoon

Sumetku Oy, tuttavallisemmin Suomen MetsätKuntoon otti käyttöönsä Forest by Pinja -metsäjärjestelmän, jolla hoidetaan mm. puukauppaa, metsävarannon hallintaa sekä korjuun- ja kuljetuksen ohjausta.

Kärävä Oy

Timber by Pinja -toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa Kärävä Oy:lle työkalut mm. sahatavaran hankintaan, tuotannon ohjaukseen, toimituksiin ja rahaliikenteen hallintaan. Järjestelmän avulla parannetaan merkittävästi tiedonkulkua ja suoraviivaistetaan päivittäistä toimintaa.

Selkeillä askelmerkeillä ERP-projektin maaliin:

Prosessien ja tarpeiden määrittely

Autamme hahmottamaan nykytilanteen prosessit sekä opastamaan toiminnanohjauksessa ja kokonaisuuden optimoinnissa. Varmistamme onnistuneen käyttöönoton edellytykset tunnistamalla yrityksen nykyhaasteet, kasvutavoitteet ja tarpeet työtä helpottaville ratkaisuille.

Palvelukokonaisuuden konfigurointi

Modulaarisuus mahdollistaa myös yrityskohtaisten ominaisuuksien jatkokehityksen. Ohjelmiston käyttöönotto ei vaadi suuria investointeja. Ohjelmistot integroituvat olemassa oleviin järjestelmiin ja laitteisiin sekä mm. kirjanpito-ohjelmiin.

Nopea ja vaiheistettu käyttöönotto

Valmiit järjestelmäratkaisut ja rajapinnat mahdollistavat nopean käyttöönoton ja skaalautumisen. Meidän kanssa ei kannata pelätä muutosta. Ohjaamme ja autamme järjestelmän käyttöönotossa kädestä pitäen. Pidämme huolta käyttöönoton aikatauluista ja että järjestelmästä opitaan ottamaan kaikki hyöty irti. Koulutamme käyttäjät aina henkilökohtaisesti.

Jatkuva kehitys ja kumppanuus

Järjestelmän kuukausilisenssi kattaa kaiken tarvittavan päivityksistä helpdeskiin. Jatkuvan järjestelmäkehityksen myötä tuotteidemme ominaisuudet monipuolistuvat ja niiden toiminta vastaa muuttuviin toimialan vaatimuksiin. Kehitämme järjestelmää yhdessä  alan parhaiden ammattilaisten ja  metsäteollisuuteen perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa.