Optimoi tuotannonsuunnittelua faktatiedoilla - saat lisää tehoa ja läpinäkyvyyttä tuotannon muutoshallintaan ja parannat läpimenoaikaa 20%

Optimaalinen tuotantosuunnitelma pohjautuu tietoon toimitusketjun tilasta, kapasiteetista sekä materiaaleista

Tuotannonsuunnittelun tavoitteena on virtaava tuotanto ilman pullonkauloja ja tarpeettomia pysähdyksiä. Onnistuakseen tässä, se tarvitsee reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa kysynnästä sekä materiaali- ja kapasiteettitarpeista tilaukseen liittyen. Tuotannon virtaus ja tuottavuus paranevat kun tilaukseen liittyvät työt on suunniteltu oikeiden lähtötietojen pohjalta.

Lataa Tuotannonsuunnittelujärjestelmän ostajan opas

Puutteellisen tuotannonsuunnittelun tunnusmerkkejä ovat: 

1

Hidas reagointi tuotannossa tapahtuviin muutoksiin
2

Tuotannon työntekijöillä ei ole selvää kuvaa töiden tärkeysjärjestyksestä
3

ERP:ssä oleva master data ei ole ajanmukaista

Tuotannonsuunnittelu tehostaa tuotannon häiriö- ja muutostilanteiden hallintaa sekä läpinäkyvyyttä

Tuotannonsuunnittelijat ja tuotannosta vastaavat henkilöt ratkovat päivittäisessä työssään nopeastikin muuttuvia tuotannon tilanteita. Tuotannon pysähdykset, materiaalipuutteet, kysynnän ennustamiseen liittyvät haasteet tai vaikka henkilöresurssit ovat tekijöitä, jotka aiheuttavat muutoksia suunniteltuun tuotantoon. Tuotannonsuunnittelun onnistuminen mitataankin muutosten hetkellä; kuinka nopeasti tuotanto sopeutetaan muuttuneeseen tilanteeseen, jotta toimitusvarmuudessa ja tuotannon muissa tavoitteissa pysytään.

Moderni tuotannonsuunnittelujärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden erilaisten skenaarioiden hyödyntämiseen. Skenaariot perustuvat faktatietoon ja niiden avulla suunnittelija voi nähdä lopputulokset erilaisten valintojen kautta. Excelit eivät tähän perinteisesti taivu ja näkymä tulevaisuuteen on korkeintaan seuraavaan päivään saakka.

Lue lisää blogistamme: Milloin Excel ei enää riitä tuotannonsuunnittelun työkaluksi?

Yli 20 vuotta tuotannonsuunnittelun ja toimitusketjun optimoinnin asiantuntijuutta eri toimialoille

Puunjalostus- ja sahateollisuus

Elintarviketeollisuus

Konepaja- ja kokoonpanoteollisuus

Prosessiteollisuus

Metalliteollisuus

Ratkaisumme: iPES – tuotannonsuunnittelu- ja valmistuksenohjausjärjestelmä

iPES by Pinja on järjestelmä tuotannonsuunnittelun ja toimitusketjun optimointiin. iPES on moderni ja älykäs, selainpohjainen ratkaisu, jota voidaan käyttää myös pilvipalveluna. Järjestelmä hyödyntää kehittyneitä optimointi- ja simulointiteknologioita ja mahdollistaa myös skenaarioihin pohjautuvan what-if -simuloinnin.

Modulaarinen tuotearkkitehtuuri mahdollistaa helpot järjestelmälaajennukset, päivitykset ja ylläpidon. Jatkuva tuotekehitys takaa pitkän elinkaaren ja varman toimivuuden uusien versioiden ja toiminnallisuuksien muodossa.

Tutustu iPES:n ominaisuuksiin

iPES-järjestelmän hyödyt:

Parantaa suunnittelun tarkkuutta

Vähentää manuaalisen työn määrää

Optimoi automaattisesti parhaan suunnitelman

Visualisoi tiedon helposti ymmärrettävään muotoon

Tehostaa tuotantoprosessia

Parantaa tiedonkulkua, toimitusvarmuutta ja kannattavuutta koko toimitusketjussa

Tarjoaa reaaliaikaisen näkymän tuotannon tilanteesta

Säästää luontoa paperittoman tuotannon kautta

iPES APS – ominaisuudet:

 • Karkeasuunnittelu / S&OP
  Pidemmän aikavälin volyymisuunnittelu, tuotannon kapasiteetin suunnittelu, kriittisten materiaalien tarvesuunnittelu, skenaariosuunnittelu ja what if -simuloinnit.
 • Hienosuunnittelu
  Tuotannon Gantt-suunnittelunäkymä, töiden värjäysperusteet, monipuoliset ajoitusmahdollisuudet, vaihtoaikojen optimointi, materiaalipuutteet, huoltojen ja konerikkojen hallinta, hallintamateriaalin tarvelaskenta, laaja resurssien hallinta, laajennettu dynaaminen resurssirekisteri (työkalut, muotit, jigit), monipuoliset mittaristot & KPI luvut suunnitelman analysointiin, raportointi ja Power BI- raportoinnin tuki.
 • Resurssisuunnittelu
  Resurssitarpeiden mitoitus ja optimaalinen hyödyntäminen edellyttää saumatonta yhteistyötä eri tietojärjestelmien välillä. iPES-järjestelmä muodostaa käytettävissä olevista resursseista reaaliaikaisen kalenterin, joka kytkeytyy automaattisesti suunnittelunäkymiin.
  Useista ERP-ratkaisuista poiketen iPES kuormittaa tuotannon kapasiteetin ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit. Kehittynyt resurssienhallinta helpottaa henkilöstötarpeen ja työvuorojärjestelyiden suunnittelua sekä konekapasiteetin huoltotoimenpiteiden aikataulutusta tuotantoa häiritsemättä. Ratkaisu parantaa tuotantotehokkuutta, käyttöpääoman kiertoa ja toimitusvarmuutta, antaen todellisen kuvan tuotannon suorituskyvystä.
 • Resurssien suunnittelun toiminnallisuudet
  Koneet, työntekijät, kalenterit, huollot, työajan kirjaukset, työvuorojen suunnittelu ja kompetenssit.

iPES Shopfloor – ominaisuudet:

iPES-järjestelmäratkaisuun kuuluu tuotannonsuunnitteluratkaisun ohella valmistuksensuunnittelun ja -ohjauksen kokonaisuus.

 • Tuotantosuunnitelman ja toteuman seuranta
 • Työjonon työpisteissä
 • Työn eri vaiheiden kuittaukset
 • Työohjeiden, kuvien yms sähköisen esittämisen työpisteissä
 • Työtuntien kirjaaminen
 • Käytettävyyden ja tehokkuuden seuranta, OEE- seuranta
 • Laaturaportointi
 • PDCA (Plan-Do-Check- Act) poikkeamien hallinta
 • Varastotoiminnollisuudet
 • Graafiset varastokartat
 • Sisälogistiikan hallinta
 • Keräily
 • Materiaalikuittaukset
 • Jäljitettävyys
 • Kumppanuusverkoston ohjaus
  Alihankkijalle reaaliaikainen näkymä työjonoon, töiden aloitus- ja lopetuskuittaukset, poikkeamien raportointi, reaaliaikainen ja visuaalinen näkymä tilanteesta sekä työn tiedot ja materiaalitilanne sekä puutteet.
5000
käyttäjää
10
maata
15
vuotta käyttöä
20
miljoonaa tilausta läpi vuosittain

Lataa asiantuntijamateriaaleja:

Millaisista elementeistä hyvä tuotannonsuunnittelu koostuu
Kuinka valita oikea tuotannonsuunnittelujärjestelmä
Opas kohti tehokkaampaa tuotannonsuunnittelua

Asiakkaidemme kokemuksia iPES-järjestelmästä:

Snellman

Tuotannon hienosuunnitteluun valittiin iPES. ”Parantunut suunnittelu on auttanut optimoimaan varastotasoja ja säilyvyyttä, mikä tarkoittaa selkeitä kustannussäästöjä. Pakkasvarastoa on voitu vähentää yli 20 % ja päiväyksistä johtuva hävikki on vähentynyt 25 %.”

– John Aspnäs, konsernin tietohallintojohtaja

Halton

”Käyttöönotto ja liityntä SAP-toiminnanohjausjärjestelmäämme vaati toki oman jumppansa, mutta lopputulos on todella lunastanut lupaukset arkemme helpottamisesta. iPESin visuaalisuus auttaa siinä, että näemme jo nopealla vilkaisulla kuormituksen tilan ja pystymme tarvittaessa reagoimaan siihen nopeasti.”

– Sami Ahola, kehityspäällikkö

Sandvik

”iPESin myötä läpinäkyvyys on parantunut suuresti ympäri organisaatiota. Hyötyä on tullut kapasiteetin ja resurssien käytössä. Ne ovat tehostuneet merkittävästi. Lisäksi toimitusvarmuus on parantunut ja läpimenoajat ovat lyhentyneet.”

– Eero Plathin, tuotannonohjauspäällikkö

Tasowheel

Tuotannonohjauksen kehityshankkeessa Tasowheel Gears ja Pinja loivat yhdessä uusia toimintamalleja tuotannonsuunnitteluun, ja hankkeen lopuksi Tasowheel otti käyttöön Powered-ERP:iin integroidun PES-tuotannonsuunnittelujärjestelmän. Tasowheel valitsi palveluntarjoajaksi Pinjan, koska koki tämän joustavaksi yhteistyökumppaniksi.

– Mikael Mäkinen, tuotantopäällikkö

Metsä Fibre

Esiselvitysten ja arviointien jälkeen yhteistyökumppani valittiin keväällä 2015. Päädyimme Pinjan PES-järjestelmään muun muassa siksi, että Pinjalla oli syvä ymmärrys tuotannonsuunnittelusta. Myös työkalun suunnittelunäkymä teki vaikutuksen: se oli ehdokkaista ainoa, joka kykeni niputtamaan tuotantoprosessin tukista lopputuotteeksi yhteen selkeään näkymään.

– Juha Hirvasmaa, kehityspäällikkö

Muovi-Heljanko

Yhteistyö Pinjan kanssa alkoi syksyllä 2017. Pinjan PES-järjestelmän avulla Muovi-Heljanko on pystynyt parantamaan tuotannon suunnittelun tarkkuutta ja ennakoimaan niin materiaali- kuin henkilötyötarpeitakin. Tavoitteena oli, että kaiken tiedon voi syöttää yhteen järjestelmään, joka pureksii sen ja auttaa siten tuotannonsuunnittelijaa tekemään käytännön päätökset.

– Mia-Maija Manninen, myynnin tuki

Kuinka pääsen alkuun?

iPES-toimituksemme lähtökohtana on aina syvällinen ymmärrys asiakkaan liiketoiminnan lainalaisuuksista ja kipupisteistä. Asiantuntijamme ovat tuotantoprosessin kehittämisen ja toimitusketjun optimoinnin asiantuntijoita ja osaavat sovittaa järjestelmän asiakkaan tarpeisiin. Yrityksenne toimitusketjun ja tuotannonsuunnitteluprosessin tehostuminen sekä liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu ovat onnistumisemme mittareita. iPES-toimituksemme perustuu konseptoituun projektin läpivientimalliin ja meiltä saat täyden tuen käyttöönotossa.

Varaa maksuton asiantuntijakeskustelu

Tarjoamme käyttöönne:

 • Maksuttoman kartoituksen nykytilanteesta ja prosesseistanne
 • Esiselvitystyön, jossa kartoitamme nykytilan, tavoitetilan, hyötypotentiaalin sekä ratkaisumallin, millä muutos toteutetaan
 • Lähtötietojen validoinnin ja migraation
 • Nopean järjestelmän käyttöönoton sekä käyttäjäkoulutuksen
 • Järjestelmä- ja asiakastuen 1. päivästä alkaen
 • Asiantuntijakumppanuuden, toimialaosaamisen sekä asiakkuuden jatkuvan kehittämisen
 • Yli 450 asiantuntijan osaamisen tiedolla johtamisen, ohjelmistokehityksen, automaation, tuotannonsuunnittelun- ja ylläpidon eri osa-alueilta