Tuottavuuden parantaminen alkaa tiedon keräämisellä koneilta ja ihmisiltä

Tehtaan työt ja kehittäminen haltuun yhdellä järjestelmällä

Kun tuotantoa lähdetään kehittämään, on tärkeää selvittää nykytilanne ja tuoda se läpinäkyväksi. Teollinen IoT tuo valtavasti mahdollisuuksia automaattiseen tiedon keräämiseen tuotantoprosessista nykytilanteen kartoittamiseksi.

Koneilta kerätty tieto ei kuitenkaan yksin riitä vaan tiedon rikastajaksi tarvitaan ihmistä, useimmiten operaattoria, joka tuotannossa työskentelee.

Lataa opas: 5 vinkkiä tuotannon johtamiseen digitalisaation keinoin

3 syytä kerätä tietoa tuotantokoneilta automaattisesti:

1

Tiedetään tuotannon reaaliaikainen tilanne
2

Tunnistetaan pullonkaulakoneet
3

Selvitetään juurisyyt pysähdyksille

Digitalisoitu tuotantodata päivittäisjohtamisen tukena

Erinomaisen tuotannon päivittäisjohtamisen avaintekijöitä ovat luotettava ja reaaliaikainen tiedon kerääminen tuotannosta, moderni kunnossapidon ja tuotannonsuunnittelun hallinta sekä ymmärrystä lisäävä tiedon visualisointi. Laadukas ja reaaliaikainen tieto toimii jokapäiväisen päätöksenteon perustana. Faktoihin perustuvalla ennakoinnilla tuotannon tehokkuutta voidaan nostaa kymmeniä prosentteja.

Tuotannon päivittäisjohtamista tehdään tehtaan lattiatasolla. Tuotannon johto kokoontuu operatiivisten työntekijöiden kanssa yhteiseen palaveriin, jossa tuotannon tunnuslukujen ja poikkeamien visualisointi, osallistuminen ja tiedon jakaminen ovat merkittävässä roolissa.

Kerää modernilla IioT-ratkaisulla tietoa tuotantokoneista ja laitteista

Osallista useita työntekijöitä, operaattoreita, mukaan tiedon rikastajan roolissa

Operaattori analysoi, kommentoi ja täydentää koneelta saatua tietoa omilla havainnoillaan

Tee päivittäin jatkuvaan parantamiseen liittyviä päätöksiä kerätyn tiedon pohjalta

Johda valmistusta ja ihmisiä luotettavan, reaaliaikaisen tiedon pohjalta

MES-järjestelmä visualisoi kerätyn ja rikastetun tiedon informaatioksi yhteen, selkeään käyttöliittymään

Elintarviketeollisuus

Metalliteollisuus

Lääke- ja pakkausteollisuus

Puunjalostus- ja rakennusteollisuus

Graafinen teollisuus

Muoviteollisuus

Ratkaisumme: Gema – tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä

Gema by Pinja -järjestelmän perusta on markkinoiden modernein koneseuranta, joka halutuilla ominaisuuksilla kasvaa täysimittaiseksi MES-järjestelmäksi. Tuotantopäällikölle Gema antaa mahdollisuuden visuaaliseen ja avoimeen tapaan johtaa tuotantoa.

Gema on helppo ja kustannustehokas tapa lähteä kehittämään tuotantoa Lean-periaatteiden mukaisesti. Gema:n avulla osallistat ja motivoit tuotannon operaattorit mukaan kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. 

Gema on saatavilla SaaS-ratkaisuna tai on premise-asennuksena. Järjestelmä on mobiilioptimoitu ja helppokäyttöinen millä tahansa päätelaitteella.

Tutustu Geman ominaisuuksiin

Gema Machine Performance -ominaisuudet:

 • Koneseuranta
  Reaaliaikainen näkymä koko tuotantolaitoksen tilannekuvaan kolmessa sekunnissa
 • Gema Dashboard
  Yksi käyttöliittymä, jolla kaikki valmistuksen toteuttamiseen tarvittava tieto
 • Pysähdyssyiden raportointi
  Koneen tai linjan tilan seuranta ja siihen liittyvien poikkeamien raportointi
 • OEE / KNL – tunnusluvun mittarointi
  Koneen, linjan tai tilauksen kokonaistehokkuu selville
 • Prosessidatan mittarointi
  Mittaa prosessista erilaisia suureita, kuten energiaa, lämpötilaa, painetta, tehoa, pinnankorkeutta
 • Raportointi
  Tuotannon raportit ja tunnusluvut mm. käyttösuhde, käytettävyys, tuotantomäärät, nopeudet, tuotetiedot
 • Hallintatyökalu
  Käyttöliittymän elementtien hallinta omalla hallintatyökalulla, esim. pysähdyssyyt, laatutarkistukset.

Gema MES -ominaisuudet:

 • Laadunvarmistus
  Operaattorin tekemät tuotannon laadun tarkastukset ja mittaukset sekä omavalvonta tilauksen valmistumisen, koneen käyntimäärän tai kalentariajan mukaan.
 • Operaattorikunnossapito
  Tuotannon operaattorin tekemien tarkastusten ja havaintojen kirjaaminen.
 • Tuotevaihtoaikojen optimointi, SMED
  Tuotevaihtojen ohjeistaminen, mittaaminen ja poikkeamien raportointi.
 • Tuotteen seuranta
  Tuotteen valmistumisen sekä siihen liittyvien poikkeamien seuranta.
 • Tilauksen seuranta
  Tilauksen valmistusvaiheiden sekä niihin liittyvien poikkeamien seuranta.
 • Järjestelmäintegraatiot
  Integraatiot vaivattomasti yrityksen muihin järjestelmiin, kuten ERP, APS, WMS.

Operational Excellence tuotannossa

Gema:n ja asiantuntevan kumppanin avulla voit kehittää operatiivisen tuotannon päivittäistä toimintaa kohti huippusuorituskulttuuria. Tarjoamme asiakkaillemme valmiin konseptin ja tuen kehittämisen polulle.

Varaa ilmainen asiantuntijakierros tehtaalla
160
asiakasta
340
käyttökohdetta
18
eri maassa
10
eri kielellä
20 000
konekytkentää
100 000
poistettua hukkatuntia

Lataa haluamasi materiaalit

Asiakkaidemme kokemuksia:

Fazer Makeiset Oy

Machine Track on linkitetty koko Fazer-konsernissa käytössä olevaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmään. ”SAPista saamme tuotantosuunnitelman ja Machine Trackista puolestaan toteuman, joita voidaan sitten verrata toisiinsa.

– Toni Kaljunen, kunnossapidon työnjohtaja

Lue Fazerin menestystarina

Olvi Group

”Käyttöönnotto oli mutkatonta ja onnistui viikossa. Henkilöstö otti uudistuksen erittäin hyvin vastaan, eikä järjestelmästä ole tullut minkäänlaisia valituksia. Machine Trackin avulla pystymme havaitsemaan tuotannon ongelmat ja tunnistamme syyt niiden takana.”

– Lauri Multanen, tuotantojohtaja

Lue Olvi Group referenssi

Orion Oyj

Kun yhden pakkauslinjan tiedonkeruun hyödyt alkoivat näyttäytyä, järjestelmän käyttöä laajennettiin. Tänä päivänä Orionilla on noin 50 eri valmistus- ja pakkauslaitetta seurannan piirissä. ”Machine Track on tärkein työkalu tuotannon tehokkuuden määrittämiseksi.”

– Vesa Väyrynen, pakkaamon työnjohtaja

Lue Orion Oyj referenssi

Altia Oyj

Tehtaan viisi pullottamolinjaa ja kaksi hanapakkauslinjaa tuotiin modernin tuotannon johtamisen piiriin. ”Saamme tosi hyvää dataa yksittäisiltä koneilta. Faktaa pöytään. Tiedetään esimerkiksi mitkä asiat aiheuttavat häiriöitä linjalle.”

– Markus Valtonen, tuotantopäällikkö

Lue Altia Oyj referenssi

Meyer Turku

Turun telakka on robotiikan hyödyntämisen edelläkävijä ja Machine Track by Pinja -järjestelmää käytetään apuna automatisoidun tuotannon kehittämisessä. Järjestelmää käyttävät niin robottien operaattorit, työnjohto kuin telakan huoltomiehetkin.

Lue Meyer Turku

Huhtamäki Oyj

”Hygienia- ja jäljitettävyyskriteereiden lisäksi yhä useampi yritys on hyvin tarkka maineestaan ja alihankkijoittensa toiminnasta. Asiakkaamme voi halutessaan tarkastaa, että jokaisen koneella työskennelleen henkilön verot ja muut velvoitteet on hoidettu lain mukaan.”

Lue Huhtamäki Oyj menestystarina