Flow muuttaa materiaalivirrat ja ajan rahaksi - materiaalinhallinta ja -seurantajärjestelmä

Kiertotalous ei ole aina kaunista tai mukavaa

Voimakkaasti kehittyvä kiertotalous ei ole aina kaunista tai mukavaa, se on täynnä maailman hylkäämää roskaa, loputonta materiaalivirtaa ja epäselvää raportointia. Kiertotalouden kannattavuuden kasvu kaatuu epäselvyyksiin materiaalivirtojen hallinnassa ja turhiin työtunteihin. Siksi kehitimme kiertotalousosaajien kanssa yhdessä yksinkertaisen ja kustannustehokkaan työkalun, jolla materiaalivirrat muutetaan näkyviksi, hallittaviksi ja 100%:sti laskutettaviksi.

Tuloksena syntyi Flow by Pinja, joka kerää, jakelee ja raportoi tiedon juuri sinne minne pitääkin muutamalla klikkauksella. Flow riisuu pois kaiken turhan sälän, kikkailun ja exceleiden klikkailun. Säästät niin hermoja kuin aikaasi mielekkäämpään ja kannattavampaan työntekoon.

TILAA DEMO

Flow yhdistää kiertotalouden asiantuntijat, järjestelmät, kannattavuuden ja datan - paljon enemmän kuin vaakajärjestelmä

Flow on kiertotalouden käyttöön kehitetty yksinkertaistettu selainpohjainen Saas-järjestelmä. Flow luo kiertotalouteen prosessin, josta on riisuttu pois kaikki turha työ ja kikkailu. Reaaliaikaista ja avointa tietoa tuottavalla materiaalinhallintajärjestelmällä pystytään vastaanottotoimintojen lisäksi tuottamaan monipuolisesti tietoa koko toimitusketjun eri vaiheista ja tuottamaan raportointia kaikille toimitusketjun osapuolille. Flown avulla maksimoimme tuloksesi – minimoimalla kaiken turhan manuaalisen työn.

MATERIAL FLOW
Entistä hallitummat materiaalivirrat

Flown avulla yksikään materiaali ei jää kirjaamatta tai laskuttamatta. Materiaalien seuranta ja jäljitettävyys on aina ajan tasalla koko toimitusketjussa

⟲ Tehokkaat vaaka- ja vastaanottotoiminnot
⟲ Materiaalivirtojen seuranta
⟲ Reaaliaikainen varastojen hallinta

WORK FLOW
Aikaa ja hermoja säästävää työtä

Flow minimoi työtunnit ja ahdistuksen. Flow automatisoi kiertotalouteen liittyvä manuaaliset työvaiheet ja se toimii myös ennakoinnin ja suunnittelun tukena.

⟲ Työajan säästö
⟲ Tehostetut materiaalivirrat
⟲ Nopea ja helppo tiedon jäljitettävyys

DATA FLOW
Tuloksellista ja helppoa tiedon hallintaa

Flown avulla yksikään tieto ei ole enää hukassa tai piilossa. Se auttaa johtamaan työtä ja antaa tarkat sekä vertailukelpoiset raportit helposti yhdellä napin painalluksella.

⟲ Automatisoitu tiedonsiirto
⟲ Selkeä tiedonhallinta
⟲ Ajantasainen raportointi

MONEY FLOW
Lisää katetta, kasvua ja kannattavuutta

Flow muuttaa materiaalivirrat ja ajan rahaksi, tekemällä kiertotalouden piilossa olevat katteet ja kulut näkyviksi. Flown avulla kannattavuus paranee välittömästi ja koko ala kehittyy.

⟲ Laskutuksen läpinäkyvyys
⟲ Materiaalivirrat liikevaihdoksi
⟲ Tunnuslukujen seuranta

Katso tallenne Flow by Pinjan -esittelywebinaarista!

Kasvua ja kannattavuutta kiertotalouteen – Flow by Pinja -esittelywebinaarissa keskustelimme mm. seuraavista aiheista:

  • Kiertotalous tänään
  • Kiertotalouden materiaalivirtojen haasteet
  • Miten tehostaa materiaalivirtojen hallintaa ja seurantaa?
  • Flow by Pinja – materiaalivirtojen hallinta- ja raportointijärjestelmä kiertotalouteen
  • Flow by Pinja – järjestelmädemon esittely
Klikkaa tallenteeseen tästä!

Flow by Pinja

Uusi jätelaki 2021 ja sähköinen siirtoasiakirja

Uusi jätelaki velvoittaa kiertotalousalan toimijoita siirtymään sähköisten asiakirjojen käyttöön jätteiden kuljetuksessa. Vuoden 2022 alusta voimaan astuu velvoite toimittaa siirtoasiakirjojen tiedot SYKE:n ylläpitämään kansalliseen siirtoasiakirjarekisteriin. Tiedot on toimitettava sähköisessä muodossa kolmen kuukauden kuluessa siirron päättymisestä.

Pinjan sähköinen siirtoasiakirjasovellus voidaan liittää osaksi Flow-järjestelmää tai ottaa käyttöön itsenäisenä sovelluksena. Sähköisen siirtoasiakirjan etuja ovat mm.

  • helppokäyttöisyys
  • jäljitettävyys
  • arkistoitavuus sähköisessä muodossa
Lue lisää täältä!

Olemme materiaalivirtojen hallinnan kumppani kiertotalouden yrityksille:

Materiaalien kierrätys

Jätehuolto

Jätteen energiakäyttö

Biokaasu ja muut biopolttoaineet

Tutustu asiantuntijamateriaaleihin:

Pinja-webinaari: Jätelaki uudistuu 2021 - miten vastaat muuttuviin raportointivaatimuksiin?

Kiertotalousasiakkaitamme ovat mm.

Envor Group Oy

“Uskon, että Flow:n avulla pystymme tehostamaan toimiston työtä ja vapauttamaan sekä kohdentamaan resursseja muuhun toimintaan, kuten myynnin ja taloushallinnon tukeen. Toinen tärkeä liiketoiminnan vaikutus on sisäisen ja ulkoisen raportoinnin kehittyminen. Tämä tarkoittaa parempaa asiakasraportointia, jota pidämme todella tärkeänä”

– Samuli Laine, operatiivinen johtaja

Kierto Ympäristöpalvelut Oy

”Meillä oli mahdollisuus vaikuttaa ominaisuuksiin alusta alkaen, sillä olimme mukana jo järjestelmän palvelumuotoiluvaiheessa. Mikään muu järjestelmä ei ole kiertotalouden näkökulmasta tehty ennen Flow:ta, kaikkea on tähän saakka pitänyt muokata, vääntää ja kääntää meille sopivaksi.”

– Jari Koivula, laatupäällikkö

Puhas Oy

”Flow by Pinja -järjestelmä oli mielestämme paras ratkaisu meille. Se on monipuolinen ja kehittyvä järjestelmä, joka kattaa meidän tarpeemme tulevaisuuteenkin.”

–  Jyrki Mainonen, Puhas Oy

Ekokymppi Oy

“Valittaessa järjestelmän toimittajaa nousi oleelliseksi kriteeriksi ”yhden luukun periaate” – se, että kaikki tarvittavat osat järjestelmään saataisiin samalta toimittajalta. Pinja tarjosi tällaisen ratkaisun.”

– Marjut Kinnunen, asiakaspalvelupäällikkö