Vi är Pinja

Pinjas story

Pinja är din partner för digitalisering och industriförnyelse. Vår uppgift är att erbjuda insikter i affärsverksamhetens utmaningar, planera för framtiden tillsammans med dig och omsätta de nya idéerna i praktiken. Vi lovar att fungera som en vägledare som deltar i utvecklingen av din affärsverksamhet mot en hållbar framtid.

Våra kunder är företag inom industrin som vill dra nytta av teknologi och nya affärsmodeller snabbare och effektivare än sina konkurrenter.

Pinja uppstod när en betydande grupp toppföretag inom industriell digitalisering, Protacon, ARROW, SWD, Descal, Netwell, Vision Systems och Powen, förenade sina krafter. I Finland sysselsätter Pinja nästan 550 personer, som betjänar ledande finländska industri- och företagskunder samt internationella organisationer i över 30 länder.

En ansvarsfull partner under hela livscykeln

Vi skapar ledande digitala lösningar som stöder ett smidigare arbete och topprestationer i krävande industri- och produktionsmiljöer. Med hjälp av våra digitala lösningar förbättrar du hanteringen av leveranskedjan, den dagliga produktionsstyrningen, underhållet och driftsäkerheten samt arbetssäkerheten och ledningen genom information. Via våra programutvecklingstjänster kan du skapa nya digitala arbetssätt och affärsverksamhet.

Vi garanterar verksamhetens kontinuitet genom att producera underhåll-, molnplattform-, datasäkerhets- och supporttjänster för produktionskritiska miljöer. Vi erbjuder också tjänster för planering, modernisering och automatisering av produktionsanläggningar.

Vi är en pålitlig partner som agerar ansvarsfullt under hela verksamhetens livscykel. Genom att effektivisera våra kunders operationer hjälper vi dem att uppnå en hållbarare affärsverksamhet i en värld som i dag, mer än någonsin, behöver hållbara lösningar.

Grundat
1990

Anställda
550+

Omsättning
55 M€ (2021, est.)

Kundleveranser i
40+ countries

Kärnan i vår verksamhet är viljan att hjälpa industriföretag att förnya och digitalisera sina operationer samt att implementera förändringen i våra kunders vardag.

Veli-Matti Nurminen
Verkställande direktör, Pinja

Pinjas anställda är kunniga bransch- och teknologiexperter

Vår verksamhet bygger på flexibilitet eftersom vi anser att alla kunder och behov är unika. Vi reagerar snabbt på dina behov och sammanställer ett team och ett tjänstepaket som passar situationen.

Vårt team är känt för att bestå av branschens bästa programutvecklare, industriplanerare, IT-experter, automationsexperter och kundtjänstproffs.
Hos oss får var och en genomföra utmanande projekt tillsammans med andra proffs. Vi uppskattar våra anställdas kompetens och visar det. Pinja är också känd som en arbetsgivare som erbjuder flexibilitet i olika livssituationer.

Som personer är vi ett gäng avslappnade och serviceorienterade toppexperter som jobbar transparent. Vi kommunicerar direkt och öppet, via moderna kanaler.

Vill du bli en av oss? Skicka en ansökan!

Vilka människor jobbar på Pinja?

Industriplanerare

Specialister inom fabriks- och anläggningsplanering, hållfasthetsberäkning, process- och konstruktionsplanering.

Automationsexperter

Specialister inom automation, el- och instrumenteringsplanering.

Programutvecklare

Experter på tjänstedesign, planering, testning och implementering av programvara samt underhåll.

IT-experter

Specialister på inköp, installation, support och underhåll av programvara och utrustning.

Kundtjänstspecialister

Specialister på uppdateringar, frågor om användning och lösning av problemsituationer både lokalt och på distans.

Försäljnings- och marknadsföringsproffs

Specialister inom försäljning av tjänster och lösningar till industrin och expertföretag.

Pinja – We Future Proof Your Business

Vår långa historia, tusentals framgångsrikt genomförda uppdrag samt långvariga kundrelationer inom tiotals olika branscher är tecken på att du kan lita på vår kompetens. I egenskap av en teknisk oberoende partner kan vi hjälpa dig med en stor mängd olika utmaningar och förnyelseprojekt inom affärsverksamheten, både i Finland och internationellt.

Vi är din vägledare och följeslagare som lotsar affärsverksamheten mot följande årtionde. Vi är din partner för digitalisering och industriförnyelse.