Den fjärde industriella vågen är här – förnyelsen är oundviklig för industrin

Den tillverkande industrin är en stark stödpelare för den globala ekonomin, samtidigt genomgår den en kraftig omvandling till följd av digitaliseringen. Serierna minskar, kraven ökar och allt oftare knyts tjänster till produkten.

Industrins konkurrensfördelar har traditionellt sett varit kunskap, kvalitet och kostnadseffektivitet. När digitaliseringen nu också omfattar industrin skapas nya sätt att uppnå framgång, såsom snabbhet, flexibilitet, användning av ny teknologi samt förmåga att leda under förändringen.

Läs mer

Möjligheter med digitalisering och förnyelse inom industrin:

1

Från produktionsprocesserna, maskinerna, utrustningen och råvarorna får man med hjälp av industriellt internet noggrannare information i realtid
2

Personalen som drar nytta av digitaliseringen skapar helt nya affärsmodeller och tjänster för industrin
3

Digitaliseringen skapar nya möjligheter att leda personalen på och stödja topprestationer

Välj en guide som är din partner under hela livscykeln

Organisationer inom tillverkande industrin behöver visa mod inför förnyelsen samt införandet och användningen av ny teknologi. För att genomföra och leda detta krävs långsiktiga visioner, nya tänkesätt samt specialkunskap inom industrins digitalisering. 

Under digitalåldern har fokuset varit på ekosystemens kraft och möjlighet att garantera framgång. För att uppnå framgång behöver man inte göra allting själv, och det lönar sig inte heller. Genom att ingå partnerskap och skapa nätverk med olika expertorganisationer har företagen bättre möjligheter att dra nytta av digitaliseringen och leda produktionsanläggningen i en verksamhetsmiljö som ständigt ändras. Genom att ingå partnerskap kan man dessutom spara resurser, kostnader och hitta nya sätt att höja konkurrenskraften.

Läs mer om våra lösningar

Vi är din partner inom bl.a. följande industribranscher:

Livsmedelsindustri

Metall- och verkstadsindustri

Plast- och gummiindustri

Läkemedels-, förpacknings- och övrig industri

Processindustri

Grafisk industri

Stöd för digitaliseringsprojekt inom produktionen?

Vi är din guide i digitaliseringsprojekt inom produktionen. Pinjas digitala roadmap ger ditt företag verktyg och vägvisning: var man ska börja, vilka mål det lönar sig sätta för digitaliseringsprojektet och vilka steg man ska ta för att ta produktionen mot topprestationer. Kontakta oss så kan vi planera vårt första samtal.

Våra kunder inom tillverkande industri