E.ON Sverige valde Once by Pinja till sin bränsleleveranskedja

16.06.2021 | Nyheter

Genom att ersätta sitt nuvarande i stort sett manuella system kommer E.ON Sverige att halvera tiden för bränsleadministrationen – och ändå få resultat med en högre detaljnivå.

Läs mer →

Puhas Oy effektiviserar hanteringen av materialflöden med Pinja systemet

27.05.2021 | Nyheter

Digitaliseringsprojektet medför både enkelhet och tydlighet i hela materialflödesprocessen, från insamling av avfall till slutrapportering.

Läs mer →

Pinja sells Pinja Industry Oy, a company specialized in industrial planning services, to AFRY

17.05.2021 | Nyheter

Pinja sells Pinja Industry Oy, affiliates specialized in industrial planning services, and Pinja’s local company in China, to AFRY. From now on, Pinja will focus on services related to software…

Läs mer →

Fyra sätt att öka materialflödenas effektivitet i en cirkulär ekonomi

22.04.2021 | Pinja Blogg

Sektorn för cirkulär ekonomi växer kraftigt och ökad konkurrens kräver att befintliga verksamhetsmodeller utvecklas. I en cirkulär ekonomi är effektiv hantering av materialflöden kärnan i verksamheten – anläggningar för cirkulär ekonomi hanterar ju dussintals eller hundratals in- och utgående laster och material varje dag. Ofta slösas arbetstiden bort till exempel på underhåll av system och information, hantering av klagomål, utredning av faktureringsmaterial och rapportering.

Läs mer →

Programvaruföretaget PiiMegas tjänster säljs nu under varumärket Pinja

12.04.2021 | Nyheter

Från och med idag kommer PiiMegas tjänster att erbjudas under varumärket Pinja, som är specialiserat på digitalisering. Pinjas VD Veli-Matti Nurminen är nöjd med synergin som förnyelsen innebär för företagets…

Läs mer →

Ekokymppi automatiserar sina processer för materialflödeshantering med Flow by Pinja

24.03.2021 | Nyheter

Ekokymppi, samkommunen för avfallshantering i Kajanaland, sköter lagstadgade avfallshanteringstjänster och myndighetsuppgifter för kommunerna i Kajaland och för Vaala kommun. Ekokymppi har till uppgift att ordna avfallshanteringen för bostads- och fritidsfastigheter…

Läs mer →

Nyheter | Pinja Blogg