Underhållssystem och ERP – tillsammans eller separat?

14.01.2021 | Pinja Blogg


Företagets underhåll hanteras vanligtvis i ett separat system som är utvecklat för underhållsbehov eller i en underhållsmodul i företagets ERP-system. Ett ERP-system och ett separat underhållssystem är båda bra alternativ men skiljer sig åt vad gäller funktionalitet och utvecklingspotential.

Läs mer →

Pinja hjälper ISO 13485-certifierade tillverkare av medicintekniska produkter även i fortsättningen

21.12.2020 | Nyheter

Pinja tilldelades certifikat för kvalitetsstyrningssystem inom vårdutrustning, leveranser och programvara enligt den senaste internationella ISO 13485-standarden för första gången 2017.

Läs mer →

Kierto Ympäristöpalvelut anskaffning av Flow by Pinja påskyndades av den kommande avfallslagen

10.12.2020 | Nyheter

Kierto ympäristöpalvelut

Ett av de viktigaste anskaffningsmålen är möjligheten att använda elektroniska transportdokument. Ett annat viktigt mål är lagerhantering i realtid samt effektivisering vårt eget arbete. Hanteringsprocessen i det nuvarande systemet är…

Läs mer →

Finlands nya avfallslag 2021 – striktare rapporteringskrav förutsätter effektivare materialflödeshantering

09.12.2020 | Pinja Blogg

Den cirkulära ekonomin växer explosionsartat, vilket medför ett konstant utvecklingsbehov av aktörerna inom branschen. Utöver konkurrensen trappas även utvecklingen upp på grund av den skärpta lagstiftningen, då Finlands nya avfallslag träder i kraft sommaren 2021. 

Läs mer →

Envor Group förbättrar materialflödeshantering med Flow by Pinja-systemet

01.12.2020 | Nyheter

Envor Group förbättrar materialflödeshantering med Flow by Pinja-systemet

“I och med Flow tror jag att vi kommer att kunna effektivisera kontorsarbetet och frigöra och avsätta resurser till andra sysslor, så som försäljning och ekonomiförvaltning. En annan viktig affärspåverkan…

Läs mer →

Halton valde visuella iPES för produktionsplanering

09.11.2020 | Nyheter

Halton valitsi tuotannonsuunnitteluun Pinjan iPESin

Halton beslutade att utvidga samarbetet med Pinja från produktionsstyrning till produktionsplanering togs vid en väl avvägd tidpunkt.

Läs mer →