Informationsbaserat ledarskap innebär ansvarsfull ledning av framtiden

21.10.2020 | Pinja Blogg

Vårt samhälle bygger på olika dagliga beslut på många olika nivåer. Man fattar beslut allt ifrån storleken på en enskild förskolegrupp ända till budgetförhandlingar på nationell nivå, men alla dessa nivåer är kopplade till behovet av tillförlitlig information. Så skulle vi inte önska att beslut baserades ännu mer på fakta, prognoser och analyser, och att de kunde de bli mer transparenta med information?

Read More →

Budgetering som verktyg för utveckling av underhåll

16.10.2020 | Pinja Blogg

Budgetering är ett viktigt verktyg för utveckling av underhåll. Budgetering ses dock ofta som en uppgift som tar mycket tid och är besvärlig att genomföra.

I bästa fall kommer ett budgetarbete som utförts tillräckligt noga att bära frukt långt in i framtiden. Den möjliggör ett planerat genomförande av underhåll, stöder dess utveckling och bidrar till att skapa förutsebarhet.

Read More →

Välbefinnande på jobbet i den nyanormalen

09.10.2020 | Pinja Blogg


En expertorganisations välbefinnande tas om hand med ett snabbt övervakningsarbete, även under exceptionella omständigheter.

Read More →

Industriell digitalisering ökar kolhandavtrycket

02.10.2020 | Pinja Blogg

Under de senaste åren har hållbarhet blivit ett mycket viktigt ord i branschen. Miljömedvetenheten har ökat och företagens roll är på sätt och vis motsägelsefull; de har möjlighet att utveckla nya lösningar som främjar hållbar utveckling, men samtidigt kan deras verksamhet belasta miljön.

Read More →

Förändring och ledarskap är kärnan i tillverkningens digitala omvandling

01.10.2020 | Pinja Blogg

Kompetens, kvalitet och kostnadseffektivitet var det som gav traditionell tillverkning sin konkurrensfördel. Med en ständigt växande digital omvandling inom tillverkningen öppnar sig nya sätt att lyckas – snabbhet, smidighet och användning av ny teknik. Ofta blir förmågan att ta kontroll över omvandlingen en gamechanger.

Read More →

Millog förenklade sina verksamheter enligt lean-modellen i samarbete med Pinja

25.09.2020 | Nyheter

Millog

För att nå detta mål lanserade Millog projektet 6S år 2018 och det framkom att ett objekt även behövde en ny layout, och för att skapa denna inledde företaget ett samarbetsprojekt med Pinja året därpå.

Read More →