Framtidens datorseendeteknik styr verksamheten

Datorseendetekniken utvecklas snabbt och kan tillämpas i många olika branscher. Det extremt noggranna datorseendet ger information i realtid om produktionen och exempelvis produkters former, färger och ytstruktur. Avbildning med hjälp av datorseende producerar effektivt digital information som kan användas vid t.ex. mätning, produktionsstyrning och analys, kvalitetskontroll och optimering.

Datorseendelösningar är övergripande optimerare och handledare av produktionsprocesser. Automations- och produktionsstyrsystem kan använda insamlade data mer effektivt än tidigare, eftersom algoritmerna vid artificiell intelligens extraherar verksamhetsoptimerande och prediktiva nyckeltal från en enorm mängd data.

Varför använda datorseende?

Exempel på tillämpning av datorseende i produktionen:

1

Övervakning och styrning av bana t.ex. på stål- och pappersproduktionslinjer
2

Produktionskvalitetssäkring, hantering och positionering av arbetsstycken
3

Optiska dimensionsmätningar, läsning av koder och tecken i produktionen

Varför datorseende? Hastighet ger tillväxt, kvalitet minskar spill

Datorseendelösningar gör produktionen och automatiseringen mer effektiv, eftersom de kan användas på många olika sätt; inte bara för kvalitetskontroll och produktionsstyrning, utan även för utveckling och optimering av själva produktionsprocesserna. Det outtröttliga datorseendet möjliggör ökad hastighet medan dess noggrannhet minskar spill. Som bäst fungerar den intelligenta datorseendelösningen som en sömlös del av produktionsstyrningen och dess utveckling, till och med helt självständigt, så att personalen kan fokusera på viktigare uppgifter, som att utveckla produktionsverksamheten. 

Maskinens övervakande öga är som bäst när produktionsvolymerna är stora och kvalitetsstandarderna är strikta. Datorseende används för att uppnå produktionstillväxt och minska materialspill. 

Kolla in våra lösningar

Pinjas datorseendeexpertis och produkter används bland annat inom dessa branscher:

Pappers-, kartong- och massaindustrin

Stålindustrin

Däckindustrin

Livsmedelsindustrin

Datorseendeprodukter - optiska och kamerabaserade lösningar för produktion

Vision by Pinja automatiska identifieringslösningar är perfekt för industrins krävande förhållanden. Lösningarna ökar driftsäkerhet, produktivitet och funktionalitet hos både maskiner och produktionslinjer. 

Tekniker: datorseende, optiska sensorer, automation, pneumatisk och servoteknik, robotteknik, hyperspektral avbildning, optik, belysning, 3D-mätning.

Vår datorseendeprodukter:

IR banavbrottsdetektor VISI LT100

VISI LT100 är en fiberoptisk detektor som använder optiska fibrer för detektering med hjälp av infraröda vågor.
Produkten används ofta inom pappers-, kartong- och massaindustrin, men den kan även användas vid annan strängformad avbrottsdetektering. 

Fördelar med banavbrottsdetektor:

 • Enkel att installera
 • Sensor resistent mot höga temperaturer
 • Tillförlitlig avbrottstolkning
 • Tillståndskontroll på aktivitetsnivå
 • Lågt underhållsbehov
 • Typiska installationsområden: på pappersmaskinens fria utrymme eller mot en stor vals/cylinder

Intelligent Banavbrottsdetektor VISI 110

VISI 110 representerar den senaste tekniken inom optisk banavbrottsdetektering. Den lämpar sig för olika förhållanden, även där utrymmet är begränsat.

Fördelar med banavbrottsdetektor:

 • Enkel att installera
 • Detektering av avbrott grundar sig på färganalys
 • Installeras utanför banan – Håller sig ren längre och orsakar inga processtörningar
 • Låga underhållskostnader jämfört med sensorer som baserar sig på optiska fiber
 • Typiska installationsområden: pappersmaskinens vira eller mot en stor vals/cylinder

En mikroprocessorbaserad produkt ger följande fördelar:

 • Tillförlitlig avbrottsdetektering (adaptiv)
 • Automatisk eller manuell kalibrering
 • Användargränssnitt för Web Server
 • Fjärrdrift
 • Sparar historiska data

VISI LT200 kantspårningssystem

ViSI LT200 lämpar sig för styrning av pappersmaskinsviror och filtar.

Fördelar med kantspårningssystemet:

 • Enkelt att montera och använda
 • Beröringsfri mätning
 • Tillförlitligt system som håller länge
 • Lågt underhållsbehov

VISI LT200 provmått kan ersättas med modern VISIEDGE-teknik på ett kostnadseffektivt sätt.

VISI DMS diametermätsystem

VISI DMS diametermätsystem är en effektiv helhetslösning för kvalitetskontroll och produktionsoptimering av hyls-, rör- och stångproduktlinjer inom industrin.

Fördelar med kvalitetskontrollsystemet:

 • Ensidig diametermätning
 • Mycket bra mätnoggrannhet på upp till 0,05 mm
 • Enkelt att använda
 • Produktregister för produktrecept
 • Lågt underhållsbehov
 • Ethernet-gränssnitt till kundens system

VISIEYE produktfamilj är konstruerad för krävande driftsförhållanden

VISIEYE-produktfamiljens integrerade datorseendesensor lämpar sig för industriella mät-, identifierings- och kvalitetskontrolltillämpningar. Den används både i identifieringssystemet VISIEYEs och kantmätnings- och styrsystemet VISIEDGEs produkter. Sensorn kan också tillämpas på kundspecifika lösningar.

 • Hålls ren på grund av laminärt luftflöde
 • Det extra skyddshöljet av rostfritt stål (EN 1.4401), som kan fås som tillval, förbättrar renligheten
 • Produkten kan utrustas med extra kylning (Vortex) för varma förhållanden

VISIEDGE kantmätnings- och styrsystem

VISIEDGE lämpar sig för mätning av position och bredd för strängliknande produkter på produktionslinjen men det kan också fungera som ett oberoende kantstyrsystem.

Fördelar med kantmätnings- och styrsystemet:

 • VISIEDGE lämpar sig för mätning av en strängliknande produkts centrering, kant eller bredd på produktionslinjen. Det kan också fungera som ett oberoende kantstyrsystem.
 • Mycket exakt mätning
 • Gränssnitt för automationssystem: Analog (mA/IO), Ethernet och tilläggsmodul Profinet/Profibus 
 • Belysningsalternativ: motljus, bakljus, laser och ultraviolett laser
 • Mångsidiga installationsmöjligheter
 • Typiska installationsområden: pappersmaskiner, stålvalsverk, stålproduktionslinjer, av- och pårullar

VISIEYE MARK READER identifieringssystem

VISIEYE MARK READER detekterar tillförlitligt förloppskoder och feltecken som skrivits ut på banans kant samt tolkar dem. Resultaten överförs till automationssystemet via de mångsidiga I/O-gränssnitten.

Fördelar med identifieringssystemet:

 • Enkelt att installera
 • Kompakt lösning
 • Kan läsa markeringar i gråskala eller som tillval färgade och ultravioletta bläckmarkeringar
 • Gränssnitt för automationssystem: Analog (mA/IO), Ethernet och tilläggsmodul Profinet/Profibus 
 • Typiska installationsområden: pappersmaskiner, rullskärmaskiner, läsning av kvalitetskontrollsystemtecken, av- och pårullar

Kvalitetskontrollsystem

Intelligenta kvalitetskontrollsystem baserade på 3D-mätning lämpar sig för kvalitetskontroll och styrning av kontinuerliga processer och styckegods. Förutom VISI 3D Profiler och VISI DMS-system erbjuder vi kundspecifika lösningar för industriella produktionslinjer.

Tekniker: datorseende, optiska sensorer, automation, hydraul- och servoteknik, robotteknik, hyperspektral avbildning, optik, belysning, 3D-mätning.

VISI 3D Profiler kvalitetskontrollsystem

VISI 3D Profiler är en utmärkt lösning för noggrann kvalitetskontroll av produktions- och bearbetningslinjer för skivor och strängliknande material. Systemet kan implementeras på en eller två sidor.

Fördelar med kvalitetskontrollsystemet:

 • Ökar produktiviteten på grund av mindre svinn
 • Tydligt gränssnitt: mätresultat, trender, statistik och larm
 • Optimerad materialanvändning
 • Förbättrar kvaliteten på den färdiga produkten

Datorseendeprojekt

Orsaken till att företag investerar i datorseendelösningar är för att lösa en utmaning i produktionen, för att förbättra produktionskvaliteten och tillförlitligheten eller för att effektivisera verksamheten. Datorseendelösningen har en positiv effekt på till exempel mängden svinn, produktionskvalitet och när man vill effektivisera eller eliminera manuella arbetssteg.

Ett datorseendeprojekt kan vara allt ifrån ett mycket snabbt och enkelt projekt med en intelligent enhet till en mycket komplex systemhelhet med flera mätningar.

Pinjas automatiska mät-, datainsamlings- och styrsystem passar perfekt för industrins krävande förhållanden. Lösningar som utformats för våra kunders behov ökar produktiviteten, funktionaliteten och säkerheten hos maskiner och produktionslinjer. Med våra högkvalitativa lösningar blir även slutprodukternas kvalitet hög.

Tekniker: datorseende, optiska sensorer, automation, hydraul- och servoteknik, robotteknik, hyperspektral avbildning, optik, belysning, 3D-mätning.

Representationer och återförsäljning

Cognex – datorseendesensorer och -system

Cognex Corporation i USA är världens ledande tillverkare av smarta kameror, datorseendeprogramvara, smarta sensorer och kodläsare.

Cognexs datorseendelösningar hjälper företag att snabba på produktionen, minska produktionsfel, förbättra produktkvaliteten och minska produktionskostnaderna.

Vi designar även applikationer med Cognex komponenter och är deras godkända applikationsutvecklare. Vi har direkta kontakter med både produktutveckling och försäljning i deras organisation.

Programverktygen Vision Pro och Insight Explorer gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt implementera krävande och mångsidiga applikationer.

Fördelarna med Cognex produkter:

 • Färdiga lösningar för koddetektering
 • Mångsidigt utbud av utrustning
 • Snabba 3D-sensorer
 • Mångsidiga programbibliotek
 • Effektiva algoritmer
 • Lämpar sig väl för kundspecifika applikationer

Cognex hemsida →

EGE-Elektronik

EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH har utvecklat och tillverkat specialsensorer för automationsbruk sedan 1976. Företaget betjänar ledande internationella kunder från många olika industribranscher. EGE erbjuder ett brett sortiment av standard- och kundanpassade specialsensorer. Tillförlitlighet är den viktigaste förutsättningen när man designar och tillverkar sensorer. Därför kommer kunderna från många olika företag inom pappersindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin, sågverksindustrin, den kemiska industrin och den marina industrin.

Företagets produktsortiment omfattar flödeskontroller, infraröda, opto- och ultraljudssensorer, kapacitiva närhetsbrytare, ljusridåer och induktiva närhetsbrytare. EGE tillhandahåller också sensorer för mycket utmanande förhållanden. Utvecklingsavdelningens högutbildade personal arbetar nära sina kunder för att säkerställa kontinuerlig produktuppdatering och förbättring.

EGE har varit en föregångare inom flödesmätning och deltar i utvecklingen värme- och flödessensorer som används globalt ur kundens perspektiv. De interna EMC- och testlaboratorierna säkerställer att alla inspektioner och tester som krävs för att få tillstånd och intyg om överensstämmelse utförs snabbt och tillförlitligt. Kvaliteten på produkterna garanteras av ett ständigt övervakande kvalitetsledningssystem i enlighet med standarden EN ISO 9001:2000. Kvalitet har sin upphovsman och EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH är en av oss.

EGE-Elektronik hemsida →

Våra kunders erfarenheter av Pinjas datorseendelösningar

Framgångsberättelse

CP Kelco

”Previously, we analyzed the quality of CMC by visual inspection methods. The analysis equipment provides results that are more reliable than the human eye helping us develop the product and its production.”

– Simo Mäntymaa, Quality Manager

Läs framgångsberättelse
Framgångsberättelse

Nammo Lapua

Earlier, all inspections were carried out visually. Each cartridge was inspected for cracks – dimensions were randomly checked. Human errors are always possible in tasks that require perseverance and attention. In automated inspection, this risk is avoided. The work can also be performed faster with the help of Pinja’s machine vision solution.

Läs framgångsberättelse