Ta kontroll över arbetet på fabriken och utveckling med ett enda system

Den första åtgärden för att förbättra produktiviteten är att samla in data från maskiner och människor

Det räcker ändå inte med data från maskinerna: för att berika den insamlade informationen behövs en människa, oftast en operatör som arbetar inom produktionen.

Läs mer

3 skäl till att samla in data automatiskt från produktionsmaskinerna:

1

Man blir medveten om produktionens situation i realtid
2

Man identifierar maskiner som orsakar flaskhalsar
3

Man utreder grundorsakerna till produktionsstopp

Digitaliserade produktionsdata som stöd för dagligt ledarskap

Nyckelfaktorer för en utmärkt daglig produktionsstyrning är pålitliga data som samlas in från produktionen i realtid, modern underhålls- och produktionsplaneringsstyrning samt visualisering av data som ökar förståelsen. Högklassiga data i realtid fungera som grund för det dagliga beslutsfattandet. Genom prognoser baserade på fakta kan man öka produktionseffektiviteten med tiotals procent.

Den dagliga produktionsstyrningen äger rum på fabriksgolvet. Produktionsledningen och den operativa personalen samlas till ett gemensamt möte, där fokus ligger på visualisering av nyckeltal och avvikelser i produktionen, delaktighet och informationsdelning.

Använd moderna IoT-lösningar för att samla in data från produktionsmaskiner och utrustning

Engagera många anställda och operatörer som berikare av information

Operatören analyserar, kommenterar och kompletterar maskindata med sina egna observationer

Ta dagliga beslut för kontinuerlig förbättring utifrån den insamlade informationen

Led produktionen och personalen utifrån tillförlitliga realtidsdata

MES-systemet visualiserar de insamlade och berikade data till information i ett enda, tydligt användargränssnitt

Livsmedelsindustri

Metallindustri

Läkemedels- och förpackningsindustri

Träförädlings- och byggindustri

Grafisk industri

Plastindustri

Våra lösningar: GEMA by Pinja – system för insamling av data och styrning av produktionen

Systemet GEMA by Pinja baseras på marknadens modernaste maskinuppföljning, som med önskade egenskaper kan utökas till ett fullständigt MES-system. GEMA ger produktionschefen möjlighet att styra produktionen på ett visuellt och öppet sätt.

GEMA är en enkel och kostnadseffektiv metod för utveckling av produktionen i enlighet med Lean-principerna. Med hjälp av GEMA motiverar du operatörerna i produktionen och gör dem delaktiga i utveckling och ständig förbättring.

GEMA tillhandahålls även som en SaaS-lösning eller on premise-installation. Systemet är optimerat för mobil användning och kan användas med alla typer av dataterminaler.

Läs mer om GEMAs egenskaper

Gema Machine Performance – egenskaper:

 • Gema Dashboard
  Ett användargränssnitt med alla data som behövs för att genomföra produktionen
 • Maskinuppföljning
  En situationsbild i realtid över hela produktionsanläggningen på tre sekunder
 • Rapportering av anledningar till stopp
  Uppföljning av maskin- eller linjesituation och rapportering av avvikelser
 • OEE-/KNL-mätning av nyckeltal
  Fastställer maskinen, linjens eller orderns totala effektivitet
 • Mätning av processdata
  Mäter olika storheter i processen: energi, temperatur, tryck, effekt, ythöjd
 • Rapportering
  Produktionens rapporter och nyckeltal, bl.a. driftsförhållande, användbarhet, produktionsmängder, hastigheter, produktdata
 • Styrverktyg
  Hantering av användargränssnittets element via eget styrverktyg, t.ex. orsaker till stopp, kvalitetsgranskningar

Gema MES – egenskaper:

 • Kvalitetskontroll
  Operatörens kvalitetskontroll och kvalitetsmätning i produktionen samt egenkontroll i enlighet med orderns färdigställande, maskindriftsmätning eller kalendertidpunkt
 • Operatörunderhåll
  Registrering av operatörens inspektioner och observationer
 • Optimering av produktbytestider, SMED
  Anvisningar för produktbyte, mätningar och rapportering av avvikelser
 • Produktuppföljning
  Uppföljning av produktens färdigställande samt tillhörande avvikelser
 • Orderuppföljning
  Uppföljning av orderns tillverkningsskeden samt tillhörande avvikelser
 • Systemintegration
  Smidig integrering med företagets övriga system, t.ex. ERP, APS, WMS

Operational Excellence i produktionen

Med hjälp av GEMA och en sakkunnig partner kan du utveckla den dagliga operativa produktionsverksamheten mot topprestationer. Vi erbjuder våra kunder ett färdigt koncept och support i utvecklingen.

Boka ett avgiftsfritt expertbesök på fabriken
160
kunder
340
användningsobjekt
18
olika länder
10
olika språk
20 000
maskinkopplingar
100 000
bortrensade spilltimmar

Våra kunders erfarenheter:

Fazer Makeiset Oy

Machine Track har kopplats till SAP-verksamhetsstyrningssystemet som används i hela Fazer-koncernen. ”Via SAP får vi produktionsplanen och via Machine Track får vi den förverkligade produktionen: dessa jämförs sedan med varandra.

– Toni Kaljunen, arbetsledare inom underhåll

Olvi Group

”Införandet gick smidigt och genomfördes på en vecka. Personalen var positivt inställd till förnyelsen och vi har inte tagit emot ett enda klagomål på systemet. Med hjälp av Machine Track kan vi upptäcka problem i produktionen och identifiera de bakomliggande orsakerna.”

– Lauri Multanen, produktionschef

Orion Oyj

Vi utvidgade systemet när fördelarna med datainsamling från en linje började synas. Idag är omkring 50 olika tillverknings- och förpackningsmaskiner på Orion kopplande till uppföljningen. ”Machine Track är det viktigaste redskapet för att fastställa produktionens effektivitet.”

– Vesa Väyrynen, arbetsledare inom förpackning

Altia Oyj

Modern produktionsstyrning infördes för fabrikens fem buteljeringslinjer och två bag-in-box-linjer. ”Vi får jättebra data från de individuella maskinerna. Tydliga fakta på bordet. VI vet till exempel vilka saker som orsakar störningar på linjen.”

– Markus Valtonen, produktionschef

Meyer Turku

Åbo skeppsvarv är en pionjär inom användningen av robotik och Machine Track by Pinja-systemet används för att utveckla automatiserad produktion. Systemet används av robotoperatörer, arbetslednings- och varvspersonal.

Huhtamäki Oyj

”Utöver hygien- och spårbarhetskriterierna ställer allt fler företag noggranna krav på sitt rykte och underleverantörernas verksamhet. Om våra kunder vill kan de kontrollera att skatter och övriga förpliktelser för varje anställd vid en maskin har skötts i enlighet med lagen.”