Flow omvandlar materialströmmar och tid till pengar – materialhantering och materialuppföljningssystem

Oklarheter i hanteringen av materialströmmarna och onödiga arbetstimmar utgör ofta ett hinder för ökad lönsamhet inom cirkulär ekonomi. Därför har vi tillsammans med experter på cirkulär ekonomi utvecklat ett enkelt och kostnadseffektivt verktyg som gör materialströmmarna synliga, hanterbara och till 100 procent fakturerbara.

Resultatet blev Flow by Pinja, som med några få klick samlar in, delar och rapporterar informationen just där den behövs. Flow skalar bort allt onödigt bjäfs, krångel och Excelklickande. Du sparar både nerver och tid till mer meningsfullt och lönsamt arbete.

Prenumerera på demo

Flow förenar människor, system, lönsamhet och data inom cirkulär ekonomi – mycket mer än ett vågsystem

Flow är ett förenklat, webbläsarbaserat Saas-system som har utvecklats för att användas inom cirkulär ekonomi. Flow skapar en process för cirkulär ekonomi där allt onödigt arbete och krångel har skalats bort. Med ett materialhanteringssystem som genererar öppen information i realtid kan man inte bara producera mottagningsfunktioner, utan även mångsidig information om de olika skedena i hela leveranskedjan och skapa rapportering till alla parter i leveranskedjan. Med hjälp av Flow maximerar vi ditt resultat – genom att minimera allt onödigt manuellt arbete.

MATERIAL FLOW
Mer kontrollerade materialströmmar än tidigare

Med Flow förblir inte ett enda material oregistrerat eller ofakturerat. Materialuppföljningen och materialspårbarheten är alltid uppdaterade i hela leveranskedjan

⟲ Effektiva våg- och mottagningsfunktioner
⟲ Uppföljning av materialströmmar
⟲ Lagerhantering i realtid

WORK FLOW
Arbete som sparar tid och nerver

Flow minimerar arbetstimmarna och ångesten. Flow automatiserar de manuella arbetsskedena inom cirkulär ekonomi och fungerar även som stöd för prognostiseringen och planeringen.

⟲ Arbetstidsbesparingar
⟲ Effektivisering av materialströmmarna
⟲ Informationen snabb och enkel att spåra

DATA FLOW
Resultatrik och enkel informationshantering

Med Flow är ingen information längre borttappad eller dold. Systemet underlättar arbetsledningen och tar enkelt fram exakta och jämförbara rapporter med en enda knapptryckning.

⟲ Automatiserad informationsöverföring
⟲ Tydlig informationshantering
⟲ Uppdaterad rapportering

MONEY FLOW
Större marginal, tillväxt och lönsamhet

Flow omvandlar materialströmmar och tid till pengar genom att synliggöra marginaler och kostnader som döljs i den cirkulära ekonomin. Med Flow förbättras lönsamheten omedelbart och hela branschen utvecklas.

⟲ Transparens i faktureringen
⟲ Materialströmmarna omvandlas till omsättning
⟲ Uppföljning av nyckeltalen

Vi är en samarbetspartner för hantering av materialströmmarna i företag inom cirkulär ekonomi:

Återvinning av material

Avfallshantering

Energiutvinning ur avfall

Biogas och andra biobränslen

Ladda ner expertmaterial

Våra kunder med cirkulär ekonomi inkluderar t.ex.:

Envor Group

“I och med Flow tror jag att vi kommer att kunna effektivisera kontorsarbetet och frigöra och avsätta resurser till andra sysslor, så som försäljning och ekonomiförvaltning. En annan viktig affärspåverkan är utvecklingen av intern och extern rapportering. Det betyder bättre kundrapportering, vilket vi tycker är väldigt viktigt.”

– Samuli Laine, COO

Kierto Ympäristöpalvelut

“Då vi var med i systemet redan under serviceprojektet hade vi möjligheten att påverka egenskaperna från början. Före Flow fanns det inget annat system som hade skapats med tanke på cirkulär ekonomi. Allt annat behövde modifieras, ändras och justeras för att passa oss.”

– Jari Koivula, kvalitetschef

Puhas Oy

“Vi tyckte att Flow by Pinja var den bästa lösningen för oss. Det är ett mångsidigt och växande system som även täcker våra behov för framtiden.”

– Jyrki Mainonen, Puhas Oy

Ekokymppi Oy

”Ett viktigt kriterium vid valet av systemleverantör var ”one stop shop”-principen – att vi kan få alla de nödvändiga delarna i systemet från samma leverantör. Pinja erbjöd en sådan lösning.”

– Marjut Kinnunen, kundtjänstchef