1990–1999

Företagets verksamhet börjar spira i början av årtiondet. Protacon, som är specialiserat på industrikonsultation, får sin början och programvaruföretaget Jiop går ihop med Protacon. Genast vid starten får företaget genomleva de svåra omständigheterna under depressionen och klarar sig.

2000–2009

Företaget utvidgar sin verksamhet lokalt. Regionkontor grundas för att täcka hela det industriella Finlands servicebehov.

2010–2019

Företaget expanderar snabbt genom egen tillväxt och företagsköp. Företaget växer från ett litet och medelstort företag till ett stort. Omsättningen trefaldigas och antalet anställda mer än fördubblas.

Under årtiondet utvidgas företaget och genomgår en metamorfos. I början av årtiondet säljs företaget till MB-Rahastot av den verkställande ledningen som grundat företaget. Företagets ledning, förvaltning och ledarskapsmodell förnyas. Under årtiondets tre sista år utökas företaget med sju betydande aktörer inom branschen via företagsköp.

2020

Det nya årtiondet vänder blad i företagets historia då verksamhetens fjärde årtionde inleds. Pinja uppstod när en grupp toppföretag inom industriell digitalisering, Pinja, ARROW, SWD, Descal och Powen, förenade sina krafter. I augusti 2020, Pinja köpte PiiMega Oy.