Framgångsrik handel och tjänster i flera kanaler bygger på effektiv digitalisering

Under de senaste åren handeln flyttat online i allt snabbare takt. Förutom konsumentförsäljning har onlinehandeln ökat även på B2B-sidan. Men ändrade inköpsbeteenden är bara en av de faktorer som driver på förändringen i handelssektorn.

Den globala konkurrensen inom digital handel är hård och det är allt viktigare att känna till den egna kundbasen och hitta konkurrensfördelar. På nätet är det enkelt att jämföra produkter och tjänster med bara ett par klick, och kunderna har lärt sig att uppskatta högklassig produktinformation, enkel tillgänglighet, snabba leveranser och okomplicerade köp. 

Digitalisering är en allt viktigare framgångsfaktor för serviceföretag. Enligt en undersökning (*) har 72 procent av växande företag ställt upp digitalisering som ett strategiskt mål. Flera av företagen exporterar också sina tjänster och planerar att utöka sin internationella affärsverksamhet.

Se våra digitala handelslösningar

Värdeskapande av ett serviceföretag genom digitalisering och användarorienterad tjänstedesign

För att skapa en fungerande lösning krävs en stark förståelse av de komplicerade verksamhetsformerna inom handeln och sätten att effektivisera dem. Inköpen underlättas med hjälp av fyllig produktinformation och flexibla och pålitliga e-handelslösningar. Med hjälp av de rätta verktygen kan man uppnå konkurrensfördelar genom hög kundnöjdhet och flexibla arbetssätt.

Pinja har stor erfarenhet av att digitalisera verksamheten i handels- och serviceföretag. Vi känner serviceföretagens själ – vi har omvandlat traditionell kundspecifik programvara i utvalda verksamhetsområden till lösningar som omfattar hela branschen.

Se vilka som är våra branschlösningar

Välj en partner som förstår förändringarna inom handeln

Vi är din guide inom utveckling av flerkanaliga försäljnings- och leveransprocesser och kundcentrerad tillväxt. Vi är både en tillväxtpartner för digital försäljning och ett stöd för förändringsledning.

Partnerskap för tillväxt och utveckling av handelsprocesserna

Digitalisering och förändringshantering av flerkanalig försäljning

Vi erbjuder människo- och processinriktad handelsexpertis och tillväxtpartnerskap. Vi hjälper dig att digitalisera flerkanalig försäljning och utveckla processer och verksamhetsstyrning inom handeln. Vi satsar på kontinuerligt stöd och partnerskap för tillväxt.

Digital tjänsteupplevelse

Smidigare och effektivare tjänsteprocess inom e-handeln

Vi kan erbjuda den bästa totallösningen för hela order-leveranskedjan och säkerställa en smidig implementering. Genom att säkerställa en flexiblare arbets- och informationshantering möjliggör vi tillväxt av ordervolymerna och snabb och pålitlig leverans. Vi hjälper också till att utveckla synligheten av din webbutik och en digital tjänsteupplevelse som stöder tillväxten.

Våra lösningar för digital handel:

Digital Commerce ERP by Pinja

Vi känner till komplexiteten i handelns vardag, och därför utvecklade vi ett smidigare och mer effektivt ERP-system som verkligen hjälper dig, inte bromsar dig. Digital Commerce ERP by Pinja har utvecklats i samarbete med handelsexperter och tillväxtföretag speciellt med tanke på e-handelns tillväxt och förändringarna i verksamheten. Systemet gör det lättare att se helheten när det är fråga om gemensam hantering av logistik, traditionell butikshandel och e-handel. Vi hjälper till att effektivisera förenkling och automatisering av säljordrar och annat manuellt arbete.

Upptäck Digital Commerce ERP by Pinja

Magento 2 e-handelslösningar

Magento 2-e-handelslösningen känner vi som vår egen ficka och vi har gedigen erfarenhet av speciellt utmanande Magento 2-installationer. Vår speciella styrka är erfarenheten av krävande Magento 2-integrationer. Vi utför integrationer bland annat i ERP-system, system för hantering av produktinformation, betalterminaler och betalningsförmedlare. Integrationerna gör användningen av Magento smidigare och mer automatiserad.

Lär känna vår Magento 2 e-handelslösning

Akeneo PIM produktdatahantering

Vi hjälper till att underhålla och publicera produktinformation enkelt, effektivt och snabbt med Akeneo PIM-systemet. Fördelarna med vår Akeneo PIM-lösning är särskilt tydliga när du arbetar på flera marknader, säljer till olika målgrupper eller använder produktinformation i flera kanaler eller på flera språk. Dessutom får du tillgång till experter som kan handelsbranschen och vår mångåriga erfarenhet av systemanvändning och -utveckling.

Lär känna våra PIM-lösningar för hantering av produktinformation

Våra kunder

Våra branschlösningar

Vi genomför för närvarande kundspecifika digitaliseringsprojekt för tiotals tjänsteföretag och vi är med och skapar nya typer av tjänster där datamassor och dataflöden används vid utformande och inriktning av nya tjänster.

Produktivitetslösningar för kontors- och dataarbete

Partnerskap inom programutveckling för tjänsteföretag