Hälsovårds- och välbefinnandetekniska lösningar upprätthåller och förbättrar människornas livskvalitet, välbefinnande och hälsa.

Teknologi som främjar människors välbefinnande och hälsa gör det möjligt att utveckla allt fler digitala lösningar. Olika tillverkare av utrustning och programvara har antagit utmaningarna i denna bransch, som omfattar dels skapandet av nya digitala lösningar, dels kännedom om tillhörande lagstiftning och kvalitetskrav.

Produkt- och programleverantörer inom hälsovårds- och välbefinnandeteknologin måste behärska bl.a. förordningen om medicintekniska produkter (Medical Device Regulation, MDR) samt till exempel standarderna för kvalitetsstyrning och riskhantering i anslutning till den egna verksamheten, produkterna och lösningarna.

Ladda ner guiden: Medical Device Regulation and Software Development

Kännetecken för digitalisering inom hälsovårds- och välbefinnandebranschen:

1

Användarvänliga och säkra produkter och system
2

Programvarans betydelse ökar i kritiska funktioner
3

Branschen regleras av många lagstiftnings- och kvalitetssystemkrav

Välj en utvecklingspartner som bryr sig om slutresultatet

Det viktigaste för lösningar inom hälsovården är patientsäkerheten, en smidig användarupplevelse och ett driftssäkert utförande. Ingen klarar av att bygga systemen på egen hand, utan vi tror på samarbete. Användning av mångsidig kompetens leder till högklassiga och hållbara lösningar, med fokus på slutkundens användarupplevelse.

Välj en partner som bryr sig om slutresultatet. Vare sig du leder produktutvecklingen eller är sjukvårdsdistriktets direktör för informationsadministration så kan vi erbjuda dig ett expertperspektiv på lösningen, men i bästa fall en långvarig strategisk partner och vän.

Långa utvecklingsprojekt som kräver tid och pengar

En bransch som regleras strikt av lagstiftning och standarder

Införskaffning av kvalitetssystem och underhåll efter lanseringen

Identifiering av en kunnig partner som stöd för utvecklingsprojektet

Datasäkerhet och dataskydd

Läs mer om våra tjänster

Tjänsteleverantörer inom hälsovårdsteknologi

Tillverkare av medicinsk utrustning

Läkemedelstillverkare

Sjukvårdsdistrikt

Pinja är en föregångare inom hälsovårds- och välbefinnandeteknologi i Finland

Pinja har skapat Medical Agile-modellen i samarbete med Teknologiska forskningscentralen (VTT) för att garantera att branschens myndighetskrav och standarder efterlevs samtidigt som den smidiga programutvecklingen pågår.

Vi har över tio års erfarenhet av programutveckling för medicinsk utrustning. Vårt kvalitetssystem för hälsovårds- och välbefinnandeteknologi är certifierat enligt ISO 13485:2016, vilket omfattar både produktutveckling och kontinuerlig serviceproduktion för medicinska program och tjänster. Våra kunder kan förlita sig på att projekten leder till lösningar som uppfyller de tillämpliga standarderna samt kraven hos kunder och myndigheter.

Programvaruutveckling

 • Erfarenhet av hälsovårdssystem och hälsovårdsteknologi
 • Processer: Medical Agile, DevOps, ISO 13485, ISO 14971, IEC 62304…
 • Teknologi: .Net, Java, C#, C++, SQL, Python, PHP

Ledning genom information

 • Automatisering av datalager: TimeXtender, Datavault
 • Rapportering och analyser: Power BI, Tableau, R
 • IoT – lösningar för datainsamling

Integrationer

 • Förmedling av kritiska meddelanden inom hälsovården: IPa-informationsled
 • GDPR, dataskydd, datasäkerhet, pseudonymisering

Reglering

 • Förordningen om medicintekniska produkter (Medical Device Regulation, MDR)
 • Direktivet om medicintekniska produkter (Medical Device Directive, MDD)
 • Programutveckling för medicintekniska produkter
 • Riskhantering, förändringshantering, livscykelhantering

Underhåll (ITIL)

 • Support- och uppdateringstjänst 24/7
 • Övervaknings-, underhålls- och verifieringstjänster
 • Datacentertjänster
 • Offentligt moln (AWS, Azure, GCP)

Ladda ner expertmaterial

Våra kunders erfarenheter

Evondos

”We worked with Pinja in designing the Evondos® medication dosage service, with which the number of errors has been radically reduced. We have reached a correct dosage level of 99.5 percent.”

Synoste

”End users of the software include not only doctors who monitor the bone lengthening treatment, but indirectly also patients who receive daily instructions via the application for using their home devices and implementing the treatment.”

Tunstall

”Pinja has a big role in our service chain. Service entities defined together with Pinja have mainly been related to keyless entry in home care for the elderly.”

BioMediTech

”The database and its user interface that supports innovation is one of the important foundations we can use to continue developing the video analysis method of cardiac muscle cells. As the development progresses, we can also expand the functionality of the software.”

Vivago

”Thanks to the LabVIEW™ based software test system provided by Pinja, our testing process has accelerated, improved and become more accurate. The system has offered us clear benefits in terms of money and time.”

Fimet

”We have received a lot of positive feedback from dentists. They have considered the software developed by Pinja simple and intuitive to use. Many procedures performed by dentists have notably accelerated due to the new software.”

Certifieringar och medlemskap