Hållbarheten syns varje dag hos oss bl.a. i de tjänster som vi erbjuder kunderna, i att vi tar hand om välbefinnande i arbetet samt i utvecklingen av de egna produktionsmetoderna.

Våra hållbarhetstjänster för kunderna

Med hjälp av Pinjas tjänster kan våra kunder förbättra och rapportera hållbarheten i sin egen affärsverksamhet samt minska sitt miljöavtryck. Vi deltar i utvecklandet av effektivare hantering av produktionskedjorna, digitaliseringen av cirkulär ekonomi och leveranskedjor som minimerar användningen av naturresurser.

Med hjälp av våra färdiga digitala tjänster kan kunderna bl.a.

  • göra materialval för produktionen som sparar på naturresurser och energi samt förbättra produktionens punktlighet
  • optimera sin produktionskedja för att spara på naturresurser
  • simulera miljöeffekterna av produktionen och avvikelser i produktionen
  • minska miljö- och arbetssäkerhetsproblem som beror på trasig produktionsutrustning

Pinja deltar i projekt där man utvecklar och utnyttjar ny teknologi, till exempel teknologi för lagring och användning av energi med hjälp av batterier.

Med hjälp av digitala lösningar kan våra kunder minska sin miljöbelastning från affärsresor. Våra lösningar förbättrar spårbarheten av information och affärsverksamhetens transparens.

Vi producerar tjänster som hjälper kunderna att ordna introduktion för sina anställda, minska antalet olycksfall i arbetet samt sköta ansvarsskyldigheten inom arbetssäkerhet.

Våra lösningar för ledning genom information ökar medvetenheten, som kan användas för att följa upp och förbättra hållbarheten i affärsverksamheten.

Vårt ansvar för välbefinnande i arbetet

Som anställd på Pinja ingår du i en gemenskap, där värderingarna är en del av de vardagliga handlingarna och besluten. Vi ser olikhet som styrka och i vår arbetsgemenskap godkänner vi alla precis som de är. Våra anställdas utbildning, arbetserfarenhet, arbetsuppgifter och kulturella bakgrund berikar vår gemenskap och skapar ständig förnyelse.

Vi använder årligen betydande resurser på att lära oss nytt. Hos oss sker detta genom praktiska arbetsuppgifter, genom att pröva och utbilda sig. Du är med och utvecklar och levererar tjänsteprodukter som designats för åtta olika kundbranscher.

Vi satsar på ett långsiktigt samarbete med läroanstalter, så att de nya specialisterna smidigt kan inleda karriären när utbildningen är avklarad. Hos oss på Pinja får alla anställda se slutresultatet och effekten av sitt arbete.

Utforska karriärmöjligheterna på Pinja

Hållbarhet i vår egen tjänsteproduktion

Som kund hos Pinja får du en hållbart producerad tjänst. Vi återvinner det material som uppstår på våra verksamhetsställen. Vi satsar aktivt på välbefinnande i arbetet, kompetensutveckling och diskussioner med intressentgrupper. Vi har ett aktivt läroanstalts- och forskningssamarbete med utvalda samhälleliga och privata aktörer.

Vi eftersträvar att alltid producera tjänsten så nära kunden som möjligt. Vi minskar vårt miljöavtryck genom att använda verktyg och lösningar som minskar behovet av resor samt minimerar uppkomsten av restmaterial och avfall.

Ladda ner pdf: Pinja CSR report