Utmaning: Den centrala målsättningen med underhållssystemet är att förbättra samarbetet produktions- och underhållspersonal emellan på Versowood

Finlands största privatägda sågkoncern Versowood beslöt att bringa maskinernas underhållsprocess i skick. Nu uppdateras koncernens alla apparaters uppgifter och underhållsinformation i realtid till Novi by Pinja underhållssystem.

Sågarna bearbetar årligen 3,3 miljoner kubikmeter råvirke till 1,3 miljoner kubikmeter sågat virke och många andra trä- och energiprodukter. På dagsnivå sorterar, skalar, sågar, torkar och förpackar Versowoods maskiner motsvarande 220 lastbilslaster med trä.

Samtliga apparater är införda i underhållssystemets hierarkimapp, så maskinspecifika uppgifter hittas utan svårighet. Användning av systemet är även i övrigt logiskt och enkelt.

Jyrki Nieminen, Maintenance Manager, Versowood

Kort om projektet

Lösning: Få reda på fel innan avbrott

Produktionspersonal kan göra alla service- och underhållsbeställningar till Versowoods maskiner i underhållssystemet. Merparten görs som felanmälningar. Beställningarna förmedlas till underhållsgruppen som noterar dem som mottagna och efter utfört arbete som utförda. Produktionspersonalen kan följa med arbetets gång i systemet och noteringarna sparas för senare bruk.

Nieminen poängterar möjligheten att notera maskiners serviceplaner för kommande år i systemet. Med hjälp av listor från systemet är det enkelt att beställa servicearbeten i god tid.

Förutom underhållsåtgärder sparas bland annat instruktioner beträffande maskiner, dokument relaterade till underhåll samt maskiners konditionsbedömningar och mätningsrapporter av lagervibration.

”Vi har med hjälp av systemet identifierat begynnande fel som kunde ha avbrutit såglinjens produktion för ett skift eller två. Med hjälp av maskinspecifik felhistorik kan man rikta maskininvesteringar bättre”, säger Nieminen.

Kort om projektet

1

Bringa maskinernas underhållsprocess i skick.

2

Nu uppdateras koncernens alla apparaters uppgifter och underhållsinformation i realtid till ARROWs underhållssystem.

3

Med hjälp av systemet identifierat begynnande fel som kunde ha avbrutit såglinjens produktion för ett skift eller två. Med hjälp av maskinspecifik felhistorik kan man rikta maskininvesteringar bättre.

Intresserad? Läs mera!