Utmaning: Utveckling av produktionseffektiviteten och produktionsstyrningen

SSAB:s fabrik i Oulainen tillverkar och utrustar stålrör. När det gäller pålutrustningen ville man satsa på att utveckla produktionseffektiviteten och styrningen. De ökande produktionsvolymerna och de projektartade leveranserna medförde utmaningar.

I projektet försökte man bl.a. klarlägga den maximala kapaciteten och olika utvecklingsåtgärders inverkan på den. Målet var även att hitta de effektivaste sätten att styra materialflödena och öka förädlingsarbetets andel av genomloppstiden. Samtidigt sökte man efter flaskhalsar och metoder för att vidga dem.

Lösning: Nuläget inom produktionen av pålutrustning analyserades och en utvecklingsplan utarbetades

Efter att projektet definierats genomfördes en databaserad ABC-analys av produkternas egenskaper, utrustningen och volymerna i syfte att prioritera utvecklingsåtgärderna. I analysen av nuläget ingick även observation av produktionen för att identifiera potentiellt svinn och problem.

SSAB:s och Pinjas projektteam kom sedan med idéer utifrån detta och sammanställde de utvecklingsåtgärder som skulle undersökas. Pinja skapade en simuleringsmodell av utrustningen för att kunna testa olika utvecklingsåtgärders och styrmetoders inverkan på kapaciteten.

”Utredningen bekräftade planen för i vilken ordning utvecklingsåtgärderna ska genomföras. Principerna för återbetalningstid inkluderades i investeringsplanerna”, berättar Marko Kuitunen, Head of Product Portfolio and Process Management.

“Utredningen bekräftade planen för i vilken ordning utvecklingsåtgärderna ska genomföras. Principerna för återbetalningstid inkluderades i investeringsplanerna."
Marko Kuitunen, Head of Product Portfolio and Process Management

Marko Kuitunen

Head of Product Portfolio and Process Management

Andra framgångsberättelse

SCA Logistics Sundsvall

”Simuleringen skapade en mycket god grund för de beslut som ska fattas inom projektet i framtiden.”

Metsä Board Husum

”Vi fick klarhet i var flaskhalsarna i produktionen finns i olika produktionssituationer.”

Wärtsilä

”Vi valde Pinja för att de har goda referenser från genomförda simuleringsprojekt.”