Utmaning: Säkerställande av att förändringen i terminalverksamheten i SCA Logistics hamnterminal i Sundsvall löper smidigt

SCA Logistics AB tillhandahåller omfattande sjö- och landtransporttjänster i Europa och till destinationer bortom haven. SCA Logistics stod i begrepp att öka volymerna för containertransporter och samtidigt minska de volymer som transporteras i roll-on/roll-off-kassetter.

För att svara mot de nya utmaningarna måste SCA Logistics hamnterminal i Sundsvall omorganisera sin verksamhet och terminalens layout. SCA ville säkerställa ett smidigt genomförande av den stora förändringen. De viktigaste frågorna gällde lagerkapaciteten, utrustnings- och processkapaciteten samt skiftsarrangemangen. Pinja utsågs till samarbetspartner på basis av tidigare framgångsrikt samarbete.

Vi är mycket nöjda med vårt simuleringsprojekt och samarbetet över huvud taget.

Lösning: Pinja skapade en simuleringsmodell av terminalen, inklusive processer, lagerområden och hanterings- och lagringslogik

Pinja skapade en simuleringsmodell av terminalen, inklusive processer, lagerområden och hanterings- och lagringslogik. SCA sammanställde ett utgångsmaterial som beskrev de framtida volymerna.

Till att börja med skapades en modell över terminalen i nuläget. När resulaten från den samlades in användes historiskt material för att säkerställa att modellen var korrekt. I följande skede kombinerades simuleringsmodellen av den kommande terminalen med framtidsmaterial.

”Vi är mycket nöjda med vårt simuleringsprojekt och samarbetet över huvud taget.”

God respons av projektteamet

SCA Logistics team var mycket belåtet med samarbetet, genomförandet av projektet och resultaten.

Respons av SCA Logistics projektteam:

”Vi är mycket nöjda med vårt simuleringsprojekt och samarbetet över huvud taget.”

”Projektet var mycket lyckat.”

”Simuleringen skapade en mycket god grund för de beslut som ska fattas inom projektet i framtiden.”

”De uppnådda resultaten var mycket viktiga för oss.”

”De uppnådda resultaten var mycket viktiga för oss.”

Andra framgångsberättelse

SSAB Oulainen

Pinja skapade en simuleringsmodell av utrustningen för att kunna testa olika utvecklingsåtgärders.

Normet

Pinja skapade en simuleringsmodell av utrustningen för att kunna testa olika utvecklingsåtgärders.

Snellman

Förändringshanteringen och kommunikationen har blivit snabbare och bättre.