Utmaning: Transparens i produktionsplaneringen

På Sandvik Mining and Constructions fabrik i Åbo tillverkas transport- och lastmaskiner. I fabriken arbetar cirka 500 personer, som täcker alla områden av affärsverksamheten, från produktutveckling till försäjning och tillverkning.

Det fanns problem med uppföljningen av produktionen och informationsspridningen; produktionsledaren var tvungen att kontakta produktionen för att ta reda på hur arbetet framskrider och redigera produktionsplanen utifrån detta. Det fanns mycket manuellt arbete och inte tillräckligt med information om problempunkterna.

”Tack vare PES-systemet har transparensen förbättrats mycket i hela organisationen.

Lösning: Pinjas PES-system skaffades för att effektivisera produktionen i fabriken och underlätta informationsspridningen både inom produktionsplaneringen och på fabriksgolvet

Fabrikens produktionsplaner fördes in i Pinjas PES-system. PES-systemet sköter både den grövre volymplaneringen och finplaneringen. Uppföljningen av materialbrister görs också i systemet. Med tanke på hanteringen av partnerskapsnätverket försågs fabrikens PES-system med programmet Partnerportal, som gör att produktionsplanerna visas också för underleverantörerna.

”Tack vare PES-systemet har transparensen förbättrats mycket i hela organisationen. Kapacitets- och resursanvändningen har påverkats positivt. Den har effektiviserats betydligt. Dessutom har leveranssäkerheten förbättrats och genomloppstiderna förkortats.” Eero Plathin, produktionsledningschef, Sandvik Mining and Construction, Åbo

"Den har effektiviserats betydligt. Dessutom har leveranssäkerheten förbättrats och genomloppstiderna förkortats." Eero Plathin, produktionsledningschef, Sandvik Mining and Construction, Åbo

Eero Plathin

Produktionsledningschef, Sandvik Mining and Costruction, Turku

Andra framgångsberättelse

Normet

Normet valde Pinjas PES-lösning som komplement till sitt produktionsstyrningssystem Microsoft AX.

Tasowheel

Tasowheel valde Pinja som serviceleverantör för att det upplevdes som en flexibel samarbetspartner.

Patria Aerostructures

”Vi konstaterade att Pinja hade hållit på längst med att utveckla automatisering och beräkning.”