Utmaning: Hur hantera pelletsanläggningens materialflöden?

Pellet 4Energia är en anläggning som ägs av Enefit Green som hör till Eesti Energia och som tillverkar pellets för uppvärmning. Helheten består av en pelletsanläggning och en kombinerad el- och värmeproduktionsanläggning som utnyttjar träflis. Pellet 4Energia hanterar stora mängder olika material från skogsindustrin, allt från sågspån till timmer, och för att anläggningens verksamhet ska löpa smidigt behöver man kunna hantera dessa materialflöden. Pellet 4Energia är en av de största producenterna av förnybar energi i Baltikum.

Anläggningens verksamhet inleddes i Brocēni i Lettland 2017.

Med hjälp av uppgifterna i Once kan vi snabbt och exakt identifiera varje last och hitta eventuella problem.

kort om projektet

Lösning: Once sköter om registreringen av lasterna och samlar in information automatiserat

Systemet Once by Pinja infördes direkt när produktionsanläggningen etablerades. Fabrikens CHP Manager Juris Aprups berättar att han bekantat sig med Once när han arbetade för Fortum.

– Vi visste att vi behöver ett system för att registrera lasterna, och vi såg egentligen inga andra bra alternativ. Once är väldigt snabbt och enkelt att använda. Registreringsprocessen är automatiserad, så chaufförerna kan sköta den själva. Totalt finns det nästan 20 Once-användare i vårt företag, berättar Juris Aprups.

Många typer av materialflöden går genom de två anläggningarna. De viktigaste materialen är träflis, timmer och sågspån. Dessutom väger och registrerar man dieselbränsle. Till sist väger man den aska som uppstått i förbränningsprocessen. Once hjälper till i alla processer.

– Jag följer med lastrapporterna på vecko- och månadsnivå och använder dem för produktionsrapporteringen. Jag använder också bränsleanalyser från laboratoriet via Once. Mina kollegor använder också rapporterna i Once för sådant som rör deras ansvarsområden, berättar Aprups.

Pellet 4Energia har nästan 50 materialleverantörer. Once hjälper till att hantera helheten.

Systemet talar till exempel om att leverantörerna uppfyller avtalsförpliktelserna när det kommer till exempelvis volym och biomassabränslets kvalitet. Systemet används såväl för bokföringen som för laboratorieverksamheten.

– Med hjälp av uppgifterna i Once kan vi snabbt och exakt identifiera varje last och hitta eventuella problem, säger Aprups.

Enligt Aprups får anläggningen för tillfället all information som behövs från rapporterna i Once. Det går att be om nya rapporter om behovet uppstår.

– Det tekniska stödet har varit bra. I början hade jag problem med förbindelserna i systemet, men jag fick snabbt hjälp av supporten. Jag har inget dåligt att säga, ingen fråga har förblivit obesvarad. Utan fungerande teknisk support uppnår man inte fördelarna med sådana här system, sammanfattar Aprups.

Kort om projektet

1

Den viktigaste fördelen är hur snabbt och enkelt det är att registrera lasterna.
Chaufförerna sköter det själva.

2

Bra och enkelt användargränssnitt. Allt är lättförståeligt och det går snabbt att lära upp nya anställda.

3

Den tekniska supporten fungerar.

Intresserad? Läs mera!

Andra framgångsberättelse

Oulun Energia

Systemet Once har utvecklats i samarbete med Oulun Energia sedan 1989.