Utmaning: På grund av en kraftig ökning av produktionsvolymerna behövde smältverket och varmvalsverket vid fabrikerna i Torneå säkerställa att kapaciteten var tillräcklig

Outokumpus fabriker i Torneå är världens mest integrerade produktionsanläggning för rostfritt stål. På samma fabriksområde finns en ferrokromfabrik och alla avdelningar inom stålproduktionen: ett stålsmältverk, ett varmvalsverk och ett kallvalsverk. På grund av en kraftig ökning av produktionsvolymerna behövde smältverket och varmvalsverket vid fabrikerna i Torneå säkerställa att kapaciteten var tillräcklig. Samtidigt ville man utreda behovet av investeringar för att uppnå kapaciteten.

Lösning: Pinja byggde produktionslogistiska simuleringsmodeller av ämneslogistiken i smältverket och rullagret i varmvalsverket

Pinja byggde produktionslogistiska simuleringsmodeller av ämneslogistiken i smältverket och rullagret i varmvalsverket. I samarbete med teamet från Outokumpu inkluderades produktionsdirigeringen, utrustningen, lagren, begränsningarna och kapaciteterna i modellerna. Utgångsmaterialet byggde på de prognostiserade produktionsmängderna i framtiden. Simuleringsresultaten som erhölls motsvarade väl den belastningssituation som senare förverkligades. När volymerna ökade ännu mer preciserades simuleringarna senare i den nya situationen.

Värdefull förhandsinformation för föränderliga situationer

Outokumpu fick mycket värdefull förhandsinformation om kapaciteten och processens beteende i olika belastningssituationer av varierande slag. Tack vare simuleringsresultaten kunde investeringarna koncentreras endast till de objekt som genuint var mest nödvändiga.

En viktig fördel var enligt Outokumpus erfarna team även den fördjupade förståelsen för dynamiken i och funktionen hos den egna processen. Outokumpu var mycket belåtet med analysernas kvalitet och samarbetet med Pinjas experter.

"Tack vare simuleringsresultaten kunde investeringarna koncentreras endast till de objekt som genuint var mest nödvändiga."

Andra framgångsberättelse

Wärtsilä

Vi valde Pinja för att de har goda referenser från genomförda simuleringsprojekt.

SCA Logistics Sundsvall

”Simuleringen skapade en mycket god grund för de beslut som ska fattas inom projektet i framtiden.”

SSAB Oulainen

Nuläget inom produktionen av pålutrustning analyserades och en utvecklingsplan utarbetades.