Utmaning: Gamla systemet för styrning uppfyller inte produktionens komplicerade krav

Halton tillverkar inomhusluftslösningar för krävande specialmiljöer. Företaget verkar i mer än 30 länder och bygger omfattande helhetslösningar för bland annat kontor, hotell, professionella kök, fartyg, laboratorier och operationssalar.

Familjeföretaget är välbekant med de utmaningar det omfattande produktsortimentet medför: Många komponenter går att variera enligt användningsbehovet och en stor del av produkterna specialtillverkas åt kunden. Det gamla systemet för styrning klarade inte längre av att uppfylla kraven.

Vårt kundarbete får naturligtvis inte bli försenat, men vi vill inte heller låta produktionen gå på tomgång.

Kort om projektet

Lösning: Pinjas PES-system hjälpte till att utveckla och optimera produktionen

Samarbetet mellan Halton och Pinja började med produktionssimulering redan för cirka tio år sedan. År 2017 inleddes det senaste projektet, som har som mål att göra orderbehandlingen strömlinjeformad och att optimera produktionsstyrningen.

– När projektet inleddes började vårt dåvarande styrsystem ha gjort sitt. Vi jämförde alternativen för en ny leverantör, och med Pinja var vi snabbt på samma våglängd. De gav ett förslag på en övergång i två steg, där vi i det första skedet skulle ersätta det dåvarande systemet som hanterade försäljningsorder med ett nytt. I det andra skedet finslipade vi på produktionssidan, berättar Haltons utvecklingschef Sami Ahola.

Det breda produktsortimentet och kundleveranser som vanligen är projektbaserade innebär en utmaning för Haltons produktion. Det är viktigt för företaget att se hur väl uppskattningarna av hur lång tid produkterna ska ta att framställa motsvarar verkligheten, och snabbt kunna reagera på eventuella avvikelser.

– Vårt kundarbete får naturligtvis inte bli försenat, men vi vill inte heller låta produktionen gå på tomgång. Vi skaffade PES för framförhållningen och schemaläggningen, berättar Ahola.

"Vi har ett bra team på båda sidor, och vi har varit väldigt nöjda med samarbetet med Pinja."
Sami Ahola, Development Manager, Halton

Mera information om projektet

Visualiseringen ger klarhet och gör systemet lättstyrt

Det första skedet av utvecklingsprojektet underlättade bland annat vardagen för Haltons arbetsledning och för dem som koordinerar produktionen. De kan enkelt plocka ut sina beställningar ur datamassan, och till exempel börjar kommentarer om störningar synas för alla som behöver se dem. Logistiken får också mer information via systemet. I det andra skedet som pågår just nu utvidgas fördelarna allt mer till produktionsledarnas vardag.

– För oss är det viktigt att produktionsledarna kan följa med belastningen i realtid och förebyggande, och att de med hjälp av informationen kan organisera produktionen enligt behoven. Tack vare visualiteten i PES räcker det med en snabb titt för att se hur belastningen ser ut och vid behov kan vi reagera snabbt, berättar Ahola.

Förutom att ha en fungerande produkt är det viktigt för Halton att vara en aktiv leverantör med sakkunskap.

– Vi har ett bra team på båda sidor, och vi har varit väldigt nöjda med samarbetet med Pinja. Införandet och anslutningen till vårt verksamhetsstyrningssystem SAP krävde givetvis sitt, men slutresultatet har faktiskt infriat löftena om en enklare vardag. Vår produktionsstyrning blir tydligare och vi kan i fortsättningen lättare hantera produktionen som helhet.

Ett steg mot digitalisering av produktionen

Övergången till digitala miljöer och verktyg syns också tydligt hos Halton. Potentialen att effektivera produktionen mångdubblas i ett företag som har produktionsanläggningar i flera olika länder. Halton som grundades i Kausala i Kymmenedalen 1969 är ett familjeföretag vars verksamhet har expanderat till nästan 35 länder vid det här laget.

För tillfället arbetar över 1 550 personer för Halton-koncernen, som har produktionsanläggningar i sammanlagt nio länder. Produkterna för användningsområden med hög profil är av hög kvalitet och tillverkade på ett strömlinjeformat sätt.

– Nu när vi har tagit ett rejält steg mot att digitalisera och optimera produktionen här i Finland, vill vi absolut utnyttja motsvarande möjlighet på våra anläggningar utomlands. Vårt mål är att stegvis införa PES på vår fabrik i Frankrike inom den närmaste framtiden, nämner Ahola.

En annan megatrend som konkretiserats hos Halton är det nätverksbaserade
verksamhetssättet. I Haltons lösningssortiment representeras det nya konceptet av exempelvis Inoroom™, som är en integrerad lösning för operationssalar som tre samarbetspartner utvecklat gemensamt. En sal som är planerad för detta krävande användningsändamål är både smart och hygienisk, och dessutom lätt att använda.

– Genom att kombinera vår specialkompetens har vi utvecklat en helhet som verkligen betjänar beställaren på bästa möjliga sätt och som kan beställas nyckelfärdig hos oss. Produkterna förändras och utvecklas under årens lopp, men i grunden har vårt företags kärna förblivit densamma under hela vår femtioåriga verksamhet: nyckelordet är kundorientering.

"Nu när vi har tagit ett rejält steg mot att digitalisera och optimera produktionen här i Finland, vill vi absolut utnyttja motsvarande möjlighet på våra anläggningar utomlands. Vårt mål är att stegvis införa PES på vår fabrik i Frankrike inom den närmaste framtiden."
Sami Ahola, Development Manager, Halton

Sami Ahola

Development Manager, Halton

Kort om projektet

1

Målsättningen med det tudelade projektet var att strömlinjeforma orderbehandlingen och optimera produktionsstyrningen.

2

Produktionsledarna kan följa med belastningen i realtid och förebyggande.

3

Man vill även utnyttja digitalisering vid Haltons anläggningar utomlands.

Intresserad? Fråga mera!

Similar success stories

Normet

”PES fungerar bra hos oss just nu. Pinjas anställda kan helt klart sin sak. Produkten stöder just de saker som vi som kund önskade oss.”

Muovi-Heljanko

”Vår verksamhet styrs väldigt mycket av effektivitet, även när det gäller materialanskaffningar.”

Tasowheel

Tasowheel valde Pinja som serviceleverantör för att det upplevdes som en flexibel samarbetspartner.