”Införandet av systemet Once® by Pinja ledde till betydande besparingar i arbetstid tack vare lastuppföljning och fakturering i realtid”

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gasbranschen som importerar naturgas till Finland och stöder en cirkulär ekonomi genom att behandla avfall samt producera biogas och återvinningsnäring i Finland och i Sverige. Bolaget tillhandahåller energi för el- och värmeproduktion, för industrin samt trafiken på land och till havs. Gasum är Nordens största biogasleverantör. Bolaget har ett nätverk av gasstationer som också betjänar tunga fordon. Gasum-koncernen sysselsätter ca 400 personer i Finland, Norge och Sverige. Bolagets omsättning år 2017 uppgick till 925 miljoner euro. Gasum ägs till 100 procent av den finska staten.


”Vi hade ett behov av större transparens i verksamheten på våra anläggningar och behövde också kunna reagera bättre på de massaströmmar som passerar genom anläggningen. För att lösa detta startade vi hösten 2017 ett pilotprojekt med Pinja på en av våra anläggningar och fortsatte därefter mot en fullständig implementering. Under 2018 lanserades Once® by Pinja redan på alla våra anläggningar i Finland. Med hjälp av systemet styr vi hela vår leveranskedja inom cirkulär ekonomi, från mottagning av avfallslaster till leverans av gödsel, samt tillhörande rapportering.

Betydande besparingar i arbetstid och optimerade laster

Vårt främsta behov var att automatisera faktureringen av inkommande avfallslaster, men lika viktigt var det att också kunna följa lasterna i realtid på anläggningarna.

Once® by Pinja-systemets automatiska övervakning gör att vi ser den aktuella inmatningsnivån för varje anläggning och kan granska den totala inmatningen samt lagersituationen för önskad tidsperiod utan att belasta anläggningens personal. Vi kan påverka anläggningens inmatningsmängd och lagersituation nästan i realtid och kan också optimera avfallslasterna i vårt anläggningsnätverk betydligt bättre än förut. Med hjälp av Once® by Pinja-systemets uppföljning i realtid ser vi om våra anläggningar tar emot lagom många avfallslaster i förhållande till produktionsbehovet.

”Den största nyttan med systemet är automatiserad fakturering”

Nu skickas uppgifterna om hur många ton och vilket slags material en specifik kund har levererat direkt från vågen till systemet Once® by Pinja. En gång per månad skickar Once® by Pinja automatiskt uppgifter om kundspecifika totalleveranser och tillhörande avtal till vår fakturering. Fakturan till kunden skapas med några klick. Tidigare tog faktureringen upp till en vecka av arbetstiden under en månad, idag tar den ungefär två dagar och det är en betydande besparing.

Vi använder också systemets kundportal, där man smidigt kan dela information med partner och kunder. Den har minskat behovet av månadsrapportering med ungefär en arbetsdag per månad, eftersom våra kunder har egna användarnamn för systemet så att de själva kan se lastrapporterna i realtid. Tidigare skickade vi manuella lastrapporter till dem en gång per månad, enligt de anläggningsspecifika vågrapporterna.

”Samarbetet med Pinja har varit både smidigt och flexibelt”

En del av vår personal kände till Pinja från tidigare och vi hade också hört om andras goda erfarenheter. Också i vårt fall har samarbetet varit både smidigt och flexibelt. Det underlättar arbetet för båda parter när man på ett förutseende sätt går igenom allting ansikte mot ansikte. Det var otroligt viktigt för oss att gå igenom vår vardag in i minsta detalj och de ville verkligen förstå var våra problem fanns. Det lönade sig verkligen.

Projektet förlöpte ytterst väl, inom givna tidsramar och budgeten överskreds inte. De mest kritiska punkterna behandlades under personliga möten, men tack vare det förutseende arbetssättet hann inga större problem uppstå. Många utvecklingsprojekt pågick samtidigt, vilket Pinja beaktade på bästa sätt och de diskuterade också med andra systemleverantörer.

I vårt samarbete hittills ingår rent konkret bland annat gränssnittet för Once® by Pinja och införandet av systemet på alla våra anläggningar, integrering av Once® by Pinja med vårt faktureringssystem, lansering av kundportalen och delvis också Once Mobile, som vi just nu håller på att lansera. Via den kan chaufförerna själv registrera lasterna på vågen med mobilen och behöver inte längre sträcka sig till vågens terminal genom lastbilens fönster. Vi ser ivrigt fram emot att fortsätta samarbetet med Pinja och har redan tillsammans gått igenom de kommande utvecklingsbehoven.”

Tidigare tog faktureringen upp till en vecka av arbetstiden under en månad, idag tar den ungefär två dagar och det är en betydande besparing.

Anna-Mari Satosalmi,
Produktionsingenjör, Gasum

logo gasum

Read more

Energy industry
Pori Energia success story
Kuopion Energia success story
Once® by Pinja

Ask more

Heikki Hämäläinen
heikki.hamalainen@pinja.com
+358 50 3365 420