Ett av världens största skogsföretag, chilenska Arauco, började sitt största investeringsprojekt i sin historia 2018, när en ny vitlutsanläggning planerades i centrala Chile. Pinja engagerade sig i anläggningens designprojekt tillsammans med sin partner, teknikföretaget ANDRITZ. Vanligtvis fick dock ett enkelt fabriksdesignprojekt ytterligare kryddor från krävande seismiska beräkningar.

Utmaning

Teknikföretaget ANDRITZ var en av huvudleverantörerna i designprojektet för en ny vitlutsanläggning som skulle byggas bredvid Araucos gamla massafabrik. ANDRITZ söker en partner för detta utmanande designprojekt. Partnern sökte sig genom en traditionell tävling och Pinja valdes så småningom som partner, särskilt på grund av Pinjas erfarenhet.

Den planerade anläggningens säkerhet och hållfasthet var av yttersta prioritet och därför måste beräkningarna i planeringsuppdraget verkligen vara korrekta. 

– Pinja besitter de beräkningskunskaper som krävdes för detta uppdrag. De hade också erfarenhet av att planera motsvarande anläggningar, berättar Timo Falck, projektplaneringschef för produktgruppen vitlutsanläggningar på ANDRITZ.

Vad som gjorde detta projekt särskilt intressant var placeringen av byggarbetsplatsen i Chile, där jordbävningarna orsakade av mötet med de kontinentala plattorna medförde en ytterligare utmaning för designen med sina många beräkningar. Området i fråga är särskilt känsligt för jordbävningar och anläggningen sattes för att klara jordbävningar av tio magnituder.

Pinja besitter de beräkningskunskaper som krävdes för detta uppdrag.

Projekt i korthet

Lösning

Planeringen av vitlutsanläggningen omfattade rörsystem, stålkonstruktioner och byggarbeten: uppdrag som Pinjas personal har lång erfarenhet av. De antog modigt utmaningen och projektet fick en god start. Det rätlinjiga fabriksplaneringsprojektet fick verkligen en extra krydda av de seismiska kalkylerna, dvs. beräkningarna av markens rörelser och stötvågorna.

Beräkningskraven i Chile har under de senaste åren hela tiden skärpts och de gjorda kalkylerna måste godkännas av tre olika parter innan man kunde fortsätta. Projektet framskred ändå smidigt eftersom Pinja hade kunskaper inom det specifika fysikområdet samt erfarenhet av tidigare uppdrag i liknande förhållanden. För att garantera fabrikens säkerhet och hållfasthet samarbetade Pinja intensivt med lokala konsulter.

Pinja skickade också ut egen personal till arbetsområdet för att se till att de olika skedena samt hela processen förlöpte smidigt. Med hjälp av en projektchef på plats har det gått bra att fatta snabba beslut och följa med hur projektet framskrider.

– I början fanns det många frågetecken eftersom projektet var ytterst utmanande. Till följd av fabrikens läge var de seismiska kraven de hårdaste i världen, och i början ledde denna arbetsmängd till resursbrist. Sist och slutligen gick det ändå vägen och man fann lösningar på utmaningarna, säger Falck om projektet.

"I början fanns det många frågetecken eftersom projektet var ytterst utmanande."

Resultat

Anläggningen består av flera olika delar och projektet krävde ett smidigt samarbete med varuleverantörer och underleverantörer. Trots de många lösa komponenterna har projektet framskridit väl. 

– Flexibilitet är Pinjas styrka. Det viktigaste i samarbetet var att de har förståelse för våra behov och känner till processen i sin helhet. De förstår sina kunder och kan skapa lösningar också i oklara situationer, kommenterar Falck.

– Detta projekt var helt i sin egen klass gällande utmaningsnivå, men efter den tröga starten gick det bra. Samarbetet och kommunikationen med Pinja har fungerat väl och vi samarbetar gärna med dem också i framtiden. Min magkänsla säger att om Pinja klarar av ett sådant här projekt, så behöver man inte ifrågasätta deras kunskap och vi kan förlita oss på dem även i kommande projekt, sammanfattar Falck.

Bild: Andritz

Timo Falck

Projektplaneringschef för produktgruppen vitlutsanläggningar

Projekt i korthet

1

Chilenska Arauco, började sitt största investeringsprojekt i sin historia 2018, när en ny vitlutsanläggning planerades i centrala Chile. Pinja engagerade sig i anläggningens designprojekt tillsammans med sin partner, teknikföretaget ANDRITZ.

2

Vad som gjorde detta projekt särskilt intressant var placeringen av byggarbetsplatsen i Chile, där jordbävningarna orsakade av mötet med de kontinentala plattorna medförde en ytterligare utmaning för designen med sina många beräkningar.

3

Anläggningen består av flera olika delar och projektet krävde ett smidigt samarbete med varuleverantörer och underleverantörer. Trots de många lösa komponenterna har projektet framskridit väl.

Intresserad? Fråga mer!

Kolla in dessa framgångshistorier också

Finex

“Everything went very well and according to schedule. We received a clear analysis of the plant with illustrating animations. Both I and the owner in the UK are satisfied. Based on the analysis, an investment was made involving a control room relocation to a safe place at the plant.”

Wärtsilä

”One of the most significant recent projects with Pinja was the total upgrade of the trial test process and loading automation at Wärtsilä Vaasa, also including bus protocol modifications. A challenging aspect in this project was that the entire modification was completed without any major production breaks.”