En lyssnande, visionär och kundfokuserad partner för utveckling av programvara

Digitalisering och användning av ny teknik möjliggör nya sätt att bedriva och utvidga verksamheten. För att kunna svara digitalt på förändrade kundbehov krävs vision, mångsidig kompetens och förmåga att reagera snabbt.

Pinja erbjuder dig ett partnerskap för mjukvaruutveckling som säkerställer att de digitala lösningarna motsvarar kundernas behov. Pinja har dedikerade aktörer som utvecklar, kodar och förmedlar. Ett öppet och sakkunnigt samarbete och kundfokus leder till digitala lösningar som dina kunder värdesätter i sin vardag.

Kontakta oss

Söker du en lösning för att utveckla och implementera digitala tjänster?

Pinja har flera decenniers erfarenhet av att genomföra krävande och affärskritiska digitaliseringslösningar. Vi förstår vad utvecklingsarbetet kräver för att slutkunden ska få mervärde och kunna lita på lösningen. Vi ser till att experter i alla roller engagerar sig i ditt företag.

I Pinjas partnerskapsmodell är samarbetet transparent på riktigt. Vi ser till att hålla kommunikationen uppdaterad i alla skeden av partnerskapet: från design av den digitala verksamhetsmodellen till implementering, distribution, underhåll och support. Partnerskapsmodellen säkerställer att du kan stå på dina egna ben om det behövs. Vi har gjort utvecklingspartnerskapet till ett genuint lönsamt sätt att växa och att utveckla digitala tjänster för dina kunder.

Kolla in referenserna

Transparent och fokuserat utvecklingssamarbete

Tjänstedesign och prototypering

Användbarhet och tillgänglighet

Tekniska definitioner

Experter och teamarbete

Kontinuerliga tjänster

Transparent partnerskap inom mjukvaruutveckling – till förmån för dina kunder

Verksamhetsmodell och kommunikation

Till stöd för utvecklingen för vi in tydliga processer och en flexibel modell för den dagliga verksamheten. Vi förbinder oss att göra arbetet, hålla tidsschemat och kommunicera förändringar. Våra styrkor är engagemang, interaktion och entusiasm, och genom de egenskaperna säkerställer vi att dina kunder får en bra upplevelse och att de blir nöjda. Öppenhet och ansvar innebär också att vi hjälper dig att stå på egna ben när du behöver det.

Utveckling och konsultation

I centrum för utvecklingen står din kund och dina mål. Vi vet att en gemensam förståelse för målen skapar både förtroende och sinnesro. Att sätta sig in i kundernas verkliga behov skapar en vision för utvecklingen och gör att den går i rätt, hållbar riktning. Partnerskapet kräver därför kunskapsdelning åt båda hållen och en genuin förmåga att lyssna. Vi talar realistiskt och ärligt om vad som lönar sig att göra och varför.

Proffs och teamarbete

Vi är stolta över vår mångsidiga och omfattande kompetens. Vid sidan av vår konsulterande roll kan vi skapa tydlighet och förutsägbarhet när det gäller utvecklingskostnader. Vi strävar efter att alltid hålla dig som partner uppdaterad om alternativa teknologier och implementeringsmodeller. Tillsammans ser vi till att göra de rätta valen, till nytta både för dina kunder och din affärsverksamhet långt in i framtiden.

Programutveckling utifrån kundernas erfarenheter

Framgånsberättelser

Jamix Oy

Jamix’s collaboration with Pinja began as part of a software development and Power BI development project in 2018, when data-driven analytics was built into Jamix’s core product. It allowed data to be presented to users in an even clearer, visual format. Since then, the partnership has expanded in many directions, including user experience design and mobile application development.

Läs Jamix framgånsberättelser
Framgånsberättelser

Evondos® Oy

The Evondos® system is placed on the market as a medical device, which are governed by much stricter laws than other systems. This has required a systematic approach from Pinja and the entire team, as well as good documentation, traceability, and close adherence to industry standards and other regulations.

Läs Evondos® framgånsberättelser
Nyheter

Kuntien Tiera Oy

Pinja vill som Tieras partner vara med och utveckla ett allt mer tillgängligt digitalt samhälle för finländarna. Vår starka kompetens inom tjänster i den offentliga sektorn samt digitaliseringsprojekt för serviceföretags affärsverksamhet ger stabilitet och pålitlighet att förverkliga Tieras servicelöfte Parasta Palvelua.

Läs de fullständiga nyheterna

Utveckling av programvara förutsätter ett skickligt team

Med oss som partner får du erfarna och engagerade aktörer som både utvecklar, kodar och förmedlar kunskap. När du behöver en extra hand, specialkompetens eller ett helt utvecklingsteam, kan vi förstärka ditt företag och dina team med externa aktörer. Vi kommunicerar och dokumenterar arbetsresultatet på ett transparent sätt, så att kunskaperna som partnerskapet gett blir kvar i företaget och att det kan utvecklas vidare på egen hand. Alla medarbetare hos Pinja har en genuin önskan att hjälpa till och att kommunicera öppet under hela partnerskapet.

Läs Lead Architect Pekkas berättelse