Vi säljer inte bara kapacitet, du får också ett säkert och öppet molnpartnerskap

Vi är en teknik- och plattformsoberoende partner som bygger kundegna molntjänster med över 30 års erfarenhet. Vi levererar molntjänster och informationssystem från utvecklingsfas till underhåll och hantering samt supporttjänster under hela livscykeln. Vi ställer också experter till förfogande för ditt projekt.

Ta kontakt!

Pinjas molntjänster till företag

Molnplattformar och molnteknologier

Offentligt moln (Public Cloud)

 • Microsoft Azure (Azure)
 • Amazon Web Services (AWS)
 • Google Cloud Platform (GCP)

Privat moln (Private Cloud)

 • Kapacitet och co-locationtjänster
 • Multimolnhantering och hybridlösningar
 • Tre platser i Finland
 • Informationssäkra datorhallar (bl.a. ISO 27001, ISO 22301 och Katakri)
 • 100 procent grön energi

Hantering av molntjänster 24/7

 • Support
 • Övervakningstjänster och reservlösningar inkl. katastrofberedskap (DR)
 • Säkerhetshanteringstjänster, störnings- och förändringshantering
 • Kapacitets- och prestandaoptimering
 • Kostnadsuppföljning och rapportering
 • Dokumentation av molnmiljöer
 • Tjänstenivårapportering varje månad

Utveckling av DevOps-programvara

 • Utveckling av DevOps-programvara med agila metoder
 • Automationsverktyg
 • Automatiserade CI/CD-rör
 • Kontinuerlig testning, uppföljning och tjänsteleveransmetoder
 • Säkerhets- och kvalitetsindikatorer
 • Fungerande processer och samarbete från utveckling till produktion

Molnkonsultation

 • Kartläggning av systemens molnkapacitet
 • Kostnadsjämförelse mellan olika molnalternativ
 • Planering och val av molntjänster
 • Molnmigrationer och implementering av molnteknik
 • Systemmodernisering och -transformation
 • Förstärkt molnsäkerhetspraxis
 • Implementering av nya molntjänster och utbildning

Cloud Governance

 • Cloud Governance säkerställer den affärsmässiga nyttan av molntjänsten
 • Definierade roller och ansvarsområden
 • Gemensamma spelregler
 • Bästa praxis inom teknisk arkitektur
 • Viktigaste säkerhetsspecifikationer
 • Bästa praxis inom åtkomstkontroll
 • Riskhantering och affärsverksamhetskrav

Molnanslutningar

Direktanslutningar till molntjänster

 • Azure Express Route
 • AWS Direct Connect
 • Google Cloud Interconnect
 • Säkra anslutningar mellan datorhallar

Fördelar med tjänsten

 • Ett avtal ger tillgång till över 500 datacenter
 • SDN är ett skalbart tjänstenätverk
 • Flexibel kapacitetshantering
 • Du betalar enligt användning

Vi är också Finlands ledande HCL-expert

Lär känna Pinjas HCL-tjänster

Varför behövs en molnpartner?

Många organisationer funderar på att börja med molntjänster eller en så har de redan gått över till molnet och undrar hur de får ut det mesta av det. Ett typiskt problem är dock bristande kompetens eller otillräckliga resurser. Förutom effektivt utnyttjande av molntjänsterna är säkerheten ett bekymmer för många, det vill säga frågar som: -Är det säkert att vi har rätt säkerhetsnivå på våra molntjänster? Och var kommer egentligen kostnaderna för molntjänster från?

Ta kontakt!

Vi på Pinja lovar dig:

1

Proffs på tre offentliga moln: Azure, AWS och GCP och Private Cloud-lösningar
2

Datasäkra molntjänster och rutiner och en transparent verksamhetsmodell
3

Prestanda- och kostnadsoptimerade molntjänster och informationssystem samt rätt molnplattform för rätt behov

Våra kunders erfarenheter

Muster by Pinja

Muster by Pinja är det ledande besiktningssystemet i Norden. Den webbläsarbaserade molntjänsten gör inte bara att besiktningen går snabbare utan innehåller även tidsboknings-, kassa- och faktureringssystem.
 • Service inom besiktningsområdet sedan 2013
 • Används på mer än 540 besiktningsstationer i Finland och Sverige
Ta kontakt!

Utmaning

Arkitekturen i Muster-plattformen var en utmaning för tjänstens tillväxt. Arkitekturen bestod av flera parallella servrar och det var svårt att anpassa den till efterfrågan.

Plattformens arkitektur band mycket arbetstid och det var svårt att följa upp servicenivån: det gick bara att göra uppföljning i ett övergripande perspektiv och därmed var servicenivån inte tillräckligt förutsebar.

Lösning: Molnmigrering till Microsoft Azure-plattformen

 • Ett bättre skalbart system gör att tjänstens kapacitet snabbt kan ökas eller minskas beroende på efterfrågan – du kan erbjuda bättre användbarhet och effektivisera plattformens kostnadsstruktur
 • Noggrannare telemetriövervakning möjliggör bättre uppföljning och prognostisering av tjänstestatus, vilket innebär att tjänsten kan göras mer tillgänglig
 • Agila, moderna lösningar kan utnyttjas vid programutveckling
 • Det blir mer tid över till att utveckla tjänsten och ge mervärde åt kunderna

Visma

”We wanted a public cloud platform that offers different scaling possibilities and automation, which were not possible in our old model.”
– Riitta Kemppainen, Product Owner

Läs framgångsberättelse

Evondos

”So far, more than 30,000 dosages for more than 150 patients have been administered by the system. Thus, Pinja helped us solve one of the major problems of medical care: medical adherence.”
– Jyrki Niinistö, CEO

Läs framgångsberättelse

Tunstall

”Pinja has a big role in our service chain. Service entities defined together with Pinja have mainly been related to keyless entry in home care for the elderly.”
– Pasi Salonen, CEO

Läs framgångsberättelse