Vi säljer inte bara licenser. Hos oss får du certifierad expertis.

Den snabba ökningen av distansarbete har påskyndat införandet av olika molnbaserade verktyg i arbetslivet. Genom att byta till molntjänster får medarbetarna i organisationen tillgång till alla de verktyg de behöver oberoende av tid, plats och terminalutrustning.

Autentisering av användare av offentliga molntjänster som Microsoft 365 (tidigare Office 365) har blivit det viktigaste verktyget för behörighetshantering – ett nytt slags brandvägg för datasäkerhet. Av den anledningen är det av avgörande betydelse att använda de viktiga säkerhetsfunktionerna.

Varför implementera och hantera Microsoft 365 -tjänster tillsammans med en partner?

Vi på Pinja lovar dig:

1

Rätt tjänster och licenser, för rätt behov och rätt användning
2

God säkerhet och uppdaterad information om nya M365-verktyg och -funktioner
3

Certifierade experter som hjälper dig att utveckla och underhålla din Microsoft 365-miljö

Microsoft 365 anpassar sig enkelt till just dina behov

Microsoft 365 – tidigare kallad Office 365 – är idag den populäraste molnproduktivitetstjänsten för organisationer av alla storlekar, och de moderna molntjänstverktygen anpassar sig till en mängd olika behov och olika användarprofiler, oavsett företagets storlek.

I Microsoft 365 är det möjligt att ha flera olika nivåer av verktyg och funktioner, och användarna kan välja det som bäst passar deras behov. Verktygen och funktionerna är tillgängliga via licenser och kan köpas som paket, men det finns även individuella verktyg och funktioner att tillgå. Microsoft tvingar inte användarna att implementera funktionerna, utan användaren konfigurerar dem på önskat sätt och på önskad nivå.

Våra Microsoft 365 -tjänster

Varför implementera och hantera Microsoft 365 -tjänster tillsammans med en partner?

Microsoft 365 -verktygen, funktionerna och licenserna förändras ständigt, liksom även driftmiljön och relaterade krav. Även datasäkerheten måste ses över dagligen så att det inte inträffar något som inte går att reparera.

För att hänga med i allt detta måste man aktivt följa situationen och kunna vidta de rätta åtgärderna. 

Med rätt partner flyter det dagliga arbetet utan bekymmer och du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Ta kontakt

Våra Microsoft 365 -tjänster:

Konsultation

Förbättrad säkerhet och licenser enligt behov och krav

Microsoft 365 -chef

Utsedd certifierad expert som hjälper dig att utveckla och underhålla din Microsoft 365 -miljö

Övervakningstjänst

Automatisk övervakning och regelbunden kontroll för att säkerställa att Microsoft 365 -miljön fungerar korrekt

Support- och underhållstjänst

Administratörs- och slutanvändarsupport vardagar 8–16

Implementering och utbildning

Distribution av tjänster och migrering av data från den gamla tjänsten till den nya

Hur kommer jag igång?

Vi bygger vårt samarbete på en djup förståelse av kundens mål, arbetsprocesser och smärtpunkter. Våra experter är erfarna experter inom molntjänster och migrationsprojekt.

1

30-minuters distansmöte för att kartlägga situationen

2

Lösningsförslag för att uppnå målet

3

Gemensam bedömning av den föreslagna lösningen

4

Samarbetsavtal

5

Implementering av lösningen

6

Support- och underhållstjänster enligt avtal

Ta kontakt

Framgångsberättelser:

The Finnish Association of People with Physical Disabilities (FPD)

”I am extremely satisfied with the project, it went exactly according to expectations without any major challenges. In addition, the project was completed ahead of schedule and perfectly within the budget.”

Sami Savero, ICT expert, FPD

Läs FPD framgångsberättelse

UHY TietoAkseli

“We are satisfied with the selection of Office 365, and a communication solution common to the entire group facilitates our practical daily routines.  Pinja offered the competence required and had deep understanding of our business needs. We were also assisted during the entire project by a project manager fully mastering the technology solution. Pinja continues to provide support to the main users of TietoAkseli in the technical maintenance of the system.”

– Tero Anttila, Chief Technology Officer, UHY TietoAkseli Oy

Läs UHY TietoAkseli framgångsberättelse

Envitecpolis

“The greatest benefits of cooperation with Pinja come from the fact that, as managing director, I can truly count on the smooth functioning of the IT service, efficiently meeting the needs of our experts. We can be sure that files shared in the cloud are accessible anytime and anywhere.”

– Mika Arffman, CEO, Envitecpolis Oy

Läs Envitecpolis framgångsberättelse