Pinja Blogg

Flödesberäkning gör det osynliga synligt

Pinja Blogg
Verktyget som intresserat industriplanerare och beslutsfattare har plötsligt också blivit en del av vanliga medborgares vardag. Flödesberäkning har varit ett mångsidigt verktyg inom industrin i decennier. Det ger svar på...
Read More

Hur identifierar man de största riskerna i produktionens IT-miljö?

Pinja Blogg

Kirjoitin aiemmin blogiin siitä, miksi teollisuudessa tuotannon IT-ympäristön ylläpitoon ei tyypillisesti kiinnitetä huomiota ja mitä riskejä tähän liittyy. Tässä artikkelissa ajattelin tuoda esiin vielä tarkemmin näitä tyypillisimpiä tuotannon IT-ympäristöihin liittyviä riskejä.

Read More