Gasum

Once® by Pinja-systemets automatiska övervakning gör att vi ser den aktuella inmatningsnivån för varje anläggning och kan granska den totala inmatningen samt lagersituationen för önskad tidsperiod utan att belasta anläggningens personal.

Läs framgångsberättel

Metsä Fibre

Genom simuleringsprojektet med Pinja fick Metsä Fibres projektteam ett underlag för att dimensionera lagringskapaciteten för färskt och torrt virke och hjälp att säkerställa torkanläggningens prestanda och önskade produktionskapacitet.

Läs framgångsberättel

Versowood

"Vi har med hjälp av systemet identifierat begynnande fel som kunde ha avbrutit såglinjens produktion för ett skift eller två. Med hjälp av maskinspecifik felhistorik kan man rikta maskininvesteringar bättre." – Jyrki Nieminen, Maintenance Manager

Läs framgångsberättel

Vårt löfte till kunderna är att fungera som en vägledare som deltar i utvecklingen av affärsverksamheten mot en hållbar framtid

Vi utvecklar och stöder kundens affärsverksamhet under hela livscykeln, från konsultation till planering, från genomförande till underhåll eller byggande av helt nya affärsverksamhetsmodeller.

När det är dags att effektivisera, utveckla och digitalisera, skapar vi digitala lösningar som stöder ett smidigare arbete och topprestationer i krävande industrimiljöer. Med hjälp av våra digitala lösningar och experter förbättrar du hanteringen av leveranskedjan, den dagliga produktionsstyrningen, underhållet, arbetssäkerheten samt ledningen genom information.

När det är dags att skapa något nytt, kombinerar vi existerande god praxis med modern teknologi samtidigt som vi planerar för framtiden och implementerar de nya idéerna.

Under produktionens hela livscykel garanterar vi verksamhetens kontinuitet genom att producera ICT-tjänster för produktionskritiska miljöer.

Vi är din partner för digitalisering och industriförnyelse.

Se våra levererade lösningar

Senaste ämnena

16.06.2021 | Nyheter

E.ON Sverige valde Once by Pinja till sin bränsleleveranskedja

Genom att ersätta sitt nuvarande i stort sett manuella system kommer E.ON Sverige att halvera tiden för bränsleadministrationen – och ändå få resultat med en högre detaljnivå.

Läs mer →
22.04.2021 | Pinja Blogg

Fyra sätt att öka materialflödenas effektivitet i en cirkulär ekonomi

Sektorn för cirkulär ekonomi växer kraftigt och ökad konkurrens kräver att befintliga verksamhetsmodeller utvecklas. I en cirkulär ekonomi är effektiv hantering av materialflöden kärnan i verksamheten – anläggningar för cirkulär ekonomi hanterar ju dussintals eller hundratals in- och utgående laster och material varje dag. Ofta slösas arbetstiden bort till exempel på underhåll av system och information, hantering av klagomål, utredning av faktureringsmaterial och rapportering.

Läs mer →
14.01.2021 | Pinja Blogg

Underhållssystem och ERP – tillsammans eller separat?


Företagets underhåll hanteras vanligtvis i ett separat system som är utvecklat för underhållsbehov eller i en underhållsmodul i företagets ERP-system. Ett ERP-system och ett separat underhållssystem är båda bra alternativ men skiljer sig åt vad gäller funktionalitet och utvecklingspotential.

Läs mer →

Våra kunders upplevelser

Se våra levererade lösningar

Jobba på Pinja

Vårt team är känt för att bestå av branschens bästa programutvecklare, industriplanerare, IT-experter, automationsexperter och kundtjänstproffs. Som personer är vi ett gäng avslappnade och serviceorienterade toppexperter som jobbar transparent. Vi kommunicerar direkt och öppet, via moderna kanaler.

Läs mer och se lediga befattningar