Konenäkö on älykkään automaation väsymätön silmä

12.6.2019 Pinja Blogi

Konenäköä on pidetty tuotannon väsymättömänä laaduntarkkailijana, joka huomaa poikkeamat ihmissilmää luotettavammin. Konenäköratkaisuilla on menestyksekkäästi tehostettu tuotantoprosesseja ja vähennetty materiaalihukkaa esimerkiksi paperi- ja terästeollisuudessa. Konenäön avulla on saavutettu jopa 1–10 % tuotannon kasvu ja materiaalihukkaa vähennetty 25–50 %.

Teollisuudessa konenäköä on hyödynnetty laajasti jo yli 30 vuotta. Konenäköteknologia on viime aikoina ottanut merkittäviä kehitysaskelia luoden  uusia hyödyntämiskohteita. EU ja NASA ovat valinneet konenäön yhdeksi tulevaisuuden kärkiteknologioista.

Teollisuuden tuotantoprosessien ja yhteiskunnallisten toimintojen automatisoiminen ja digitalisaatio ovat tuoneet konenäön jälleen kehityksen keskiöön. Konenäkö on merkittävässä roolissa liikenneturvallisuuden ja autonomisten kulkuneuvojen kehittämisessä.

Konenäön merkitys lisääntyy edelleen teollisuuden tuotantolinjojen automaation kehittämisessä. Voidaan sanoa, että konenäkö tekee väsymättömästä robotista näkevän koneen, joka pystyy mukautumaan ympäristöönsä yhä joustavammin.

Vehicle

Konenäkö on merkittävässä roolissa liikenneturvallisuuden ja autonomisten kulkuneuvojen kehittämisessä.

Yksinkertaisesta mittaamisesta kompleksiseen analysointiin

Konenäkö ei ole suinkaan uusi keksintö. Konenäköalan pioneerit kehittivät integroituja konenäköratkaisuja osaksi prosessiteollisuuden automaatiota jo 1980-luvun puolesta välistä lähtien. 1990-luvun puolivälissä kehitetty CMOS-kuvakenno mullisti kamerateknologian. CMOS-kennojen kehittymisen ohella konenäkökameroiden prosessointikapasiteetti kasvoi ja syntyi “älykamera”,  joka toimii täysin itsenäisenä automaatiolaitteena. Seuraavassa vaiheessa kehittyi 3D-kuvaus, joka mahdollisti tarkan topografian ja luotettavan mittatiedon saamisen 3-uloitteisista kappaleista ja pinnoista.

Uusinta konenäköteknologian aaltoa edustavat hyperspektrikamerat, jotka tarjoavat näkymän uusille aallonpituusalueille ihmissilmän ulottumattomiin. Sovelluskohteita tarkalle kuvantamiselle löytyy niin perinteisen teollisuuden kuin terveysteknologiankin saralta.

Distance sensors

Kuvassa etäisyysanturi.

Konenäköratkaisu – tärkeä osa tuotantoprosessia ja älykästä tehdasta

Nopeasti kehittyvää konenäköteknologiaa voidaan soveltaa laajasti eri toimialoilla. Mikroskooppisen tarkan konenäön avulla tuotannosta ja tuotteista saadaan reaaliaikaista informaatiota esimerkiksi muodoista, väreistä ja pintojen struktuurista.  Konenäköön perustuva kuvantaminen tuottaa tehokkaasti digitaalista informaatiota, jota voidaan hyödyntää mm. mittaamisessa, tuotannon ohjauksessa ja analysoinnissa, laaduntarkkailussa ja optimoinnissa.

Tulevaisuuden konenäköratkaisut ovat kokonaisvaltaisia tuotannon prosessien optimoijia ja ohjaajia. Automaatio- ja tuotannonohjausjärjestelmät osaavat hyödyntää kerättyä dataa aiempaa tehokkaammin, kun tekoälyn algoritmit louhivat valtavasta datamäärästä toimintaa optimoivia ja ennustavia tunnuslukuja. Voidaankin sanoa, että konenäöllä on merkittävä rooli teknologisessa kehityksessä.

Tulevissa blogipostauksissamme tulemme käsittelemään konenäköratkaisuilla saatuja tuloksia eri toimialoilla erilaisissa tuotannon prosesseissa.

Cameras

Konenäköön perustuva kuvantaminen tuottaa tehokkaasti digitaalista informaatiota.

Metal industry

Teollisuudessa konenäköä on hyödynnetty laajasti jo yli 30 vuotta.

Kari Rahkola

Kirjoittaja Kari Rahkola

Toimin Pinjalla Vision-liiketoiminnan johtajana. Työssäni vastaan myynnin ja markkinoinnin johtamisesta sekä liiketoiminnan kehittämisestä yhdessä myyntitiimin kanssa. Töiden ulkopuolella vietän aikaani perheen, liikunnan, metsänhoidon ja kalastuksen parissa.