Merenkulun murros vaatii uusiutumista

Meriteollisuudessa on tärkeää osata valita kestäviä ratkaisuja. Alusten elinkaarien pidentyessä järjestelmien ylläpitoon täytyy kiinnittää erityistä huomiota; järjestelmät vanhenevat entistä nopeammin, jolloin niiden ylläpito vaikeutuu. Lisäksi ilmastosopimukset velvoittavat hillitsemään merenkulun päästöjä.

Miksi investoida uusiutumiseen?

Ongelmia, joita syntyy, jos ei käytetä viimeisintä ja huolellisesti valittua teknologiaa:

1

Varaosien saatavuus on huono ja järjestelmien huollettavuus vaikeutuu. Lisäksi aluksen kokonaisenergiatehokkuus on matala.
2

Todennäköisyys aluksen operoinnin keskeyttävälle järjestelmävialle kasvaa.
3

Vanhentuneella tekniikalla päästötavoitteiden saavuttaminen on haastavaa.

Oikein valitut järjestelmäratkaisut pienentävät ylläpito- ja käyttökustannuksia

Valitsemalla oikea teknologia, voidaan järjestelmien ylläpitoa ja laajentamista helpottaa aluksen elinkaaren aikana. Kun järjestelmät keskustelevat keskenään, ei koko järjestelmää tarvitse uusia. Nämä mahdollistavat varaosien laajemman saatavuuden, modernisoinnin osissa ja päivitysten kautta päästöjen vähentymisen.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on määritellyt, että merenkulun kasvihuonepäästöt on puolitettava vuoteen 2050 mennessä.

Vanhojen järjestelmien huono energiatehokkuus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Hyödyntämällä viimeisintä teknologiaa, kuten hybridiratkaisuja, pystytään säästämään ylläpito- ja käyttökuluissa.

Modernisoinneilla aluksen automaatioastetta voidaan parantaa vastaamaan uusinta teknologiaa. Modernisointi osissa mahdollistaa huoltokustannusten jakamisen pidemmälle ajanjaksolle ja pidemmän elinkaaren aluksen järjestelmille.

Lue lisää ratkaisuistamme

Uusiutuminen on tärkeää eri alustyypeille:

Jäissä kulkevat alukset ja jäänmurtajat

Muut erikoisalukset

Matkustajalautat ja -alukset

Rahtialukset

Luotettavat ratkaisut uudisrakennuksiin ja modernisointeihin eri alustyypeille kansainvälisesti

Suunnittelemme kustannustehokkaat ratkaisut eri kokoisiin aluksiin kohteen yksilölliset tarpeet huomioiden. Teemme kokonaistoimitukset, integroinnit ja konsultoinnit. Pinja on merkkiriippumaton toimija, mikä mahdollistaa projektitoteutukset luotettavilla komponenteilla ja tilaajalle jo ennestään tutulla tekniikalla. Ratkaisumme tuovat säästöjä varustamolle ja operoijalle järjestelmän käytössä, huolloissa sekä varaosien saatavuudessa.

Modernisointipalvelut

Modernisointien yhteydessä etsimme asiakkaan kanssa vaihtoehtoisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja vanhentuneiden laitteiden päivityksiin alkuperäisestä valmistajasta riippumatta. Modernisointien osaksi voidaan yhdistää erilaiset räätälöidyt energiansäästö- ja hybridiratkaisut.

Automaatio- ja sähköistysratkaisut

Toimitamme uudisrakennuksiin ja modernisointeihin sähköpropulsiot, sähkönjakelun ja automaation. Olemme muun muassa toteuttaneet useiden haastavien erikoisalusten järjestelmien modernisaation, joiden avulla alusten elinkaarta on jatkettu useilla vuosilla.

Digitaaliset sovellukset

Tuotamme digitaaliset ratkaisut meriliikenteen tuottavuuden parantamiseksi, kuten aluksenhallintasovellukset. Järjestelmiemme avulla alusten elinkaari on hallittu ja alusten operointi tehokkaampaa, kun operointia voidaan mm. seurata etäyhteydellä. Lisäksi osajärjestelmistä saatavaa tietoa voidaan analysoida etänä.

Kehityspalvelut ja integraatiot

Kehitämme päästöjä vähentäviä diesel-propulsio- ja energiansäästöjärjestelmiä. Hybridi-ratkaisuidemme avulla pystymme pidentämään polttomoottoreiden huoltoväliä, vähentämään polttoaineen kulutusta ja tasaamaan energiankulutushuippuja. Lisäksi teemme selvityksiä energian talteenotosta ja hukkalämmön hyödyntämisestä sähköntuotannossa eri alustyypeillä.

Lataa haluamasi materiaalit

Kokemuksia Pinjan meriteollisuuden palveluista

Rauma Marine Constructions

Rauma Marine Constructions on vuonna 2014 perustettu, kokoluokassaan ainoa kokonaan kotimaisesti omistettu laivanrakennusyhtiö. Olemme erikoistuneet monitoimimurtajien, matkustaja-autolauttojen ja puolustusvoimien tarvitsemien alusten rakentamiseen ja huoltamiseen.

+ 120 laivanrakennuksen asiantuntijaa
+ 29,7 M€ liikevaihto (2018)

Haaste

Aranda-tutkimusalukseen haluttiin diesel-propulsion tilalle hybridikäyttö. Aluksen teknologia oli vanhentunutta ja varaosien saatavuus hankalaa. Paineita modernisointiin toi myös vaatimukset paremmasta ympäristöystävällisyydestä ja polttoainetaloudesta. Tutkimusaluksen täytyi lisäksi pystyä operoimaan mahdollisimman äänettömästi, jotta tutkimuksissa käytettävät mittalaitteistot eivät häiriintyisi.

Ratkaisu

  • Pinja toimitti Arandaan pääkeskuksen, nestejäähdytteiset sähkökäytöt, propulsiomoottorit ja propulsioakuston
  • Sähköpropulsion myötä aluksen päästöt ja melutaso pienenivät merkittävästi, josta saatiin hyötyä mm. merenpohjan kaikuluotaukseen
  • Alus toimii jatkossa pelkän sähkötehon varassa jopa 45 minuuttia ja akuston kapasiteettia voidaan myös lisätä, jolloin hiljainen operointiaika kasvaa

Lisää asiakkaitamme

Viking Supply Ships

”Pinja valikoitui kumppaniksemme ulkoisen suosituksen perusteella. Yhteistyömme jäänmurtajien tiimoilta alkoi jo vuonna 2013 ja toimii edelleen erinomaisesti muun muassa teknisen tuen muodossa.”

Olemme mukana kehittämässä meriteollisuuden tulevaisuutta