Haaste: Kuinka tuulivoimaloiden lämmitysjärjestelmiä voidaan mitata ja ohjata verkkopohjaisesti?

Wicetec Oy on tuulivoimaloiden jäänestoon tarkoitettujen lapalämmitysjärjestelmien toimittamiseen erikoistunut suomalainen yritys. 

– Tuulivoimaloiden jäänestolla parannetaan voimaloiden tehokkuutta. Kun jää kerääntyy lapoihin, aerodynamiikka huononee ja se voi pahimmillaan aiheuttaa tuulivoiman tuotannon pysähtymisen. Toimittamiemme järjestelmien ansiosta tuulivoiman tuotanto saadaan pidettyä tasaisena ja turbiinien lavat pysyvät paremmassa kunnossa, Wicetecin tekninen johtaja Tomas Wallenius kertoo.

Tutkimushankkeesta syntynyt spinoff-yritys kehitti aikoinaan järjestelmään pohjakoodin, joka vaati huomattavia muutoksia, jotta sitä voitaisiin hyödyntää kaupallisissa ohjelmistotuotteissa. Lämmitysjärjestelmien kehitystä varten tarvittiin yhteistyökumppani, joka pystyy tuottamaan yrityksen tarpeita vastaavaa modulaarisempaa ja skaalautuvampaa koodia.

– Toimitamme jäänestojärjestelmiä, joiden ydin on patentoimamme lämmityselementti. Lämmitysjärjestelmän hardware vaatii toimiakseen ohjelmiston ja määrittelyjemme mukaisen koodin, jolla toteutetaan toiminnallisuudet, kuten jääntunnistus ja ohjaustoiminnot, Wallenius sanoo.

Tutkimushankkeena alkanut projekti on kehittynyt sille tasolle, että ohjelmistokehitystä tehdään globaaleihin järjestelmätoimituksiin.

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu: Järjestelmien etäohjauksen ja mittaamisen kehitysyhteistyöllä saatiin aikaan onnistunut kaupallinen tuote

Pinja tekee ohjelmistokehitystä WIPS-järjestelmiin (Wicetec Ice Prevention System) ja toteuttaa lisäksi pilvipalveluita sekä laitetukiselvityksiä Wicetecin tarpeisiin.

– Teemme useampaa hieman sähköisesti ja toiminnallisuuksiltaan toisistaan poikkeavaa järjestelmää Wicetecille. Näissä järjestelmissä käytössä olevan ohjelmiston pitää olla hyvin modulaarinen ja skaalautuva, Pinjan kehittäjä Jussi Ahola kertoo järjestelmien vaatimuksista.

Lue lisää projektin kulusta

Sovelluskehitystä selkeillä toimintatavoilla


Sovelluskehitysprosessi etenee tyypillisten vaiheiden kautta: määrittely, katselmointi, aikataulutus, toteutus ja testaus. Tämän jälkeen vuorossa ovat Wicetecin käyttöönottovaiheet ja ohjelmiston testaus sekä mahdollisten muutosten tekeminen ja tarvittaessa uudelleen testaus aidoissa tuulivoimalaolosuhteissa.

Sovellukselle on kehitetty vuosien kuluessa erittäin kattavat rajapinnat ja paljon erilaisia ominaisuuksia, joiden toimintoja on hienosäädetty. Suuri osa sovellusten uusista ominaisuuksista tulee erilaisista loppuasiakasvaatimuksista.

Pinjan asiantuntijoilla on keskeinen osa projektin etenemisessä.

– Oma roolini on olla asiakasvastavana, ohjelmistokehittäjänä ja ohjelmistoarkkitehtina. Asiakasvastaavana olen jatkuvasti ajan tasalla, että missä mennään Wicetecin projektien suhteen: sovin aikatauluja ja resursseja kehitykseen sekä teen työmääräarvioita. Arkkitehtina suunnittelen tulevien muutostöiden toteuttamistapaa, pitkänaikavälin kehityskaarta ja toimin ohjelmistotiimin vetäjänä projektille. Ohjelmistokehittäjänä teen ajoittain itse muutostöitä tai uusia ominaisuuksia, Ahola kertoo.

Vahva automaatio- ja LabVIEW-osaaminen

Pinjan vahvuutena on erittäin vahva osaaminen ja kokemus erilaisista mittaus- ja automaatiojärjestelmistä. Lisäksi National Instrumentsin LabVIEW-alustaa hyödynnetään tehokkaasti kehitystyössä.

LabVIEW tarjoaa hyvin laajan ohjelmistorajapinnan monille eri kommunikointiväylille ja tuen erilaisille suunnittelumalleille. National Instrumentsin laitteet omaavat laajan modulaarisuusmahdollisuuden ja pitkän elinkaaren. Yhdessä näiden avulla on saatu hyvä paketti Wicetecin sovellustarpeisiin, Ahola analysoi ratkaisua.

– Pinja tunnetaan kokeneena automaatioratkaisujen toimittajana ja heillä on käyttämämme LabVIEW-alustan vankka tuntemus, joten meidän tarvitsemamme osaaminen löytyi Pinjalta saman tien, Wicetecin Wallenius kertoo yhteistyön taustalla olevasta osaamistarpeesta.

“Pinjalla on erittäin vahva osaaminen ja kokemus erilaisista mittaus- ja automaatiojärjestelmistä. Lisäksi LabVIEW tunnetaan Pinjalla kuin omat taskut. Pinjalta löytyy erittäin kattavasti osaajia moniin muihinkin osa-alueisiin, kuten mm. WEB- ja pilvipalvelupuolelle.”

Tutkimushankkeesta onnistuneesti kaupalliseksi ohjelmistoksi

Wicetecin tutkimushanke käynnistyi jo ennen kuin Pinja oli mukana kehitystyössä. Pinjan liittyessä ohjelmistokehityskumppaniksi prosessi aloitettiin vanhan tutkimushankkeen pohjakoodin muokkaamisella uusiin tarpeisiin. 

Nopeasti tämän jälkeen lähdettiin rakentamaan uutta sovelluspohjaa modulaarisemmasta ja skaalautuvammasta koodista. Tämän uuden arkkitehtuurin päälle rakennettiin tukia monille uusille ominaisuuksille.

– Tuotteeseen tulee jatkuvasti uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, mikä vaatii myös sovelluskehitykseltä aktiivista otetta. Tuotteeseemme tehdään paljon asiakaskohtaisia kustomointeja ominaisuuksiin ja rajapintoihin, mikä tekee tuotteestamme erityisen kilpailukykyisen, Wallenius kertoo.

Onnistuneella yhteistyöllä tuotetaan ratkaisuja globaaleihin toimituksiin

Kaupallisen tuotteen takana on sujuva tuotekehitysyhteistyökumppanuus. Pinja toimittaa sovelluspäivitykset Wicetecille, joka toimittaa valmiit järjestelmät tästä eteenpäin tuulipuistoille. Viimeaikaisia globaaleja toimituksia on mennyt mm. Kanadaan ja Ruotsiin.

Wicetecin ja Pinjan yhteistyö pohjautuu hioutuneisiin toimintatapoihin ja säännölliseen yhteydenpitoon.

– Meillä yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. Välillä on saattanut olla haastavia aikatauluja, mutta niidenkin kanssa on onnistuttu erinomaisesti. Yhteiset toimintatavat ovat jo nyt tosi hyvät, mutta silti katsellaan, josko voidaan vieläkin parantaa ja tehostaa yhteistä toimintaa. Työtehtävien ja roolien jako on ollut timanttia ja näin saamme mm. sovelluskehityksessä keskittyä pelkkään kehitystyöhön, Pinjan Jussi Ahola pohtii yhteisistä projekteista.

Myös Wicetecin puolelta yhteinen tekeminen nähdään onnistuneena.

– Kehitysyhteistyömme on sujunut oikein hyvin. Yhdessä olemme kehittäneet toimintatapoja, joilla edesautamme prosessin onnistumista. Yhteydenpitomme on tiivistä ja pidämme kuukausittain resursointipalaverin, jossa suunnittelemme tulevia toimenpiteitä, Tomas Wallenius kuvailee ja jatkaa:

– Parasta yhteistyössä ovat olleet Pinjan asiantuntijat, joiden ammattitaitoon olemme voineet luottaa. Olemme saaneet aina hyvää palvelua Pinjalta ja ennen kaikkea olemme tyytyväisiä siihen, että he pystyvät mukautumaan muuttuviin resurssitarpeisiimme.

Projektista lyhyesti

1

Taustalla Wicetecin tutkimushanke, joka kehitettiin Pinjan kanssa kaupalliseksi ohjelmistoksi.

2

Wicetec toimittaa globaalisti tuulivoimaloiden jäänestoon tarkoitettuja lapalämmitysjärjestelmiä.

3

Pinjan kehittämä modulaarinen ja skaalautuva koodi mahdollistaa uusien ominaisuuksien helpon toteuttamisen sovellukseen.

4

Yhteistyön onnistuminen pohjautuu selkeisiin rooleihin ja hioutuneisiin toimintatapoihin.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

National Instruments

”Uusien yksiköiden myötä he ovat saaneet osaamisvahvistukseksi suomalaista mittaus- ja automaatioteknologia-alan kärkeä.”

Valtra

”Pinjalla löytyy osaamista ja palvelua automaation kaikilla osa-alueilla, mm. ohjelmisto-, instrumentointi-, sähköistys- ja tietoverkkosuunnittelussa.”

Neste

”Työkalut on otettu käyttöön jo kahdessa mikrokokoluokan tutkimuslaitteistossa ja kolmannessa projekti on paraikaa käynnissä.”