Juha Vertanen, Wärtsilä®:

”Muutostyö tehtiin ilman isoja tuotantokatkoksia”

”Lähiaikojen merkittävimpiä yhteisiä projekteja Pinjan kanssa on ollut koko Vaasan Wärtsilän koeajon prosessi- ja kuormitusautomaation päivitys, joka sisälsi myös väyläprotokollan muutokset. Haastavuutta toi se, että koko muutostyö tehtiin ilman mitään isoja tuotantokatkoksia.

Samalla kehitettiin tiedonkeruujärjestelmää, koska datan hallinta ja analysointi on meillä yhä merkittävämmässä roolissa. Tiedonkeruuta tarvitaan mittaamaan moottoreiden suorituskykyä, laitoksen ja tuotannon tehokkuutta sekä huollon tarvetta – unohtamatta dataa, jota tarvitaan moottorin ja gensettien käyttöönotossa. Nämä kehitykset ovat parantaneet koeajotapahtuman tehokkuutta ja laatutasoa sekä nopeuttaneet tuotantoa.

Kuormitusjärjestelmämme on teholuokassaan ainutlaatuinen – järjestelmä mahdollistaa nopean ja turvallisen kytkeytymisen sähköverkkoon.

 

Kuormitusjärjestelmämme on teholuokassaan ainutlaatuinen. Sillä voidaan toteuttaa esimerkiksi laskennallisesti tehtyjä kuormitusmalleja marine- tai power plant -applikaatioihin – niin potkurikäyriä, pumppujen käynnistyksiä kuin sähköverkon simulointejakin. Järjestelmä mahdollistaa nopean ja turvallisen kytkeytymisen sähköverkkoon, eli erillistä verkon tahdistusta ei tarvita.

Voimme suorittaa järjestelmällä erilaisia sertifiointeja, joita eri maat ja luokituslaitokset vaativat. Lisäksi moottorista tuotettu sähköenergia saadaan hyödynnettyä kokonaan kulutuskäyttöön. Pinja on ollut kehittämässä sitä yhdessä muiden Vaasassa sijaitsevien yritysten kanssa. Tässä tulee hyvin esille Vaasassa sijaitsevien yritysten yhteistyö sekä läheisyys.

"Voimme suorittaa järjestelmällä erilaisia sertifiointeja, joita eri maat ja luokituslaitokset vaativat."

Koeajolaitoksen luovutusajot eivät yleensä ole pitkiä, mutta vuodesta ja tuotannosta riippuen kaikesta tuotetusta koeajolaitoksen energiasta noin 60–70 % menee suoraan sähköenergiaksi. Loput noin 30–40 % menee muihin energiamuotoihin, esimerkiksi kaukolämpöön, jota tuotamme sekä tehtaan omaan käyttöön että Vaasan alueelle.

“Sähköön ja automaatioon liittyvä osaaminen löytyy saman katon alta”

Pinja vastaa meillä koeajoyksikön automaatiojärjestelmän ylläpidosta. Lisäksi he ovat kehittäneet Wärtsilä-moottoreiden testausta ja olleet mukana tuotekehitysprojekteissamme. Heillä on osaamista niistä PLC-järjestelmistä ja ohjelmistoista, jotka meillä on käytössä. Heidän kanssaan on ollut helppo toimia ja tehdä yhteistyötä, kun kaikki sähköön ja automaatioon liittyvä osaaminen löytyy saman katon alta.

Koeajolaitoksen osalta Pinja on ollut isossa roolissa Vaasan tehdasalueella. Yhteistyömme on alkanut jo 90-luvulla. Itse olen tullut vuonna 2011 Wärtsilän koeajopuolelle ja olen siitä lähtien tehnyt heidän kanssaan yhteistyötä. Näen, että heidän osaamisensa ja tietämyksensä on ollut monipuolista ja juuri sitä, mitä me olemme tarvinneet.

”Pinjan avulla olemme pystyneet keskittämään omia resurssejamme paremmin muihin tarpeisiin”

Pinjan avulla olemme pystyneet keskittämään omia resurssejamme paremmin muihin tarpeisiin ja lisäksi saamme palveluita lyhyelläkin varoitusajalla. Tämä on ollut meille kustannustehokasta ja todella arvokasta. Olen ollut todella tyytyväinen palveluun, jota me olemme saaneet näiden vuosien aikana ja toivon, että voimme kehittää yhteistyötä jatkossakin.”

Juha Vertanen

Electrical & Automation Manager,
Assembly & Testing Unit

Wärtsilä Finland Oy, DCV Serial Delivery Unit

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaidensa alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen.

Lue lisää

  • Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
  • Wärtsilä Finland Oy on suurin tytäryhtiö, joka työllistää Suomessa noin 3900 ammattilaista ja lähes 50 kansallisuutta, jotka sijoittuvat Vaasaan, Turkuun ja Helsinkiin.
  • Delivery Centre Vaasa vastaa Wärtsilän W20-, W31- ja W32/34-moottoreiden ja gensettien valmistuksesta sekä toimituksista, ja pystyy tarjoamaan ainutlaatuisen joustavuuden sekä polttoaineissa että operoinneissa. Kaikki myydyt moottorit ja gensetit testataan ja koeajetaan. Suurimmat Vaasassa valmistetut moottorit ovat teholtaan 12 000 kW.

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Kalmar

”Automaatio- ja ohjausjärjestelmätoimituksista yhteistyötä laajennettiin pian myös laajempiin satamien tietokanta- ja ohjelmistokokonaisuuksiin.”

Valtra

”Pinjalla löytyy osaamista ja palvelua automaation kaikilla osa-alueilla, mm. ohjelmisto-, instrumentointi-, sähköistys- ja tietoverkkosuunnittelussa.”

Neste

”Työkalut on otettu käyttöön jo kahdessa mikrokokoluokan tutkimuslaitteistossa ja kolmannessa projekti on paraikaa käynnissä.”