Haaste: Uudenlaisen tuotteen valmistus olemassa olevan tuotannon lomassa ja samalla välttää tuotannon solmukohdat

Wärtsilä on suomalainen merenkulku- ja energia-alalla toimiva pörssiyhtiö, joka suuntaa yhä enemmän puhtaaseen energiantuotantoon ja kumppanuuspohjaiseen toimintamalliin. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa, ja vuonna 2018 sen liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19 000.

Yhtiön Vaasan toimitusyksikkö oli vuonna 2017 uuden haasteen edessä. Asiakasvolyymien kasvamisen johdosta tuotantoon oli lisättävä uusi, tuoterakenteeltaan aiemmista poikkeava tuote.

Pinjan prosessi simulointiprojektin läpiviemiseen oli selkeä, ja he sparrasivat meitäkin sopivasti prosessin edetessä.

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu: Pinjan kanssa toteutettu simulointiprojekti ehkäisi tuotannon pullonkaulat ja varmisti uuden tuotteen hallitun sisäänajon

Wärtsilä on tehnyt vuosien mittaan yhteistyötä Pinjan kanssa useissa eri projekteissa. Vaasan toimitusyksikön Smart Manufacturing & Innovations -yksikössä työskentelevä Development Manager Rami Hakala kääntyikin tutun kumppanin puoleen syksyllä 2017. Pinja auttoi simuloimaan Wärtsilän uutta tuotantomallia ja ennakoimaan mahdolliset ongelmakohdat.

– Simuloinnista oli meille hyvä apu tuotantomuutosten suunnittelussa. Simulointiprojektin avulla saimme vahvistusta ennakkoon tekemillemme oletuksille, mutta potentiaalisia pullonkauloja paljastui itse asiassa muistakin prosessin kohdista kuin joita olimme alun perin tarkastelleet, Hakala kertoo.

"Simuloinnista oli meille hyvä apu tuotantomuutosten suunnittelussa. Simulointiprojektin avulla saimme vahvistusta ennakkoon tekemillemme oletuksille, mutta potentiaalisia pullonkauloja paljastui itse asiassa muistakin prosessin kohdista kuin joita olimme alun perin tarkastelleet."
Rami Hakala, Development Manager, Wärtsilä

Lue lisää projektien kulusta

Vuoden hankkeessa oli paljon työtä

Kokonaisuudessaan hanke kesti noin vuoden, josta 4−5 kuukautta oli aktiivista, yhteistä työstöä. Hankkeesta teki haastavan se, että simuloitava prosessi oli laaja ja sisälsi paljon liityntöjä eri vaiheissaan. Kaikki vaadittavat lähtötiedot eivät myöskään olleet tiedossa vielä määrittelyvaiheessa. Hakalan mielestä hanke sujui kuitenkin hyvin ja hallitusti, eikä eteen tullut juurikaan ennakoimattomia hankaluuksia.

– Valitsimme Pinjan kumppaniksemme, koska heillä on vahvat referenssit simulointiprojektien läpiviennistä ja henkilöstön osaaminen on vahvaa. Tässäkin projektissa Pinja pysyi hyvin kiinni puikoissa ja he vetivät projektin läpi hallitusti. Pinjan prosessi simulointiprojektin läpiviemiseen oli selkeä, ja he sparrasivat meitäkin sopivasti prosessin edetessä, Hakala toteaa.

Siirtymä mutusta faktapohjaiseen ennakointiin

Tuotannon muutoksissa valmistelevaa työtä helpottaa juuri kyseiseen tarkoitukseen suunniteltu täsmäsimulaatio. Sen avulla päätökset voidaan perustaa arvioiden sijasta faktapohjaisiin ennusteisiin, jotka tehdään kerättyjen lähtötietojen ja todennetun datan pohjalta.

– Omassa tilanteessamme ennakoinnin tarvetta kasvatti se, että sarjavalmistuksessa piti jatkossa pystyä valmistamaan joustavasti rinnakkain kahta tuotetta, joista molempia menee läpi suurissa määrissä. Siirtymäajan tilannetta simuloimalla pystyimme optimoimaan tuotannonohjauksen parametrit hyvään iskuun ennen varsinaisten muutosten toteuttamista, Hakala kertoo.

Simulointihanke oli Wärtsilälle sopivankokoinen paketti, jossa riskit olivat pienet mutta voitettavaa paljon.

– Näistä hankkeista jää aina jotain käteen pidemmällekin aikavälille. Prosessin eri elementtien vaikutukset kokonaisuuteen konkretisoituvat ja visualisoituvat. On arvokasta tietää, mihin asioihin panokset kannattaa laittaa, ja miten resurssit kannattaa jakaa mahdollisimman tehokkaasti, Hakala jatkaa.

Älykkäitä ja digitaalisia ekosysteemejä kohti

Ennakoinnille on Wärtsilässä tarvetta jatkossakin. Yhtiö rakentaa Vaasan Vaskiluotoon uuden Smart Technology Hub -keskuksen tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantotarkoituksiin. Tavoitteena on tehdä testauksesta ja tuotekehityksestä entistä ketterämpää ja tehokkaampaa, ja kutsua yhteistyöhön myös alan muita toimijoita.

Wärtsilä kehittää Smart Technology Hubin osana myös älykästä partnerikampusta, jossa tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään yhdessä Wärtsilän asiakkaiden ja partnerien, alan startupien ja yliopistojen kanssa. Filosofia siirtyy entistä vahvemmin kumppanuuksien, ekosysteemien ja yhteiskehittämisen maailmaan.

– Tämä on meille iso askel. Tulevaa Smart Technology Hubia voi aidosti sanoa seuraavan sukupolven teknologiakeskukseksi. Se perustuu vahvasti digitalisaatioon ja verkostoituneeseen toimintamalliin. Me Wärtsilässä haluamme myös ottaa ympäristön huomioon paitsi omassa toiminnassamme myös asiakkaille tarjoamissamme ratkaisuissa. Maailmassa tarvitaan yhä enemmän uusiutuvan, puhtaan energian tuotantoa ja joustavia ratkaisuja, Hakala toteaa.

Uuteen keskukseen siirtyvät vuodesta 2021 alkaen kaikki Wärtsilän Vaasan keskustassa olevat toiminnot ja työntekijät sekä huollon verstastoiminnot Runsorista.

– STH Smart Technology Hub vie toimintaamme tulevaisuutta kohti. Toimintamme perustuu yhä vahvemmin ratkaisujen etsimiseen yhdessä asiakkaan kanssa, ja meille on tärkeää tukea esimerkiksi loppuasiakkaidemme moninaisia teknisiä ratkaisuja. Tässä meitä auttaa panostus yhteiskehittämiseen, co-creationiin, kaikkia hyödyttäviin kumppanuuksiin perustuen. Myös pitkä yhteistyömme Pinjan kanssa palvelee vahvasti tätä yhdessä tekemisen ja virtaviivaisen toimintamallin tavoitetta.

"Näistä hankkeista jää aina jotain käteen pidemmällekin aikavälille. Prosessin eri elementtien vaikutukset kokonaisuuteen konkretisoituvat ja visualisoituvat. On arvokasta tietää, mihin asioihin panokset kannattaa laittaa, ja miten resurssit kannattaa jakaa mahdollisimman tehokkaasti"
Rami Hakala, Development Manager, Wärtsilä

Rami Hakala

Development Manager, Wärtsilä

Wärtsilä logo

Projektista lyhyesti

1

Pinja auttoi simuloimaan uutta tuotantomallia ja ennakoimaan mahdolliset ongelmakohdat

2

Simuloitava prosessi oli laaja ja sisälsi paljon liityntöjä eri vaiheissaan

3

Täsmäsimulaation avulla päätökset voidaan perustaa arvioiden sijasta faktapohjaisiin ennusteisiin

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Outokumpu Tornio

Pinjalta tuotantologistiset simulointimallit sulaton aihiologistiikasta, kuumavalssaamon rullavarastosta.

Metsä Board Husum

”Varmistuimme tuotannollisten pullonkaulojen sijainnista erilaisissa tuotantotilanteissa.”

SSAB Oulainen

SSAB:lle paaluvarustelun tuotannon nykytilan analysointi ja kehityssuunnitelma.