Visman ValueFrame -toiminnanohjausjärjestelmään tehtiin pilvimigraatio julkiseen pilveen (AWS)

Visma on pohjoismainen konserni, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia taloushallinto- ja toiminnanohjausratkaisuja. ValueFrame on asiakkaan tarpeisiin räätälöitävä toiminnanohjausjärjestelmä, joka sisältää ratkaisut projekti- ja asiakkuushallintaan, työajanseurantaan, laskutukseen sekä raportointiin. Loppukäyttäjiä ValueFramella on yli 13 000 ympäri maailman. 

Yhteistyö Pinjan kanssa juontaa juurensa aina ValueFramen perustamisvuosiin, sillä järjestelmän tukipalvelut, ohjelmistokehitys ja pilvialusta on alusta asti ollut Pinjan ylläpidossa. Kun päätös ValueFramen siirtämisestä julkiseen pilvialustaan tehtiin, oli Pinja selkeä valinta yhteistyökumppaniksi.

Yhteistyö Pinjan kanssa on ehdottomasti todella sujuvaa, avointa sekä puolin ja toisin rehellistä.

Lue projektista lyhyesti

Pilvipalvelun avulla laajemmat skaalautumismahdollisuudet ja tehokasta automatiikkaa

– Halusimme käyttöömme julkisen pilvialustan tarjoamat erilaiset skaalautumismahdollisuudet ja automatiikan, jotka eivät vanhassa mallissa olleet mahdollisia. Yleisesti myös koko Visma-konsernin näkemys on, että julkinen pilvi tarjoaa parhaat työkalut hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi, kertoo Visman Product Owner Riitta Kemppainen migraatioprojektin taustoista. Pilvialustaksi projektiin valikoitui Amazon Web Services, eli AWS. 

Uusi alusta suunniteltiin alusta alkaen yhteistyössä Pinjan pilviasiantuntijoiden kanssa. Kokonaisuudessaan migraatioprojekti kesti vajaat kaksi vuotta ja matkalle mahtui sekä hienoja onnistumisia että ennakoimattomia haasteita. Tietokantoja pilvialustalle siirrettiin yhteensä reilu 600 kappaletta ja vanha alusta kokonaisuudessaan ajettiin alas.

– Ilahduttavaa tässä projektissa oli se, miten ketterästi ja yhteistyökykyisesti koko tiimi halusi niitä ongelmia ratkoa. Puhalsimme yhteen hiileen ja teimme paljon töitä sen eteen, että kaikki haasteet saatiin ratkaistua, Kemppainen kuvailee projektin etenemistä.

"Ilahduttavaa tässä projektissa oli se, miten ketterästi ja yhteistyökykyisesti koko tiimi halusi niitä ongelmia ratkoa."

Pilvimigraatio tarkoittaa myös toimintatapojen muutosta

Suurin vaikutus pilvimigraatiolla on ollut Visman IT-tiimin toimintatapoihin. Uuden ympäristön ylläpitäminen on vaatinut tuttujen toimintatapojen muuttamista ja automatiikan käyttöönottoa. Ennen kaikkea julkipilvi on kuitenkin mahdollistanut tekemiseen uudenlaisen ketteryyden, hallinnan, skaalautumisen sekä rohkeuden kokeilla uusia ominaisuuksia. Vismalle on pystytty esittämään myös alustakehityksen jatkoa varten käytännönläheinen suunnitelma, jonka avulla AWS:stä saadaan kaikki hyöty irti. Pinjan asiantuntijan Masi Hastin mukaan myös kustannussäästöjä on tulevaisuudessa odotettavissa, kun järjestelmän optimointia jatketaan. Hast nostaa pilvipalveluiden eduksi myös niiden luotettavuuden ja saatavuuden, jonka globaalit palveluntarjoajat mahdollistavat.

– Yhteistyö Pinjan kanssa on ehdottomasti todella sujuvaa, avointa sekä puolin ja toisin rehellistä. Voidaan kertoa suoraan missä mennään, mitä halutaan ja ideoida tuotetta yhdessä eteenpäin, Kemppainen kuvailee.

Hänen mukaansa Pinjan ammattitaito ja tekninen osaaminen olivat merkittävässä roolissa koko projektin ajan.

– Aina voi olla luottavaisin mielin, jos jotain Pinjan puolelta pyytää, että kyllä se homma hoituu ja heillä se osataan, hän kertoo.

Muille pilvimigraatiota harkitseville Kemppainen haluaa jättää seuraavat terveiset:

– Rohkeasti vain, siirtykää julkiseen pilvialustaan. Tie tulee todennäköisesti olemaan kivinen, mutta lopuksi erittäin palkitseva. Julkipilvi tarjoaa paljon mahdollisuuksia.

Projektista lyhyesti

1

Yhteistyö Pinjan kanssa juontaa juurensa aina ValueFramen perustamisvuosiin, sillä järjestelmän tukipalvelut, ohjelmistokehitys ja pilvialusta on alusta asti ollut Pinjan ylläpidossa.

2

Kokonaisuudessaan migraatioprojekti kesti vajaat kaksi vuotta ja matkalle mahtui sekä hienoja onnistumisia että ennakoimattomia haasteita. Tietokantoja pilvialustalle siirrettiin yhteensä reilu 600 kappaletta ja vanha alusta kokonaisuudessaan ajettiin alas.

3

Julkipilvi on mahdollistanut tekemiseen uudenlaisen ketteryyden, hallinnan, skaalautumisen sekä rohkeuden kokeilla uusia ominaisuuksia.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Invalidiliitto

Invalidiliitolla oli tarve saavuttaa yhtenevän arkkitehtuurin mukainen, toimiva ja monipuolisia tarpeita palveleva toimiston perusympäristö. Tämä tarkoitti mm. aiemmasta sähköposti- ja kalenterikäytössä olleesta Notes/Domino-järjestelmästä siirtymistä toiseen teknologiaan.

Spinnova

Yhteistyön myötä manuaalinen datankäsittely on vähentynyt Spinnovalla huomattavasti. Tiedonkeruuta ja -säilyttämistä on saatu automatisoitua niin, että yrityksessä jää enemmän aikaa johtopäätösten tekemiseen ja asioiden ymmärtämiseen.

Envitecpolis

”Voimme luottaa siihen, että pilvessä jaettuihin tiedostoihin pääsee käsiksi ajasta ja paikasta riippumatta. Meidän terävät aivomme saavat keskittyä oleelliseen asiaan, kun energiaa ei tarvitse käyttää järjestelmän kanssa puljaamiseen. Yhteistyön myötä toimintamme on tehostunut ja työn tuottavuus lisääntynyt huomattavasti.”