Haaste:
Kuinka uusia jäänmurtaja-alusten vanhentunut tekniikka niin, että alus olisi pois käytöstä mahdollisimman lyhyen aikaa?

Viking Supply Ships AB on laivanvarustamo, joka hoitaa miehityksen Ruotsin valtion jäänmurtajiin. Varustamon vastuulle kuuluu myös alusten ylläpitäminen, osin Ruotsin valtion budjetilla.

Perämerellä operoivien jäänmurtaja-alusten tekniikka oli peräisin 1970-luvulta, eikä sitä enää saatu pysymään kehityksen mukana. Äly ei voinut enää toteuttaa sitä toimintaa, mihin se oli suunniteltu. Laivojen rungot olivat kuitenkin edelleen hyvässä kunnossa.

Alue on haastava operoida, joten jäänmurtajien toimintavarmuuden on oltava korkealla tasolla.

“Varustamolla oli vahva tahtotila jatkaa Perämerellä operoivien jäänmurtaja-alusten elinikää. Alusten liikennöintiin tulevat tauot oli kuitenkin pystyttävä minimoimaan, ettei merenkulku vaikeutuisi tärkeällä reitillä”, taustoittaa Department Manager Simo Salonen Pinjalta.

Varustamolla oli vahva tahtotila jatkaa Perämerellä operoivien jäänmurtaja-alusten elinikää.

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu:
Keskitytään modernisoinnissa tärkeimpään eli säätöjärjestelmän uusimiseen

Viking Supply Ships pyysi ensin tarjouksen säätöjärjestelmän alkuperäiseltä toimittajalta. He tarjosivat vaihtoehdoksi koko propulsiojärjestelmän uusimista. Tällöin alukset olisi jouduttu kuivatelakoimaan pitkäksikin aikaa ja laivojen kylkeen olisi leikattu reikä, josta moottorit ja generaattorit olisi saatu vaihdettua.

Keskittyessä modernisoinnissa tärkeimpään eli säätöjärjestelmän uusimiseen, saatiin aluksille lisää elinikää 10–20 vuotta hyvin resurssiviisaalla ratkaisulla ja ajankäyttö minimoiden.

Pinja oli tehnyt saman luokan Urho-jäänmurtajan modernisoinnin jo aikaisemmin Suomessa. Tämän toimiessa referenssinä päästiin sopimukseen myös Viking Supply Shipsin alusten modernisoinnista. Kaikkiaan aluksia modernisoitiin neljä: kolme Urhon sisaralusta IB Ymer, IB Frej ja IB Atle sekä pienempi ja hieman eri tyyppiä edustava IB Ale.

”Pinja valikoitui kumppaniksemme ulkoisen suosituksen perusteella. Yhteistyömme jäänmurtajien tiimoilta alkoi jo vuonna 2013 ja toimii edelleen erinomaisesti muun muassa teknisen tuen muodossa.” Magnus Byström, Ruotsin Merenkulkulaitos

Lue lisää projektin kulusta

Säätöjärjestelmän modernisoinnilla lisää käyttöikää


Perämeri on haastava toimintaympäristö: se jäätyy joka vuosi, jääolosuhteet ovat todella ankarat erityisesti keväisin, jolloin tuulee ja jäät pakkautuvat. Ruotsin ja Suomen logistiikka nojaa siihen, että isot satamat saadaan pidettyä auki ympäri vuoden. Alueen jäänmurtajien toimintavarmuuden on oltava siis korkealla tasolla.

Varustamolla oli vahva tahtotila jatkaa jäänmurtajien elinikää. Teräs ei hetkessä vanhene ja laivat olivat edelleen käyttökuntoisia siihen, mihin ne oli tarkoitettu eli jään murtamiseen; rungot ovat hyvässä kunnossa.

Propulsion säätöjärjestelmä ei sitä kuitenkaan enää ollut. Tekniikka oli peräisin 1970-luvulta, eikä sitä enää saatu pysymään kehityksen mukana pienillä korjaavilla toimenpiteillä. Aluksissa oli valtavankokoisia piirilevyjä, 70-luvun keloja, kondensaattoreita ja yksinkertaisia puolijohdinkomponentteja, jotka olivat ruvenneet hapertumaan.

Eräällä aluksella oli vanhentuneen tekniikan vuoksi sattunut jo vaaratilannekin: kapteenin työntäessä ohjauskahvaa eteenpäin, oli säätöjärjestelmä tulkinnut käskyn lähteä taaksepäin ja alus alkoi pakittaa. Niinpä päätettiin, että säätöjärjestelmä on laajamittaisen uudistuksen tarpeessa.

Jaettua asiantuntijuutta yhteiseksi hyväksi

Kaikkiaan yhteisiä projekteja jäänmurtaja-alusten tiimoilta on ollut kymmenkunta. 

”Isoimpia tietysti on ollut nämä jäänmurtajien modernisoinnit, mutta lisäksi olemme tehneet vielä monta täydentävää projektia aluksiin liittyen”, Salonen kertoo. 

Kumppanuus on alkanut jo vuonna 2013 ja jatkuu edelleen. 

”Olemme muun muassa päivittäneet ankkurivinssejä, tiedonkeruujärjestelmiä ja muita toimittamiamme järjestelmiä.” 

Ymerin modernisoinnin jälkeen aloimme yhdessä tutkia, saataisiinko polttoainesäästöjä ja haitallisia NOx-yhdisteitä vähennettyä. Tämä lähti VSS:n ehdotuksesta: he tekivät IB Ymeriin dieselmoottoriremontin, johon Pinja teki Green Drive -sovelluksen. Tämän myötä isoja dieselmoottoreita voitiin ajaa pienemmillä kierroksilla, jolla saadaan 10 % polttoainesäästöt ja huomattavasti alennettua NOx-kaasujen määrää. 

Näin 1970-luvulla tehty alus saatiin tuotua yhdessä lähemmäs ympäristöystävällisyyttä, taustavoimana vain puhdas halu ja mielenkiinto kokeilla, saataisiinko tällainen toimimaan. 

Yhteistyön helmi

”Viking Supply Shipsillä on samanlainen tahtotila ja kulttuuri saada asiat toimimaan. Näin ammattitaitoisen kumppanin kanssa on todella mukava tehdä työtä. Kaikki tarvittava apu ja todella paljon hyviä neuvoja ja vinkkejä on ollut aina saatavilla, mutta molemminpuolinen luotto asiantuntijuuteen on toiminut erinomaisesti”, Salonen kehuu yhteistyötä varustamon kanssa.

Kaikkiaan toiminta Viking Supply Ships AB:n kanssa on ollut varsinainen yhteistyön helmi, kaikkien osapuolten mielestä. 

”Yhteistyö on toiminut yli odotusten. Työskentely aluksilla, jälkimarkkinointi ja tekninen tuki ovat toimineet ja toimivat edelleen ilman ongelmia ja viiveitä. Minun näkökulmastani on hyvin vähän toimittajia, joiden kanssa yhteistyö toimii yhtä hyvin kuin Pinjan kanssa”, kehuu Magnus Byström Ruotsin Merenkulkulaitokselta.

Magnus Byström

Onboard Project Manager,
Ruotsin Merenkulkulaitos

Projektista lyhyesti

1

Yhteistyö on jatkunut vuodesta 2013 alkaen ja jäänmurtajia modernisoitu kaikkiaan neljä.

2

Resurssiviisailla ratkaisuilla ja ajankäytön minimoinnilla aluksia ei tarvinnut kuivatelakoida lainkaan.

3

Jäänmurtajien modernisointien lisäksi on tehty useita täydentäviä projekteja aluksiin liittyen.

4

Yhtenevä tahtotila ja kulttuuri saada asiat toimimaan mahdollistaa molemminpuolisen asiantuntijuuden täyden hyödyntämisen.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

National Instruments

”Uusien yksiköiden myötä he ovat saaneet osaamisvahvistukseksi suomalaista mittaus- ja automaatioteknologia-alan kärkeä.”

Wicetec

”Järjestelmien etäohjauksen ja mittaamisen kehitysyhteistyöllä saatiin aikaan onnistunut kaupallinen tuote.”

Neste

”Työkalut on otettu käyttöön jo kahdessa mikrokokoluokan tutkimuslaitteistossa ja kolmannessa projekti on paraikaa käynnissä.”