Haaste: Tavoitteena on parantaa Versowoodin tuotantohenkilöstön ja koneiden kunnossapidosta vastaavan huoltoryhmän yhteistyötä

Suomen suurin yksityisomistuksessa oleva sahakonserni Versowood päätti laittaa koneidensa kunnossapitoprosessin kuntoon. Nyt kaikkien konsernin koneiden tiedot ja kunnossapitotoimet päivittyvät reaaliajassa Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmään.

Kaikilla sahoilla työstetään vuosittain 3,3 miljoonasta raakapuukuutiosta 1,3 miljoonaa kuutiota sahatavaraa sekä monia muita puu- ja energiatuotteita. Päivätasolla Versowoodin koneet lajittelevat, kuorivat, sahaavat, kuivaavat ja pakkaavat 220 autokuorman edestä puuta.

Kaikki laitteet on viety kunnossapitojärjestelmän hierarkiakansioon, joten konekohtaiset tiedot löytyvät vaivattomasti. Muutenkin järjestelmän käyttö on loogista ja helppoa.

Jyrki Nieminen, Kunnossapitopäällikkö, Versowood

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu: Viat selville ennen katkoksia

Tuotantohenkilöt voivat tehdä kunnossapitojärjestelmään kaikki Versowoodin koneita koskevat huolto- ja korjaustilaukset. Suurin osa niistä tehdään tuotannon vikailmoituksina. Työt välittyvät huoltoryhmälle, joka kirjaa ne vastaanotetuiksi ja valmistumisen jälkeen tehdyiksi. Tuotantohenkilöt voivat seurata töiden edistymistä järjestelmästä ja kirjaukset tallentuvat myöhempää käyttöä varten.

Nieminen painottaa mahdollisuutta kirjata järjestelmään huoltosuunnitelmat koneiden ennakkohuolloista jo tuleville vuosille. Järjestelmän antamien listausten avulla huollot on helppo tilata hyvissä ajoin.

Kunnossapitotoimenpiteiden lisäksi järjestelmään tallennetaan muun muassa koneita koskevat ohjeet, kunnossapitoon liittyvät asiakirjat sekä koneiden kuntoarviot ja laakereiden värähtelymittausraportit.

”Olemme havainneet järjestelmän avulla alkavia vikoja, jotka olisivat saattaneet katkaista sahalinjan tuotannon yhdeksi tai kahdeksi vuoroksi. Konetta koskevan vikahistorian avulla koneinvestointeja voidaan kohdistaa perustellusti”, Nieminen sanoo.

Projektista lyhyesti

1

Tavoitteena saattaa kunnossapitoprosessi kerralla kuntoon.

2

Jatkossa kaikki Versowoodin koneita koskevat huolto- ja korjaustilaukset kirjataan yhteen järjestelmään.

.

3

Töiden edistymistä voidaan seurata järjestelmästä ja kirjaukset tallentuvat myöhempää käyttöä varten.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Keravan Energia

Maintiin verrattuna Novi on erityisesti mobiililaitteilla helppokäyttöisempi. Novia käytetään kunnossapitotoiminnan työnohjaukseen, ennakkohuoltoihin, varaosien hallintaan, laiterekisterin ylläpitoon, kunnossapidon laatumittareiden hallintaan sekä nyt uusimpana turvallisuushavaintojen kirjaamiseen.

Ifolor

Kunnossapitojärjestelmän hankinnan jälkeen Ifolorilla on pystytty lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja jopa 40 prosenttia. Novin avulla olemme pystyneet kehittämään tuotannon ja kunnossapidon välistä yhteistyötä. Huoltokutsut ja niiden tila ovat nyt kaikkien nähtävillä. Toiminta on läpinäkyvää ja kaikilla on käytössään reaaliaikainen tilannetieto.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Kasvavan ja kehittyvän yrityksen kunnossapito kaipasi kunnossapitojärjestelmän tehostamista. ”Novi valikoitui käyttöömme sen joustavuuden, mobiiliuden sekä muokattavuuden vuoksi.”