Vaalan vesihuollon automaatio kerralla käyttäjäystävälliseksi

Pinja toteuttaa Vaalan kunnan vesihuolto-liikelaitokselle puhdas- ja jätevesiverkostojen automaation uudistamisen. Projekti sisältää seitsemän vedenottamon ja kymmenen jätevedenpumppaamon automaation uudistamisen ja liittämisen etähallintaan. Lisäksi yksi vedenpaineen korottamo ja kaksi jätevedenpuhdistamoa liitetään etähallinnan piiriin. Etähallinta toteutetaan paikallisen radioverkon ja uudentyyppisen WEB-pohjaisen aluevalvomon avulla.

Uudistuksessa korvataan vanha järjestelmä, joka oli tullut elinkaarensa päähän. Vanhasta järjestelmästä oli hankalaa saada tietoa ulos, eikä varaosiakaan ollut enää saatavilla.

– Uudesta järjestelmästä saadaan suoraan exceliin parempia ja viranomaisille sopivia raportteja. Tämä tuo meille ajan ja kustannusten säästöä, Vaalan vesilaitoksen johtaja Kalle Kurtti kertoo.

Työt toteutetaan kesän ja syksyn 2016 aikana siten, että vesihuollon palvelut ovat jatkuvasti kuntalaisten saatavilla. Vaalan vesilaitoksen henkilökunta on mukana projektissa alusta alkaen ja käyttää uutta järjestelmää jo projektin aikana. Näin automaatiojärjestelmästä muotoutuu tehokas työkalu käyttäjien päivittäisen toiminnan tueksi.

– Käytettävyys paranee selvästi uuden järjestelmän myötä. Pystymme ottamaan etäyhteyden valvomoon kannettavilla tietokoneilla tai tableteilla. Tähän asti tilanteiden tutkiminen on onnistunut vain toimistolla. Nyt voidaan ottaa yhteys vaikka kotoa tai paikan päällä veden ottamolla, Kurtti kertoo.

Käytettävyys paranee selvästi uuden järjestelmän myötä. Pystymme ottamaan etäyhteyden valvomoon kannettavilla tietokoneilla tai tableteilla.

Kalle Kurtti, Toimitusjohtaja,
Vaalan Vesi ja Lämpö Oy

Lue lisää

VOK Huoltopalvelut -menestystarina
Automaatio
Lämpö- ja vesilaitosten kunnossapito helposti paperittomaksi

Lisätietoja

Sami Österman
sami.osterman@pinja.com
+358 40 520 4700