Älykäs varastonohjausjärjestelmä optimoi logistiikan ja parantaa turvallisuutta

Arviolta 200 tonnin edestä rullia matkaa päivittäin kaupunkiliikenteen joukossa Rauman paperitehtaalta satamaan. Vanhentunut kuljetuskalusto sekä tiukentuneet turvallisuusvaatimukset edellyttivät uusien perävaunujen hankintaa sekä rullatietojärjestelmän uudistamista.

Paperitehtaan kolme paperikonetta tuottavat vuosittain noin 900 tonnia paperia. Jo 20 vuotta sitten alkanut yhteistyö Pinjan kanssa sai jatkoa, kun vanha rullatietojärjestelmä korvattiin RoAd-järjestelmällä, joka räätälöitiin paperitehtaan tarpeisiin.

Road-järjestelmä toi paperitehtaalle älykkään ja joustavan työkalun rullakuormien optimointiin ja logistiikan automatisointiin. Logistiikan sujuvuus onkin yksi Rauman paperitehtaan tuotannon kulmakivistä.

– Tehdasalueella ei ole varastotiloja lainkaan, vaan rullat pakataan suoraan kahdesta pakkaamolinjasta peräkärryihin ja siirretään satama-alueella sijaitseviin välivarastoihin. Tämä edellyttää, että logistiikkaa pyörittävän rullatietojärjestelmän on pelattava sataprosenttisella varmuudella. Rullatietojärjestelmän toimivuus on erittäin tärkeää koko tehtaan toiminnan kannalta, kertoo Rauman paperitehtaan kunnossapitoinsinööri Hannu Väinölä.

Pakkaus ja logistiikka toimivat nyt optimaalisen tehokkaasti

– Vuosikymmeniä jatkunut hyvä yhteistyö Pinjan kanssa takasi, että meillä oli ohjelmistokumppani, jolla on syvä ymmärrys paperitehtaan monimutkaisesta toimintaympäristöstä. Tämä on erityisen tärkeää, jotta it-kumppani ymmärtää tarpeemme ja tavoitteemme, painottavat järjestelmäinsinööri Jari Holm ja Hannu Väinölä.

Huolellisen testaamisen jälkeen RoAd-järjestelmä otettiin käyttöön yhden seisokin turvin marraskuussa 2017.

– RoAd-järjestelmän ansiosta rullien pakkaus ja logistiikan osuus saatiin toimimaan optimaalisesti, joka tuki aiemmin toteutettua kuljetuskaluston vähennystä. Nyt rullat esilajitellaan painon, dimensioiden ja varastopaikkojen mukaan siten, että logistiikka on mahdollisimman tehokasta. RoAd-järjestelmä helpottaa myös kunnossapitoa, kun tieto rullien liikkeistä on myös huoltohenkilöstön ulottuvilla, summaa Holm järjestelmän tuomia hyötyjä.

– Panostamme turvallisuuden parantamiseen ja tehokkuuden kasvattamiseen jatkuvasti kaikessa kehitystyössä. Nämä olivat tavoitteemme myös rullatietojärjestelmän uudistustyössä.

Vuosikymmeniä jatkunut hyvä yhteistyö Pinjan kanssa takasi, että meillä oli ohjelmistokumppani, jolla on syvä ymmärrys paperitehtaan monimutkaisesta toimintaympäristöstä. Tämä on erityisen tärkeää, jotta it-kumppani ymmärtää tarpeemme ja tavoitteemme.

Hannu Väinölä, kunnossapitoinsinööri
Jari Holm, järjestelmäinsinööri
UPM Communication Paper Oy / Rauma