Langaton ovenavauspalvelu vaatii luotettavan partnerin ja nopeaa reagointia

”Tunstall on langattomien ovenavausratkaisujen markkinajohtaja Suomessa. Turvaratkaisujamme tarjoavat kunnat ja niiden loppukäyttäjiä ovat muun muassa koti- ja avohoidon palveluissa työskentelevät sairaanhoitajat. Potilaiden kannalta on tietysti erittäin tärkeää, että ovenavauspalvelut toimivat luotettavasti ja hoitajat pääsevät hätätilanteissakin potilaiden luokse. Tämä vaatii luotettavan kumppanin taustalle. On tärkeää, että meillä on sellainen partneri, joka pystyy myös perustamaan nopeasti ja sujuvasti uusia tai laajennettavia palveluympäristöjä kuntien kasvaviin tarpeisiin.

Palveluketjussamme Pinja on isossa roolissa. Pinjan kanssa tehdyt palvelukokonaisuudet ovat liittyneet pääasiassa avaimettomaan ovenavaukseen vanhusten kotihoidossa. Teemme yhteistyötä myös taustalla olevan infran eli hälytyskeskuksen sekä turvapuhelinpalvelujen osalta. Yhteistyö sisältää mm. hostaus- ja integrointipalveluja, 24/7-tukipalveluja sekä kehitystyötä.

Pinja on toimittanut meille luotettavuuden varmistamiseksi mm. vaativaa konesalikapasiteettia, jossa omat laitteemme toimivat kahdennetusti Pinjan virtuaalikoneiden kanssa. Hoitajakutsujärjestelmää hätätilanteita varten hostataan siis Pinjan konesaleista käsin.

Terveydenhuoltoalalla täytyy integroitua kuntien ja julkisen sektorin käyttämiin järjestelmiin, esimerkiksi toiminnanohjaus- ja potilastietojärjestelmiin, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä. Näissä tarvitaan hyvinkin vaativia integraatioratkaisuja. Pinja on sopeutunut tähän maailmaan hirveän hyvin. Kolmisen vuotta kestäneen yhteistyömme aikana on yhdessä myös opittu ja opiskeltu teknisiä yksityiskohtia ja tapauskohtaisia asioita, mikä on tuonut monipuolisuutta palvelutarjontaamme. Viimeisimmät integraatiot ovat olleet erittäin onnistuneita kustannustehokkuuden kannalta – huomattavasti nopeampia, ehkä kolmasosassa siitä ajasta pystytään tekemään ne nyt, mitä aiemmin.”

Olennaisin hyöty on integraatioiden nopeus ja monistettavuus

”Pinjan palveluväylä on mahdollistanut käytännössä nopeammat aloitukset toimituksillemme. Voimme olla varmoja siitä, että emme ainakaan jää useamman tahon projekteissa tulpaksi toimituksessa, vaan pystymme toimimaan entistä nopeammin toimitusketjussa. Siinähän on aina muitakin toimijoita kuin me ja asiakasorganisaatio, joka palveluja tarvitsee, mikä vaatii toimenpiteitä kaikilta toimitusketjussa mukana olevilta. Se, että meillä on tällainen monistettavissa oleva ja nopeasti toimitettava ratkaisu, takaa sen, että pystymme aina reagoimaan nopeasti ja siirtämään vastuun seuraavalle toimijalle. Voimme tehdä samalla konseptilla nyt useita eri kohteita.

Omat tuotteemme kehittyvät koko ajan ja totta kai pitää kehittää uutta myös kumppanin kanssa, joka kehittää palveluja edelleen. Tällä hetkellä olemme viemässä tuotantoon lisää palveluja loppukäyttäjiä varten.”

Terveydenhuoltoalalla täytyy integroitua kuntien ja julkisen sektorin käyttämiin järjestelmiin, esimerkiksi toiminnanohjaus- ja potilastietojärjestelmiin. Näissä tarvitaan hyvinkin vaativia integraatioratkaisuja. Pinja on sopeutunut tähän maailmaan hirveän hyvin.

Pasi Salonen, Toimitusjohtaja,
Tunstall Oy