Yhteinen viestintäratkaisu tehostaa työtä kasvavassa organisaatiossa

TietoAkseli Group on taloushallintoon, tilintarkastukseen ja yritysjärjestelyihin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. Yritysjärjestelyiden myötä TietoAkselin ohjelmistoportfolioon oli kertynyt useita sähköposti- ja viestintäratkaisuja, joista haluttiin siirtyä ripeästi yhteen globaaliin pilvipalveluun. Tavoitteena oli tehostaa organisaation toimintaa ja sujuvoittaa sisäistä viestintää.

Koko konsernin laajuinen viestintäratkaisun uudistus oli luontevaa jatkumoa TietoAkselin ja Pinjan monivuotiselle yhteistyölle. Nyt käytössä on yhtiön liiketoiminnan tarpeisiin sovitettu moderni pilvipalveluratkaisu Microsoft Office 365.

Useiden käytössä olleiden vanhojen tietojärjestelmien vuoksi nykytilanteen kartoittaminen ja tarvittavien tietojen selvittäminen vei aikaa. Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät kysymykset olivat TietoAkselille erityisen tärkeitä, ja ne huomioitiinkin suunnittelussa alusta alkaen. Samalla päivitettiin henkilöstön mobiilipäätelaitteet ja otettiin käyttöön päätelaitteiden MDM-hallintaratkaisu.

– Työskentelemme yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomasti. Päivittäin järjestetään useita virtuaalisia tapaamisia, ja merkittävä osa viestinnästämme tapahtuu jo pikaviestimissä. Halusimme, että tietojärjestelmät ja toimintatavat olisivat koko konsernissa yhtenäiset tehokkuuden ja työn sujuvuuden vuoksi, TietoAkselin operatiivinen johtaja Tero Anttila kuvailee.

Kehittyvä ja helposti integroitava Microsoft Office 365

Pinja ja TietoAkseli ovat seuranneet pilvipalveluiden kehittymistä yhdessä jo useamman vuoden ajan, joten valittuun ratkaisuun ei päädytty hetken mielijohteesta. Kun palveluiden kypsyystaso todettiin riittävän hyväksi, alkoi keskeisimpien palveluntarjoajien evaluointi. TietoAkselin tarpeita parhaiten vastaavaksi alustaksi valikoitui Microsoft Office 365.

– Muitakin hyviä ratkaisuja oli tarjolla. Valintaamme vaikuttivat Office 365:n kehittyminen tarpeidemme mukaiseen suuntaan ja sen hyvä integroitavuus muihin tietojärjestelmiimme. Maaliskuussa 2018 otimme käyttöön uuden sähköpostijärjestelmän, pikaviestintä- ja ryhmätyöratkaisut, päätelaitteiden MDM-hallinnan sekä kattavat tietoturvaratkaisut, Anttila kertoo.

TietoAkseli on projektissa edelleen siirtymävaiheessa. Uusia työskentelyä tehostavia ominaisuuksia ja työkaluja otetaan koko ajan käyttöön.

– Olemme tyytyväisiä Office 365:n valintaan ja koko konsernin yhteinen viestintäratkaisu helpottaa käytännön työtämme. Projekti oli haastava, mutta meille oli alusta asti selvää, että näin keskeinen tietojärjestelmäkokonaisuus otetaan käyttöön huolella ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Pinjalta löytyi tarvittava osaaminen ja ymmärrys liiketoimintamme tarpeista, ja meillä oli koko projektin ajan apunamme teknologiaratkaisun kokonaisvaltaisesti hallitseva projektipäällikkö. Pinja on myös jatkossa TietoAkselin pääkäyttäjien tukena järjestelmän teknisessä ylläpidossa, Anttila kertoo.

Pinjalta löytyi tarvittava osaaminen ja ymmärrys liiketoimintamme tarpeista, ja meillä oli koko projektin ajan apunamme teknologiaratkaisun kokonaisvaltaisesti hallitseva projektipäällikkö.

Tero Anttila, operatiivinen johtaja,
TietoAkseli Group

TietoAkseli on suomalainen perheyritys. Tarjoamme talous- ja henkilöstöhallinnon, tilintarkastuksen ja yritysjärjestelyiden skaalautuvia ratkaisuja, modernilla teknologialla ja henkilökohtaisella palvelulla.